Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Άμεση Ζημία Τρίτων

   27/09/2023 11:28

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας, μας απασχόλησε, ήδη, η «ενδοεταιρική» (εσωτερική) ευθύνη εκείνων που διοικούν την ΑΕ -έναντι αυτής- σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο της ευθύνης αυτής, ασχοληθήκαμε με την άσκηση της ...

 • Ευθύνη μελών δ.σ.: Υποχρεώσεις, δικαιώματα & αντικατάσταση ειδ. εκπροσώπου˙ Παραγραφές

   18/09/2023 12:14

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ασχοληθήκαμε, ήδη, με τις προϋποθέσεις διορισμού και τις εξουσίες του ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας σε βάρος των μελών του ΔΣ που τη ζημίωσαν. Στο παρόν θα μας απασχολήσουν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά ...

 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Απόφαση Διορισμού Ειδικού Εκπροσώπου, Εξουσία & Όρια

   12/09/2023 13:56

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση εταιρικής αγωγής-όταν το ΔΣ αδρανεί ή την αρνείται. Μας απασχόλησαν ο σκοπός της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης καθώς και οι προϋποθέσεις ...

 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Αίτηση Διορισμού Ειδικού Εκπροσώπου

   05/09/2023 17:51

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η υποχρέωση του ΔΣ να προβεί, αυτοβούλως, σε άσκηση εταιρικής αγωγής, όταν θεμελιώνεται ευθύνη μελών του ΔΣ. Μας απασχόλησε, επίσης, η άσκηση εταιρικής αγωγής από το ΔΣ, αφού προηγηθεί κίνηση ...

 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Η Εξουσία Των Μετόχων

   23/08/2023 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η υποχρέωση του ΔΣ να προβεί σε άσκηση της εταιρικής αγωγής, σε περίπτωση θεμελίωσης ευθύνης μελών του ΔΣ. Η άσκηση της σχετικής αγωγής εμπίπτει, καταρχήν, στη διαχειριστική αρμοδιότητα του ...

 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Άσκηση Αξιώσεων της Εταιρείας - Εταιρική Αγωγή

   14/08/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας μας απασχόλησε η ευθύνη των μελών του ΔΣ και οι προϋποθέσεις ευθύνης τους. Επίσης, οι λόγοι απαλλαγής και άρσης της. Εφόσον όμως, εν τέλει, θεμελιωθεί ευθύνη μέλους ΔΣ, το ΔΣ «έχει την υποχρέωση έγκαιρης, ...

 • Ευθύνη μελών ΔΣ: Λόγοι απαλλαγής, παραίτηση-συμβιβασμός

   01/08/2023 12:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή αρθρογραφία μας εξετάσαμε τους λόγους θεμελίωσης της ευθύνης των μελών του ΔΣ έναντι της ΑΕ, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους, που συνιστούν παράβαση των καθηκόντων τους. Διαπιστώσαμε εκεί πως ευθύνη δεν υφίσταται, εφόσον ...

 • Ευθύνη Μελών ΔΣ: Προϋποθέσεις

   25/07/2023 10:55

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Να αποδεχθώ, άραγε, την πρόταση που δέχθηκα να συμμετάσχω στο ΔΣ μιας ΑΕ (του συγγενούς/φίλου/γνωστού μου); Να συμμετάσχω, άραγε, στο ΔΣ της δικής μου ΑΕ; Ποιες οι ευθύνες από τη συμμετοχή μου; Τα συγκεκριμένα (και πολλά συναφή) ερωτήματα ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Έλλειψη/Ελλιπής Δημοσιότητα

   18/07/2023 11:55

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε το τελευταίο βήμα (κι αναγκαία προϋπόθεση) της διασφάλισης νομιμότητας της σύναψης συμβάσεων/συναλλαγών ανάμεσα στην ΑΕ αφενός και τα μέλη του ΔΣ/συνδεδεμένα μέρη αφετέρου. Αναφερόμαστε στην ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Διατυπώσεις Δημοσιότητας

   11/07/2023 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας απασχόλησε, πολυεπίπεδα, το σημαντικό θέμα της σύναψης συμβάσεων/συναλλαγών ανάμεσα στην ΑΕ αφενός και τα μέλη του ΔΣ/συνδεδεμένα μέρη αφετέρου. Προβλέπεται, όμως, στο νόμο ένα τελευταίο βήμα (κι αναγκαία ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Έκθεση Αξιολόγησης

   03/07/2023 18:06

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ασχοληθήκαμε, ήδη, με τη διαδικασία αδειοδότησης η οποία (πρέπει να) ακολουθείται σε περίπτωση σύναψης συναλλαγών της ΑΕ με μέλη ΔΣ και συνδεδεμένα μέρη. Εντοπίσαμε το αρμόδιο όργανο για την παροχή άδειας (:καταρχήν το ΔΣ˙ εξαιρετικά η ΓΣ)....

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ με μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα μέρη: Στάδια αδειοδότησης, παράβαση διαδικασίας & εκ των υστέρων έγκριση

   20/06/2023 10:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η διαδικασία χορήγησης άδειας για τη σύναψη συναλλαγών της ΑΕ με μέλη ΔΣ και συνδεδεμένα μέρη. Ακριβέστερα, με τα αρμόδια για την παροχή της όργανα της ΑΕ αλλά και την ισχύ της χορηγούμενης ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ με μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα μέρη: Διαδικασία αδειοδότησης

   12/06/2023 12:15

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή μας αρθρογραφία, μας απασχόλησε ο κανόνας της απαγόρευσης συναλλαγών της ΑΕ με μέλη του ΔΣ και συνδεδεμένα μέρη. Μας απασχόλησαν επίσης και οι εξαιρέσεις του (λ.χ. τρέχουσες συναλλαγές, λοιπές εξαιρέσεις). Πληθώρα, όμως, ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Οι (λοιπές) Εξαιρέσεις

   06/06/2023 12:28

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή μας αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε ο κανόνας της απαγόρευσης σύναψης συμβάσεων με την ΑΕ και διενέργειας συναλλαγών, από μέρους της, με μέλη του ΔΣ της (ή συνδεδεμένα μέρη). Προσεγγίσαμε, ήδη, μια από τις αρκετές εξαιρέσεις ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη: Οι Τρέχουσες Συναλλαγές

   30/05/2023 11:13

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενή μας αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε ο κανόνας της απαγόρευσης σύναψης συμβάσεων με την ΑΕ και διενέργειας συναλλαγών από μέρους της. Αναφερόμαστε στις συμβάσεις και συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στην ΑΕ αφενός και τα ...

 • Συμβάσεις & Συναλλαγές ΑΕ Με Μέλη ΔΣ & Συνδεδεμένα Μέρη

   15/05/2023 18:15

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο μέλη του ΔΣ να συνάπτουν (ή να χρειάζεται να συνάψουν) συμβάσεις με την ΑΕ ή να έχουν συναλλαγές μαζί της. Ευρύτερα: να συναλλάσσονται με την ΑΕ πρόσωπα που λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους είναι δυνατό να ...

 • Υποχρεώσεις Επιμέλειας & Εποπτείας του ΔΣ

   08/05/2023 10:58

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την υποχρέωση νομιμότητας των μελών του ΔΣ και των υποκατάστατων οργάνων. Στο παρόν θα μας απασχολήσουν οι λοιπές δύο υποχρεώσεις του καθήκοντος επιμέλειας. Πρόκειται για την υποχρέωση ...

 • Υποχρέωση νομιμότητας μελών δ.σ.

   02/05/2023 10:35

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με τις εξουσίες του δ.σ. Τα μέλη του όμως καθώς και τα υποκατάστατα όργανα (συνολικά: «τα μέλη του δ.σ.») δεν είναι δυνατό να τις ασκούν εκτός συγκεκριμένων ορίων. Η σχετική συζήτηση ...

 • Προϋποθέσεις επίκλησης ακυρότητας αποφάσεων ΔΣ

   24/04/2023 11:22

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τις ελαττωματικές και ανυπόστατες αποφάσεις του ΔΣ. Ποιες, όμως, οι προϋποθέσεις ακυρότητας; Περί των διαδικαστικών, σχετικών, προϋποθέσεων, το παρόν. Ενεργητική Νομιμοποίηση: Οι Δικαιούχοι ...

 • Ελαττωματικές αποφάσεις του ΔΣ

   18/04/2023 11:52

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης των αποφάσεων του ΔΣ. Ενδεχόμενη παραβίαση διαδικαστικών προϋποθέσεων ή/και ουσιαστικών διατάξεων οδηγεί σε ελαττωματικές αποφάσεις. Περί ...

 • Πρακτικά ΔΣ

   11/04/2023 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, ασχοληθήκαμε με ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης των αποφάσεων του ΔΣ. Στο παρόν θα μας απασχολήσει η καταγραφή τους στα πρακτικά. Πρακτικά Συνεδριάσεων & Αποφάσεων ΔΣ Βιβλίο Πρακτικών Οι ...

 • Αποφάσεις ΔΣ: Έγκυρη Λήψη & Αντιπροσώπευση

   04/04/2023 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Έχουμε, ήδη, διαπιστώσει τον νευραλγικό, για την ΑΕ, ρόλο του ΔΣ. Αναφερθήκαμε, στο πλαίσιο της σχετικής αρθρογραφίας μας, στην αρχή της συλλογικής δράσης του. Η νομότυπη λήψη των αποφάσεών του απαιτεί σειρά προϋποθέσεων. Περί αυτών, αλλά ...

 • Πρόεδρος, Σύγκληση & Συνεδριάσεις ΔΣ

   28/03/2023 11:31

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πολυσήμαντος ρόλος του ΔΣ μας απασχόλησε, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Μας απασχόλησε, επίσης, η λειτουργία και τα μέλη του˙ ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του όσον αφορά τον τρόπο εκλογής των μελών και των αναπληρωματικών τους˙ οι ...

 • Εσωτερικός Έλεγχος & Εκτελεστική Επιτροπή ΑΕ

   20/03/2023 11:10

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η δυνατότητα (αλλά και ανάγκη) ανάθεσης μέρους της (οργανικής) εξουσίας από το ΔΣ σε υποκατάστατα όργανα του. Στο πλαίσιο αυτό και η ύπαρξη Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία μπορεί και πρέπει να ...

 • Αρμοδιότητες ΔΣ: Ανάθεση σε μέλη ή τρίτους

   13/03/2023 11:20

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με τον πολυσήμαντο ρόλο του ΔΣ. Eξετάσαμε, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες και εξουσίες του˙ επιπρόσθετα: το εύρος των εξουσιών του. Αναφερθήκαμε στην αρχή της συλλογικής δράσης του ΔΣ αλλά και τις...

 • Το εύρος της εξουσίας του ΔΣ

   07/03/2023 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πολυσήμαντος ρόλος του ΔΣ μας έχει απασχολήσει, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Αναφερθήκαμε εκεί, μεταξύ άλλων, στο καθήκον διοίκησης του ΔΣ. Επίσης, στο εύρος των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης του. Προσεγγίσαμε, ακροθιγώς, τις ...

 • Ελαττώματα Εκλογής/Διορισμού Εκπροσώπων ΑΕ

   28/02/2023 09:55

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: τον κανόνα (:εκλογή από τη ΓΣ) και τις εξαιρέσεις του. Ασχοληθήκαμε, επίσης, με τις προϋποθέσεις εκλογής και διορισμού μελών ΔΣ. Τι συμβαίνει ...

 • Προϋποθέσεις Εκλογιμότητας μελών ΔΣ ΑΕ

   19/02/2023 20:48

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: τον κανόνα (:εκλογή από τη ΓΣ) και τις εξαιρέσεις του. Μπορούν όλοι, άραγε, να εκλεγούν μέλη του; Κι αν όχι, ποιες οι προϋποθέσεις εκλογής (ή ...

 • Εξαιρέσεις Κανόνα Εκλογής ΔΣ Από ΓΣ

   13/02/2023 12:11

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία, μας απασχόλησε η εκλογή των μελών του ΔΣ από τη ΓΣ (:κανόνας). Επισημάναμε, όμως, πως ο συγκεκριμένος κανόνας δεν είναι ανεξαίρετος. Περί των εξαιρέσεων: το παρόν. Ορισμός Πρώτου ΔΣ Στο Αρχικό Καταστατικό ...

 • Εκλογή ΔΣ & Αναπληρωματικά Μέλη

   06/02/2023 11:58

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας. Συγκεκριμένα: με τη λειτουργία, την εξουσία, τα μέλη και τη θητεία τους. Καθώς όμως τα μέλη του δεν εκλέγονται μόνον από τη Γενική Συνέλευση, ...