Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Το Δικαίωμα προτίμησης κατά την αύξηση κεφαλαίου

   09/05/2022 13:46

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας προσεγγίσαμε τα σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ. Εκεί, μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σημασία της αύξησης στη χρηματοδότησή της και, κατ΄ επέκταση, την επίτευξη των καταστατικών...

 • Η Έκτακτη Αύξηση Του Μετοχικού Κεφαλαίου

   03/05/2022 12:05

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ μας απασχόλησε, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Είχαμε την ευκαιρία, εκεί, να επισημάνουμε τη σημασία της αύξησης κεφαλαίου ως τρόπου/μέσου χρηματοδότησης της ΑΕ˙ να αναφερθούμε, επίσης, στις ...

 • Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ

   26/04/2022 11:41

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι δεδομένη η σημασία του μετοχικού κεφαλαίου στη ζωή και τη λειτουργία της ΑΕ. Μας απασχόλησε, για το λόγο αυτό, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Στο πλαίσιο αυτής αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στον σκοπό του μετοχικού κεφαλαίου, στην ...

 • Εισφορές Σε Είδος

   18/04/2022 11:03

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ. Είχαμε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε την αναμφισβήτητη σημασία του για την ύπαρξη, επιβίωση και ανάπτυξη της ΑΕ. Ασχοληθήκαμε, μεταξύ άλλων, και με τη δυνητική ...

 • Η μερική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου

   04/04/2022 12:32

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας ασχοληθήκαμε με το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ˙ μας απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η έννοια και σημασία της καταβολής του. Όπως εκεί εντοπίσαμε, η καταβολή του κεφαλαίου τόσο κατά την ίδρυση της ΑΕ όσο και στο πλαίσιο...

 • Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

   22/03/2022 14:01

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τη σπουδαιότητα του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, τη διαφοροποίησή του από την εταιρική περιουσία της ΑΕ, που υπόκειται σε συνεχείς-αλλεπάλληλες μεταβολές. Το μετοχικό ...

 • Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕ

   14/03/2022 10:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι δεδομένη η σημασία του μετοχικού κεφαλαίου στη ζωή και τη λειτουργία της ΑΕ. Μας απασχόλησε, για το λόγο αυτό, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Στο πλαίσιο αυτής αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στον σκοπό του μετοχικού κεφαλαίου, στην ...

 • Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

   08/03/2022 17:26

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι το άθροισμα της αξίας των εισφορών (σε χρήμα και είδος) των μετόχων της. Δε νοείται Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς τέτοιες εισφορές. Απαιτείται, μάλιστα, να αθροίζονται σε ένα ελάχιστο ποσό: το κατά...

 • Επιχειρηματικό Απόρρητο: Προστασία

   01/03/2022 11:25

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο και την αξία του επιχειρηματικού απορρήτου. Μας δόθηκε η ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την αξία και ξεχωριστή του σημασία για την επιχείρηση. Επίσης: το ανταγωνιστικό ...

 • Εργατοτεχνίτες & Υπάλληλοι, Μισθός & Ημερομίσθιο

   13/02/2022 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μια παλαιά διάκριση του Εργατικού Δικαίου είναι εκείνη ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους εργάτες/εργατοτεχνίτες. Μια διάκριση που κατέληγε, συχνά, σε σημαντικά ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πρώτους. Οι νομοθετικές προβλέψεις, όμως, ...

 • Εμπορικό σήμα: σημασία, κατοχύρωση και προστασία

   08/02/2022 12:06

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σάββατο πρωί. Ο καφές έχει τελειώσει. Αναγκαζόμαστε, όχι χαρούμενοι, να πάμε στο super market της γειτονιάς. Ανάμεσα στις πολυάριθμες επιλογές αναζητούμε τον συγκεκριμένο, «δικό μας» καφέ. Τον αφαιρούμε από το ράφι, τον πληρώνουμε στο ...

 • Επιχειρηματικό Απόρρητο

   31/01/2022 11:50

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων θα πρέπει να εντάξουμε, χωρίς δισταγμό, τα επιχειρηματικά τους απόρρητα. Ποια θα ήταν, άραγε, η αξία των γνωστών-παγκόσμιων επιχειρηματικών κολοσσών (λ.χ.: Amazon, Apple, Google, ...

 • Ίση Μεταχείριση Εργαζομένων & Η Απαγόρευση Διακρίσεων

   10/01/2022 13:30

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι εργαζόμενοι έχουν, κατά κανόνα, διαφορετικά προσόντα. Και, επίσης κατά κανόνα, διαφορετικά, καθήκοντα τους ανατίθενται. Κάποιες φορές, όμως, τα προσόντα και τα καθήκοντά τους συμπίπτουν. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται, θεωρητικά ...

 • Οι, Επιμέρους, Παρεπόμενες Υποχρεώσεις των Εργαζόμενων

   04/01/2022 11:09

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησαν ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, η έννοια και οι διακρίσεις των παρεπόμενων υποχρεώσεων των εργαζόμενων. Οι συνέπειες, επίσης, από την ενδεχόμενη παραβίασή τους. Ποιες όμως οι, κατ’ ιδίαν, παρεπόμενες υποχρεώσεις και ...

 • Παρεπόμενες Υποχρεώσεις Εργαζομένων (:γενικά)

   27/12/2021 12:14

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι συγκεκριμένες (αλλά και, ταυτόχρονα, εκτεταμένες) οι υποχρεώσεις που βαρύνουν, εργοδότη και εργαζόμενο, στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Περισσότερο γνωστές: οι εξ αυτών κύριες. Κύρια υποχρέωση του εργαζομένου αποτελεί η...

 • Διευθύνοντες Υπάλληλοι: Μια, γεμάτη προβλήματα, Υπουργική Απόφαση

   21/12/2021 11:47

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Κατηγορία εργαζομένων ιδιαίτερα (και πολυεπίπεδα) σημαντική για τις επιχειρήσεις αποτελούν οι διευθύνοντες υπάλληλοι. Πρόκειται για τους εργαζόμενους εκείνους, στους οποίους ανατίθενται αρμοδιότητες που προσιδιάζουν στις εξουσίες του φορέα ...

 • Απαγόρευση Διακρίσεων Στην Εργασία

   13/12/2021 14:36

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο χώρος εργασίας αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας μας. Συνιστά, επομένως-και εκείνος, χώρο διακρίσεων. Είναι αλήθεια πως έχουν λάβει χώρα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση εξάλειψης στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων. Τα ...

 • Τηλεργασία: Η προστασία του (τηλ)εργαζομένου και το δικαίωμα αποσύνδεσης

   09/12/2021 10:22

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (:ν. 4808/2021), αναμόρφωσε -μεταξύ άλλων- και το νομικό καθεστώς της τηλεργασίας. Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναφερθήκαμε, ήδη, σε ζητήματα που αφορούν στη συμφωνία της τηλεργασίας και τους όρους της. ...

 • Τηλεργασία: συμφωνία(;) και όροι

   29/11/2021 22:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (:ν. 4808/2021), επέφερε πλήθος τροποποιήσεων στην εργατική νομοθεσία-πολλές από αυτές μας έχουν εξάλλου απασχολήσει στην πρόσφατη αρθρογραφία μας. Αντικαθιστά, μεταξύ άλλων, και την ισχύουσα, μέχρι πρόσφατα, ...

 • Καταγγελία της σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ουσιαστικές Προϋποθέσεις)

   24/11/2021 09:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αποτελεί μία από της σημαντικότερες ενότητες του Εργατικού Δικαίου. Ο πρόσφατος ν. 4808/2021 επέφερε αλλαγές και στη συγκεκριμένη ενότητα. Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (Φ: 14/11/21), μας απασχόλησε η ...

 • Διευθέτηση Του Χρόνου Εργασίας

   10/11/2021 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 41 ν. 1892/1990), μας έχει, επανειλημμένα, απασχολήσει. Την άνοιξη, ακόμα, του 2020 μας απασχόλησαν, στη βάση των ζητημάτων του οκταώρου, οι δυνατότητες αναμόρφωσης του ...

 • Πολιτικές για τη βία και παρενόχληση στην εργασία (Περιεχόμενο, προθεσμίες και επαπειλούμενες κυρώσεις)

   01/11/2021 12:24

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) «ξαναγράφει», ουσιαστικά, το εργατικό δίκαιο. Αποδείχθηκε, ήδη, ως μείζονος σημασίας και σοβαρότητας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Μας απασχολεί, κατά...

 • Υπερεργασία και Υπερωρία (:Υπέρβαση Χρονικών Ορίων Εργασίας)

   26/10/2021 10:52

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Τα χρονικά όρια εργασίας μας απασχόλησαν σε προηγούμενη αρθρογραφία μας-υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του πρόσφατου εργασιακού νόμου (ν. 4808/2021). Θα μας απασχολήσει, εδώ, η υπέρβασή τους: η υπερεργασία, η νόμιμη και η παράνομη υπερωρία ...

 • Χρονικά Όρια Εργασίας

   18/10/2021 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ζητήματα σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας μας έχουν απασχολήσει, με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας. Στο πλαίσιο της τρέχουσας σειράς αρθρογραφίας, που αναφέρεται στο νέο εργασιακό νόμο (ν. ...

 • Άδειες αναψυχής, άνευ αποδοχών & Αργίες

   13/10/2021 13:03

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησαν οι διατάξεις του ν. 4808/2021, αναφορικά με τις άδειες των εργαζομένων που σχετίζονται με την οικογένεια. Συγκεκριμένα, οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ...

 • Άδειες εργαζομένων (η προστασία των εργαζομένων που τις λαμβάνουν)

   06/10/2021 20:01

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος νόμος για τις εργασιακές σχέσεις (:ν. 4808/2021) αφιερώνει μια εκτεταμένη ενότητα στις άδειες των εργαζομένων. Μας απασχόλησαν ήδη οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και ...

 • Άδειες εργαζομένων (:προστασία της οικογένειας και των εργαζομένων)

   29/09/2021 12:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το ζήτημα των αδειών των εργαζομένων, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νόμου (ν. 4808/2021), ξεκίνησε να μας απασχολεί σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Προσεγγίσαμε, ήδη, τις άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ...

 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι-κίνητρα και προστασία

   15/09/2021 15:56

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το θέμα της χρηματοδότησης των startups μας έχει απασχολήσει σε παλαιότερη αρθρογραφία μας. Σε προηγούμενη, επίσης, αρθρογραφία μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε και, εν πολλοίς, καλύτερα κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη ...

 • Η βία και παρενόχληση στην εργασία: Η (εύλογη όσο και αυτονόητη) απαγόρευσή τους

   31/08/2021 12:45

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Κανένας, απολύτως, δεν ανέμενε την ψήφιση του πρόσφατου, μα και ξεχωριστά σημαντικού, νόμου για τις εργασιακές σχέσεις (ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) για να πληροφορηθεί την ύπαρξη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. ...

 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι

   23/08/2021 13:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστή η σημασία και αξία των Επιχειρηματικών Αγγέλων (:Angels Ιnvestors ή Business Angels) στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Καθώς όμως διαφοροποιείται η επιχειρηματική και επενδυτική ...