ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγικά

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.»., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 800978495 - ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία είναι και ο διαχειριστής της.

Η χρήση του ιστοτόπου www.makthes.gr διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστοτόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διακόπτει προσωρινά κάποιο πεδίο/ δυνατότητα/ υπηρεσία ή/και το σύνολο αυτών.

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, για την επεξεργασία των οποίων οι ίδιοι συναίνεσαν ταυτόχρονα με τη χρήση του ιστοτόπου της Εταιρείας (και συγκεκριμένα IP address, τόπο και χρόνο σύνδεσης, facebook profile σε περίπτωση σύνδεσης για την ανάρτηση σχολίου), και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (ιδ. κατωτέρω Κεφάλαιο Γ)

Η Εταιρεία είναι συμμορφωμένη με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγονται σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης τα υποβάλει κάνοντας χρήση κάποιας υπηρεσίας, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν γίνεται με κανέναν τρόπο εκμετάλλευση ή περαιτέρω διάθεσή τους, παρά μόνον όπως ο νόμος ορίζει ή/και στο μέτρο που επιβάλλεται για την πλήρη και αποτελεσματική εκπλήρωση της υπηρεσίας, όπως πιο αναλυτικά περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

2. Εγγραφή

Για την περιήγηση στον ιστότοπο (ανάγνωση περιεχομένου της ηλεκτρονικής εφημερίδας) δεν απαιτείται εγγραφή.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες που αφορούν στη διάδραση του επισκέπτη/χρήστη με τον ιστότοπο και δη η δυνατότητα ανάρτηση/δημοσίευσης σχολίων, καθίστανται προσβάσιμες με την εγγραφή/ειδική σύνδεση του επισκέπτη/χρήστη (log in) μέσω του προφίλ που διαθέτει στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK.

3. Εμπορικά Σήματα & Δικαιώματα Πνευματικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή και εμπορία των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

To λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας, η βάση δεδομένων και ο σχεδιασμός καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (στο εξής «το Περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύονται ως τέτοια από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το Περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται στον επισκέπτη/χρήστη για προσωπική χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους κάποιου επισκέπτη/χρήστη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο του ιστοτόπου κατά παράβαση των παρόντων όρων.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά προς δική του χρήση [υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζει την πηγή και τον δημιουργό και δεν αλλοιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο, ή/και για λόγους προώθησης του πνευματικού έργου της Εταιρείας] ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να δημιουργεί αντίγραφα (φυσικά ή/και ηλεκτρονικά), καθώς και να αναπαράγει ή/και αναμεταδίδει/διαμοιράζει (share) δημοσιεύσεις επί του παρόντος ιστοτόπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin, Google).

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και για αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@makthes.gr

4. Κατά παραπομπή ιστότοποι- υπερσύνδεσμοι (hyper-links) - σήματα τρίτων

Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (hyper-link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους.

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και το περιεχόμενο τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειομένης ρητά κάθε ευθύνης της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοτόπων αυτών.

Η Εταιρεία δεν ασκεί τεχνικά κάποιον έλεγχο πριν την παραπομπή σε κάποιον υπερσύνδεσμο (hyperlink) και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. To ίδιο ισχύει και για τους διαφημιστικούς τίτλους (banners).

5. Διαφήμιση και παροχή συναίνεσης -ειδικής άδειας για τον σκοπό της διαφήμισης

Στην ιστοσελίδα υπάρχει ροή διαφημίσεων και προβολή περιεχομένου με σκοπό τη διαφήμιση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων (ακρίβεια, ποιότητα, νομιμότητα) ούτε και για την ικανοποίηση κάθε αξίωσης που προκύπτει από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών ή εννόμων υποχρεώσεων των ίδιων των διαφημιζομένων, για τα οποία υπεύθυνοι παραμένουν πάντα οι ίδιοι οι διαφημιζόμενοι.

Η Εταιρεία δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από πιθανή συνδιαλλαγή (συνομιλία, επαφή, εμπορική συναλλαγή) μεταξύ του επισκέπτη/ χρήστη και τρίτων παρόχων που διαφημίζονται στον ιστότοπό της.

6. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση και παροχή διαβεβαιώσεων/ εξασφαλίσεων εκ μέρους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι οι ως άνω υπηρεσίες και το Περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Τέλος, η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, επιλογών και του Περιεχομένου του ιστοτόπου στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

7. Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημία ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου εκ μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.