Σταύρος Κουμεντάκης

Σταύρος Κουμεντάκης
 • Διευθέτηση Του Χρόνου Εργασίας

   10/11/2021 11:12

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας (όπως αυτή ρυθμίζεται στο άρθρο 41 ν. 1892/1990), μας έχει, επανειλημμένα, απασχολήσει. Την άνοιξη, ακόμα, του 2020 μας απασχόλησαν, στη βάση των ζητημάτων του οκταώρου, οι δυνατότητες αναμόρφωσης του ...

 • Πολιτικές για τη βία και παρενόχληση στην εργασία (Περιεχόμενο, προθεσμίες και επαπειλούμενες κυρώσεις)

   01/11/2021 12:24

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος εργασιακός νόμος (ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) «ξαναγράφει», ουσιαστικά, το εργατικό δίκαιο. Αποδείχθηκε, ήδη, ως μείζονος σημασίας και σοβαρότητας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Μας απασχολεί, κατά...

 • Υπερεργασία και Υπερωρία (:Υπέρβαση Χρονικών Ορίων Εργασίας)

   26/10/2021 10:52

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Τα χρονικά όρια εργασίας μας απασχόλησαν σε προηγούμενη αρθρογραφία μας-υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του πρόσφατου εργασιακού νόμου (ν. 4808/2021). Θα μας απασχολήσει, εδώ, η υπέρβασή τους: η υπερεργασία, η νόμιμη και η παράνομη υπερωρία ...

 • Χρονικά Όρια Εργασίας

   18/10/2021 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ζητήματα σχετικά με τα χρονικά όρια εργασίας μας έχουν απασχολήσει, με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, σε σειρά προηγούμενων άρθρων μας. Στο πλαίσιο της τρέχουσας σειράς αρθρογραφίας, που αναφέρεται στο νέο εργασιακό νόμο (ν. ...

 • Άδειες αναψυχής, άνευ αποδοχών & Αργίες

   13/10/2021 13:03

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας απασχόλησαν οι διατάξεις του ν. 4808/2021, αναφορικά με τις άδειες των εργαζομένων που σχετίζονται με την οικογένεια. Συγκεκριμένα, οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ...

 • Άδειες εργαζομένων (η προστασία των εργαζομένων που τις λαμβάνουν)

   06/10/2021 20:01

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο πρόσφατος νόμος για τις εργασιακές σχέσεις (:ν. 4808/2021) αφιερώνει μια εκτεταμένη ενότητα στις άδειες των εργαζομένων. Μας απασχόλησαν ήδη οι άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γονείς και ...

 • Άδειες εργαζομένων (:προστασία της οικογένειας και των εργαζομένων)

   29/09/2021 12:57

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το ζήτημα των αδειών των εργαζομένων, υπό το πρίσμα του πρόσφατου νόμου (ν. 4808/2021), ξεκίνησε να μας απασχολεί σε προηγούμενη αρθρογραφία μας. Προσεγγίσαμε, ήδη, τις άδειες που στοχεύουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ...

 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι-κίνητρα και προστασία

   15/09/2021 15:56

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το θέμα της χρηματοδότησης των startups μας έχει απασχολήσει σε παλαιότερη αρθρογραφία μας. Σε προηγούμενη, επίσης, αρθρογραφία μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε και, εν πολλοίς, καλύτερα κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη ...

 • Η βία και παρενόχληση στην εργασία: Η (εύλογη όσο και αυτονόητη) απαγόρευσή τους

   31/08/2021 12:45

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Κανένας, απολύτως, δεν ανέμενε την ψήφιση του πρόσφατου, μα και ξεχωριστά σημαντικού, νόμου για τις εργασιακές σχέσεις (ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) για να πληροφορηθεί την ύπαρξη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας. ...

 • Επιχειρηματικοί Άγγελοι

   23/08/2021 13:08

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωστή η σημασία και αξία των Επιχειρηματικών Αγγέλων (:Angels Ιnvestors ή Business Angels) στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Καθώς όμως διαφοροποιείται η επιχειρηματική και επενδυτική ...

 • Επικουρική ασφάλιση: βήμα εμπρός;

   17/08/2021 13:33

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ολοκληρώθηκε, πρόσφατα, η διαβούλευση για το νομοσχέδιο που αφορά την επικουρική ασφάλιση. Κι ενώ αναμέναμε την άμεση κατάθεσή του (:τον Ιούλιο), βλέπουμε ότι μετατίθεται για το Σεπτέμβριο. Η καθυστέρησή του, ελπίζουμε, να είναι προς την ...

 • Χρόνος Ανάπαυσης, Τηλετοιμότητα, & Δικαίωμα Αποσύνδεσης

   10/08/2021 10:27

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Η ετοιμότητα παροχής εργασίας μας έχει απασχολήσει, ήδη, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας (:3/2020). Αναφερθήκαμε εκεί στις μορφές ετοιμότητας για εργασία που δεν έχουν μεν νομοθετικό έρεισμα αλλά νομολογιακά προσδιορίζονται (δηλ.: γνήσια, ...

 • Υποχρεωτικός Εμβολιασμός(;) Θέσεις, Αντιθέσεις, Ρυθμίσεις & Επιχειρήσεις

   06/08/2021 06:49

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μας απασχόλησε, σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, η υποχρεωτικότητα (ή μη) του εμβολιασμού των εργαζομένων καθώς και οι συνέπειες της (ενδεχόμενης) άρνησης (ή αδυναμίας) τους (:Αρνητές vs Επιχειρήσεις & Οικονομία: 1-0). Τη συγκεκριμένη ...

 • Αρνητές vs Επιχειρήσεις & Οικονομία: 1-0

   26/07/2021 12:24

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, αρχές Μαΐου 2021 ακόμα, αναφερθήκαμε, μεταξύ άλλων, στην υποχρεωτικότητα (ή μη) του εμβολιασμού των εργαζομένων υπό το τότε υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. Τα δεδομένα μεταβάλλονται απελπιστικά γρήγορα-ιδίως ...

 • Κοινή Επενδυτική Μερίδα

   19/07/2021 12:33

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Όλοι γνωρίζουμε τον Κοινό, τραπεζικό, Λογαριασμό. Με την αξιοποίηση των ευχερειών του, περισσότεροι από ένας καταθέτες μπορούν να παρακάμψουν την κληρονομική διαδοχή και να αποφύγουν την καταβολή φόρου κληρονομιάς και δωρεάς. Σε ένα πρώτο ...

 • Λογαριασμοί Omnibus

   12/07/2021 11:08

  Ο νόμος που αναμόρφωσε το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών (:ν. 4548/2018), μας έχει απασχολήσει, επανειλημμένα-λόγω της σημασίας του, στο πλαίσιο της αρθρογραφίας μας. Κάποιες από τις διατάξεις του καταλαμβάνουν το σύνολο των Ανωνύμων ...

 • Διευθέτηση χρόνου εργασίας- μια χαμένη(;) ευκαιρία

   06/07/2021 11:06

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Αποτελεί, ήδη, νόμο του κράτους (:ν. 4808/21, ΦΕΚ Α 101/19.6.21) η θέσπιση νέων (και αναμόρφωση σωρείας) διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα εργασιακής φύσεως. Ανάμεσα στις διατάξεις του κι εκείνη που αναφέρεται στη διευθέτηση του χρόνου ...

 • Η Πρόταση ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης

   28/06/2021 13:34

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  H Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence, στο εξής: “AI”) συνιστά, αναμφίβολα, «τεχνολογία του μέλλοντος». Εντούτοις, η χρήση, αξιοποίηση και επιρροή της στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής και δραστηριότητες έχει, εδώ και καιρό, ...

 • Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία: Η (προβληματική) αντιστροφή του βάρους απόδειξης

   22/06/2021 14:48

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Παρακολουθούμε, από το περασμένο καλοκαίρι ακόμα, έντονη τη συζήτηση και εντονότατες τις αντιδράσεις επί του νομοσχεδίου για τα εργασιακά-πριν ακόμα δει το φως της δημοσιότητας. Εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, οι πολέμιοι στα θέματα της ...

 • Ο χρόνος εργασίας και η καταγραφή του

   14/06/2021 11:28

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ολοένα και πιο έντονη γίνεται η συζήτηση, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα (αντίστοιχα και οι αντιδράσεις), επί του νομοσχεδίου για την εκτεταμένη αλλά και σημαντική αναμόρφωση του εργατικού δικαίου-η διαβούλευση επί του οποίου ...

 • Επαγγελματική Ασθένεια & Covid-19

   31/05/2021 12:17

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Φαντάζει, ήδη, μακρινή η 11.3.2020, οπότε ο ΠΟΥ κήρυξε, ως πανδημία, τη λοίμωξη Covid-19 (που προέρχεται, όπως μάθαμε, από τον Κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2). Μπήκε, έκτοτε και «για τα καλά», στην έγκλειστη-μέχρι πρότινος ζωή και ...

 • Mεταβίβαση επιχείρησης & εργασιακές σχέσεις

   25/05/2021 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Ο επιχειρηματίας δικαιούται, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του ελευθερίας και δράσης, να λαμβάνει τις βέλτιστες αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις του είναι δυνατόν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την παρούσα κατάσταση της επιχείρησής του. Κάποιες...

 • E-mail εργαζομένου: Αποχώρηση εκείνου & δικαιώματα εργοδότη

   20/05/2021 15:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας, μας απασχόλησε η διαχείριση της αλληλογραφίας επαγγελματικού e-mail εργαζομένου (:που φέρει το όνομά του), όταν αποχωρήσει από την εργασία του. Αφορμή για τους σχετικούς προβληματισμούς στάθηκε, πρόσφατη, ...

 • Κορονοϊός: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός εργαζομένων;

   15/05/2021 21:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik, CoronaVac...: κυριαρχούν ήδη στη ζωή, στην ειδησεογραφία και τις συζητήσεις μας. Από τη μια πλευρά οι (ελάχιστοι-ευτυχώς) αρνητές τους κι από την άλλη όλοι εκείνοι που αδημονούν να ...

 • Τουρισμός: Ξενοδόχοι VS Τουριστικοί πράκτορες (:η ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων)

   10/05/2021 15:09

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Μετά από ένα καταστροφικό (και για τον ελληνικό τουρισμό) 2020, προσβλέπουμε με περίσσεια ελπίδα (και συγκρατημένες προσδοκίες) στο 2021. Στόχος; Η μερική αποκατάσταση των (δραματικών) συνεπειών της πανδημίας. Λόγω του μεγέθους του ...

 • Επιχειρήσεις: Επιβίωση & Ανάπτυξη

   26/04/2021 11:15

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων & Χρηματιστήριο Αποτελεί κοινό τόπο πως οι ΜΜΕ χρειάζονται στήριξη για την επιβίωση και ανάπτυξή τους-ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες. Διαπιστώσαμε ήδη πως η ευρωπαϊκή και η εθνική μας οικονομία ...

 • Η Έκθεση Αποδοχών μελών δ.σ. της ΑΕ

   13/04/2021 13:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το θέμα των αμοιβών-αποδοχών των μελών ΔΣ μας έχει επανειλημμένα απασχολήσει, στο πλαίσιο της αρθρογραφίας μας. Επίσης, η σύγκρουση συμφερόντων των τελευταίων με την ΑΕ (και) για το συγκεκριμένο ζήτημα˙ oι συναφείς κίνδυνοι για την ΑΕ˙ το ...

 • Η Πολιτική Αποδοχών μελών ΔΣ της ΑΕ

   06/04/2021 14:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ της ΑΕ αποτελούν ζήτημα «ζέον»˙ ενδιαφέρει όλους: την εταιρεία, τους μετόχους και, αυτονόητα, του ωφελούμενους. Ενδιαφέρει όμως και τους τρίτους: επενδυτές και τράπεζες. Ο εθνικός μας νομοθέτης επαναπροσέγγισε το...

 • Ανώνυμη Εταιρεία: Αμοιβές μελών δ.σ.

   22/03/2021 16:51

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ενεργεί, κατ’ αρχήν, συλλογικά. Είναι όμως δυνατή (:κανόνας, μάλλον, ανεξαίρετος) η εκχώρηση εξουσιών δέσμευσης και εκπροσώπησης σε συγκεκριμένο/α μέλη του. Συνήθης επίσης είναι η σύνδεση των ...

 • Ο νέος "πτωχευτικός" νόμος: Η πτώχευση-ο τελευταίος(;) σταθμός

   09/03/2021 16:00

  ΑΠΟΨΕΙΣ

  Με το άρθρο αυτό ολοκληρώνεται μια ενότητα αρθρογραφίας που σκοπό είχε την καλύτερη κατανόηση του νέου «πτωχευτικού» νόμου. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινήσαμε από τις βασικές πρόνοιες και καινοτομίες του, την αναγκαιότητα, το ρυθμιστικό πεδίο ...