ΑΠΟΨΕΙΣ

Το ενεργειακό κόστος απειλεί την ελληνική βιομηχανία

 30/09/2022 19:00

Οι αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ελληνική βιομηχανία. Το κόστος επεξεργασίας, παρασκευής και παραγωγής των προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά και σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο στις τιμές α’ υλών καθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις την παραγωγή ζημιογόνα. Η ελληνική βιομηχανία ασφυκτιά και δεν αποκλείεται να δούμε από την πλευρά των εργοστασίων σημαντική μείωση της παραγωγής και αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων παραγωγής έτσι ώστε να λειτουργούν λιγότερες ημέρες σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος. Ταυτόχρονα, η ρευστότητα των επιχειρήσεων αρχίζει να μειώνεται σημαντικά εξαιτίας του συνδυασμού του κόστους ενέργειας και του μειωμένου κύκλου εργασιών.

Τα προβλήματα που θα προκύψουν από μία πιθανή «υποτυπώδη» αναστολή της λειτουργίας των εργοστασίων είναι πολλά και σημαντικά. Αρχικά, από οικονομικής απόψεως, το γεγονός ότι οι διαθέσιμοι παραγωγικοί πόροι δεν θα αξιοποιούνται πλήρως οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας. Η μειωμένη παραγωγή αυξάνει τον κίνδυνο να χαθούν σημαντικές αγορές του εξωτερικού επειδή οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ενεργειακό κόστος που μετακυλίεται στις μονάδες παραγωγής, έχει ως συνέπεια να μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ευρωπαϊκών. Στην περίπτωση που αυτό το κόστος ενσωματωθεί στη τιμή του τελικού προϊόντος αυτό οδηγεί σε απώλεια πελατών, μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Η κατάσταση, αυτή, απειλεί απευθείας τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εντάξουμε και τον παράγοντα διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Η μείωση της παραγωγής δημιουργεί μικρότερη ανάγκη για εργατικό δυναμικό. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι δεν είναι οικονομικά εφικτό και ορθό για μια επιχείρηση που οδηγείται σε σημαντικό περιορισμό της παραγόμενης ποσότητας αγαθών να διατηρεί τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων και εργατών.

Θεωρώντας ως δεδομένο ότι η καταναλωτική συμπεριφορά θα αλλάξει και οι καταναλωτές θα στραφούν σε φθηνότερα και λιγότερο ποιοτικά προϊόντα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, η ζήτηση για τα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων να μειωθεί. Οι καταναλωτές, με βάση το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα εξαιτίας των υψηλών λογαριασμών ενέργεια, θα αναζητήσουν μη ευρωπαϊκά προϊόντα χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις προδιαγραφές και την ποιότητα.

Είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το ζήτημα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας με σοβαρότητα. Αφορά την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, τον παραγωγικό ιστό, το επίπεδο εξαγωγών της χώρας καθώς επίσης και την απασχόληση. Η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων από την ελληνική βιομηχανία και η διεθνής ανταγωνιστικότητα που επιτυγχάνεται μέσα από τις εξαγωγές είναι καθοριστικοί παράγοντες για την οικονομική ευημερία.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25.09.2022