ΑΠΟΨΕΙΣ

Startups: Χρηματοδότηση, ρίσκο και βιωσιμότητα

 01/10/2018 14:41

Startup: ένα επιχειρηματικό εγχείρημα (πρωτοεμφανιζόμενο και, συνήθως, πολλά υποσχόμενο) κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του. Στη Νεοφυή επιχείρηση το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχεδόν πάντα άκρως πρωτότυπο, πρωτοποριακό αλλά και υψηλού κινδύνου (high risk-high reward).

Χρηματοδότηση: Μια επιχειρηματική ιδέα, όσο καινοτόμος, δυναμική και πολλά υποσχόμενη να είναι, έχει ανάγκη κεφαλαίων για να μετουσιωθεί σε επιχειρηματικό εγχείρημα και όφελος. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο σημαντικά, ενδέχεται να προέλθουν από τις αποταμιεύσεις του “startupper” ή από το στενό του περιβάλλον.

Η περίπτωση όμως της χρηματοδότησης από το περιβάλλον του “startupper” δεν είναι η πλέον συνήθης. Εναλλακτικές περιπτώσεις χρηματοδότησης προέρχονται από:

(α) Τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους. Οι “angel investors” είναι αυτοί που, πριν απ’ όλα, θα πιστέψουν στην καινοτόμο ιδέα και θα δεχθούν να την χρηματοδοτήσουν. Οι «αγγελικοί» επενδυτές θα δεχθούν να αναλάβουν υψηλό ρίσκο, ενεργώντας ατομικά ή  οργανωμένοι σε “angel fund”.

(β) Τα  Venture Capitals. Πρόκειται για οργανωμένο fund επενδυτών,  με υψηλού επιπέδου επαγγελματίες. Προσφέρονται, εκτός από κεφάλαια, εμπειρία και γνώσεις, συνδρομή σε θέματα στρατηγικής, ανάπτυξης, πωλήσεων, διοίκησης, λειτουργίας, marketing κ.ο.κ.

(γ) Τις πλατφόρμες Crowdfunding. Η χρηματοδότηση «από το πλήθος» θα προέλθει από την αξιοποίηση κάποιας οnline πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες χρηματοδοτούν την ιδέα με χαμηλού ύψους κεφάλαια ο καθένας. Στην Ελλάδα υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη με περιορισμένη, μέχρι σήμερα, εφαρμογή.

(δ) Τις τράπεζες. Αυτή η περίπτωση δεν είναι συνήθης στην χώρα μας, καθώς οι τράπεζες, κατά κανόνα, προσβλέπουν στη χρηματοδότηση υφιστάμενων επιχειρήσεων με ιστορικότητα και υγιή χρηματοοικονομικά στοιχεία.

(ε) Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια διοχετεύονται απευθείας ή μέσω προγραμμάτων, που η διαχείρισή τους διενεργείται σε εθνικό επίπεδο.

(στ) Τις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. Οι “business Incubators” παρέχουν, κατά κανόνα, πρακτικής φύσεως διευκολύνσεις (χώρους, έπιπλα, εξοπλισμό, διοικητική υποστήριξη, επαφές) ή/και μικρή, βραχυχρόνια συνήθως, υποστήριξη και χρηματοδότηση.

Ρίσκο: Ο νέος, αισιόδοξος και ελπιδοφόρος επιχειρηματίας δεν είναι λογικό να αναμένει τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη κάποιου επενδυτή (ή, απλού, δανειστή) χωρίς να είναι έτοιμος να ρισκάρει. Και το συγκεκριμένο ρίσκο αφορά στην παροχή επαρκών εξασφαλίσεων (προσωπικών ή εμπράγματων - όταν διατίθενται). Αφορά επίσης, το συνηθέστερο, στην δέσμευση κάποιου σημαντικού τμήματος της επιχείρησης και της επιχειρηματικής του ελευθερίας. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μεταβίβαση στον επενδυτή μέρους του εταιρικού κεφαλαίου, σε αποδοχή δραστικών περιορισμών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και άλλα.

Βιωσιμότητα: Τα συμφέροντα του χρηματοδότη/επενδυτή και του επιχειρηματία είναι κατά ένα τμήμα ταυτιζόμενα και κατ’ άλλο αντικρουόμενα. Η βιωσιμότητα της νεοφυούς επιχείρησης αποτελεί κοινό στόχο. Η ταχεία και προσοδοφόρα αξιοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας επίσης. Τι θα συμβεί όμως, εάν υπάρξουν συγκρούσεις για το εύρος εξουσιών ενός εκάστου; Πως θα αντιμετωπιστεί η αξίωση του επενδυτή για εξασφαλίσεις ή η πίεση για περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας του startuper και ιδιοκτήτη της ιδέας;

Σε μία χώρα, όπου το 50% των startups αποτυγχάνει μέσα στην τριετία, η συνδρομή των κατάλληλων συμβούλων αποδεικνύεται κρίσιμη. Ιδίως σε νομικό επίπεδο.