ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση δυσπιστίας ή μομφής: Τι είναι και ποια διαδικασία ακολουθείται

Τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και πότε θα γίνει η ψηφοφορία

 25/01/2023 16:10

Πρόταση δυσπιστίας ή μομφής: Τι είναι και ποια διαδικασία ακολουθείται

Η κατάθεση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα πρότασης δυσπιστίας (ή μομφής) κατά της κυβέρνησης βασίζεται στα άρθρα 84 και 142 του Κανονισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 84, η πρόταση κατατίθεται με την προϋπόθεση να φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 50 βουλευτές από το σύνολο των 300, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της.

Στην περίπτωση που η πρόταση δυσπιστίας προσυπογράφεται από τον αριθμό βουλευτών που προβλέπεται, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός από την περίπτωση που η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση επί της πρότασης.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 142, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Επίσης, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας πρότασης δυσπιστίας για τους επόμενους έξι μήνες, εκτός αν υπογράφεται από τουλάχιστον 151 βουλευτές.

Η κατάθεση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα πρότασης δυσπιστίας (ή μομφής) κατά της κυβέρνησης βασίζεται στα άρθρα 84 και 142 του Κανονισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 84, η πρόταση κατατίθεται με την προϋπόθεση να φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 50 βουλευτές από το σύνολο των 300, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της.

Στην περίπτωση που η πρόταση δυσπιστίας προσυπογράφεται από τον αριθμό βουλευτών που προβλέπεται, η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός από την περίπτωση που η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση επί της πρότασης.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το άρθρο 142, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Επίσης, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας.

Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 151 βουλευτές.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας πρότασης δυσπιστίας για τους επόμενους έξι μήνες, εκτός αν υπογράφεται από τουλάχιστον 151 βουλευτές.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία