ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων αλλά μεγάλη μείωση κερδών

Στήριξε παραγωγούς και καταναλωτές σε περίοδο αύξησης του κόστους παραγωγής- Μέρισμα 0,20 ευρώ

 28/04/2023 19:18

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων αλλά μεγάλη μείωση κερδών

Στα €171,88 εκατ. διαμορφώθηκε έναντι €134,60 εκατ. το 2021 ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, αυξημένος κατά 27,7%.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €31,46 εκ. έναντι €41,17 εκ. το 2021.
- Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €8,86 εκ. έναντι €20,96 εκ. το 2021.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,83 εκ., έναντι €16,53 εκ. το 2021.
- Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €3,18 εκ. έναντι €13,21 εκ. το 2021.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +29,5% σε αξία και +17,1% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +32,7%, ξεπερνώντας τα €72,5 εκ. (ποσοστό 53,8% επί των συνολικών πωλήσεων γαλακτοκομικού). Σημαντική ώθηση υπάρχει από την αγορά της Ιταλίας (αύξηση +37,6%), του Ηνωμένου Βασιλείου (αύξηση +26%), και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η Αυστρία.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν πλέον διψήφια αύξηση +26,0%, ξεπερνώντας τα €62 εκ. Η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη συνολική αγορά. Πλέον, η συνολική αξία της αγοράς γιαουρτιού βρίσκεται σε θετικό έδαφος +4,6% [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2022], παρά την πτώση της σε όγκο. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται σε 17,0%, αυξημένο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2022]. Παράλληλα, στην τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύεται έντονα η τάση ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε οικονομικότερα προϊόντα. Από αυτήν έχει προκύψει σημαντικό όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφάνισαν διψήφια αύξηση +14,7%. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και το λανσάρισμα της νέας σειράς premium παγωτών Master Rich, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (15,2%) και μειώθηκε κατά -0,1 ποσοστιαία μονάδα σε αξία (15,5%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Δεκ. 2022].

Οι υψηλές τιμές των υλικών και της ενέργειας οδήγησαν σε σημαντική μείωση των περιθωρίων κέρδους, ως αποτέλεσμα της συνειδητής απόφασης της εταιρίας, στη δύσκολη αυτή περίοδο να δείξει έμπρακτα τη στήριξη της σε καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα:

- Καταναλωτές: προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών πώλησης των προϊόντων γιαούρτης και παγωτού, παρά την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας.

- Κτηνοτρόφοι: δίκαιη αμοιβή στους δοκιμαζόμενους παραγωγούς γάλακτος προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές αγοράς για το φρέσκο γάλα.

- Εργαζόμενοι: οριζόντια στήριξη των εργαζομένων με επιδόματα ακρίβειας' και στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις σε χαμηλόμισθα στρώματα.

- Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας: επενδύσεις σε μονάδα βιοαερίου και φωτοβολταϊκού πάρκου με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και παράλληλα την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη συγκράτηση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €8,7 εκ. Για τη χρήση 2023, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους €20εκ. περίπου.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2023, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Στη χρήση 2023, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, εμφανίζοντας διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 2023 τα επίπεδα των €200εκ. έναντι €172εκ. το 2022. Παράλληλα, αναμένεται σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το 2023 αναμένεται να ανακτηθεί το περιθώριο EBIT του έτους 2021, δηλ. το 12,4%.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, παρά το χαμηλό επίπεδο των κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το μέρισμα, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή. Μέρος του μερίσματος αυτού θα προέλθει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στα €171,88 εκατ. διαμορφώθηκε έναντι €134,60 εκατ. το 2021 ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι, αυξημένος κατά 27,7%.

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €31,46 εκ. έναντι €41,17 εκ. το 2021.
- Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €8,86 εκ. έναντι €20,96 εκ. το 2021.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,83 εκ., έναντι €16,53 εκ. το 2021.
- Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €3,18 εκ. έναντι €13,21 εκ. το 2021.

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +29,5% σε αξία και +17,1% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +32,7%, ξεπερνώντας τα €72,5 εκ. (ποσοστό 53,8% επί των συνολικών πωλήσεων γαλακτοκομικού). Σημαντική ώθηση υπάρχει από την αγορά της Ιταλίας (αύξηση +37,6%), του Ηνωμένου Βασιλείου (αύξηση +26%), και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και η Αυστρία.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν πλέον διψήφια αύξηση +26,0%, ξεπερνώντας τα €62 εκ. Η τρέχουσα συγκυρία με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη συνολική αγορά. Πλέον, η συνολική αξία της αγοράς γιαουρτιού βρίσκεται σε θετικό έδαφος +4,6% [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2022], παρά την πτώση της σε όγκο. Το μερίδιο αγοράς των γιαουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται σε 17,0%, αυξημένο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες [στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Δεκ. 2022]. Παράλληλα, στην τρέχουσα συγκυρία αναδεικνύεται έντονα η τάση ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, αποτέλεσμα της στροφής των καταναλωτών σε οικονομικότερα προϊόντα. Από αυτήν έχει προκύψει σημαντικό όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις εμφάνισαν διψήφια αύξηση +14,7%. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και το λανσάρισμα της νέας σειράς premium παγωτών Master Rich, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (15,2%) και μειώθηκε κατά -0,1 ποσοστιαία μονάδα σε αξία (15,5%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Δεκ. 2022].

Οι υψηλές τιμές των υλικών και της ενέργειας οδήγησαν σε σημαντική μείωση των περιθωρίων κέρδους, ως αποτέλεσμα της συνειδητής απόφασης της εταιρίας, στη δύσκολη αυτή περίοδο να δείξει έμπρακτα τη στήριξη της σε καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα:

- Καταναλωτές: προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών πώλησης των προϊόντων γιαούρτης και παγωτού, παρά την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας.

- Κτηνοτρόφοι: δίκαιη αμοιβή στους δοκιμαζόμενους παραγωγούς γάλακτος προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές αγοράς για το φρέσκο γάλα.

- Εργαζόμενοι: οριζόντια στήριξη των εργαζομένων με επιδόματα ακρίβειας' και στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις σε χαμηλόμισθα στρώματα.

- Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας: επενδύσεις σε μονάδα βιοαερίου και φωτοβολταϊκού πάρκου με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και παράλληλα την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη συγκράτηση του κόστους των παραγόμενων προϊόντων.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση, των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στην τρέχουσα χρήση, οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €8,7 εκ. Για τη χρήση 2023, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους €20εκ. περίπου.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ανάκαμψη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2023, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Στη χρήση 2023, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, εμφανίζοντας διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 2023 τα επίπεδα των €200εκ. έναντι €172εκ. το 2022. Παράλληλα, αναμένεται σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το 2023 αναμένεται να ανακτηθεί το περιθώριο EBIT του έτους 2021, δηλ. το 12,4%.

Ως προς τη μερισματική πολιτική, παρά το χαμηλό επίπεδο των κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σταθερό το μέρισμα, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,20 ανά μετοχή. Μέρος του μερίσματος αυτού θα προέλθει από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία