ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξώδικα στη Βαρβαρέσος για κόκκινα δάνεια άνω των 26 εκατ. ευρώ

Η βιομηχανία της Νάουσας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις κινήσεις τραπεζών και Intrum Hellas

 28/04/2023 19:27

Εξώδικα στη Βαρβαρέσος για κόκκινα δάνεια άνω των 26 εκατ. ευρώ

Εξώδικα για κόκκινα δάνεια που ξεπερνούν τα 26 εκατ. ευρώ απέστειλε η Πειραιώς στην νηματουργία της Νάουσας,  Βαρβαρέσος, όπως γνωστοποίησε η εταιρία στο χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, η Εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι την 25η Απριλίου 2022, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης των δανείων :

  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 6.322.988
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2.376.077
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 1.121.575
  • της από 27.12.2006 Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού €16.500.000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής.

Επίσης την 25η Απριλίου 2022 της επιδόθηκε, από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015 με την επωνυμία “INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» εξώδικη δήλωση και καταγγελία σύμβασης παροχής πίστωσης και των πρόσθετων πράξεων αυτής.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές ότι θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

Εξώδικα για κόκκινα δάνεια που ξεπερνούν τα 26 εκατ. ευρώ απέστειλε η Πειραιώς στην νηματουργία της Νάουσας,  Βαρβαρέσος, όπως γνωστοποίησε η εταιρία στο χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, η Εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει ότι την 25η Απριλίου 2022, της επιδόθηκαν, από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειρίστριας Πληρωμών, Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης των δανείων :

  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 6.322.988
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 2.376.077
  • της από 10.03.2020 Σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» και των Παραρτημάτων αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής, Ομολογιακού Δανείου ύψους € 1.121.575
  • της από 27.12.2006 Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού €16.500.000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις πρόσθετες πράξεις αυτής.

Επίσης την 25η Απριλίου 2022 της επιδόθηκε, από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015 με την επωνυμία “INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» εξώδικη δήλωση και καταγγελία σύμβασης παροχής πίστωσης και των πρόσθετων πράξεων αυτής.

Η Εταιρία γνωρίζει στο επενδυτικό κοινό και στις Αρμόδιες Αρχές ότι θα προβεί σε άμεση ενημέρωση για κάθε επιχειρηματική εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία