ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΚΕ vs ΕΠΕ: Είναι, άραγε, αμφίρροπη η αναμέτρηση;

 27/10/2019 21:00

«Μα θαρρώ πως θα τα μπλέξω, απ’ την Κική κι απ’ την Κοκό ποια να διαλέξω. Την Κική την αγαπώ, μα μ’ αρέσει κι η Κοκό». Οι πρεσβύτεροι εξ ημών γνωρίζουμε, πιθανότατα, το δίλημμα των αοιδών Σπύρου Κορώνη και Φίλανδρου Μάρκου.

Τον Απρίλιο του 2012 νομοθετήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (:ΙΚΕ). Παρέμεινε όμως σε ισχύ και η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Έκτοτε πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν προ του διλήμματος: ΙΚΕ ή ΕΠΕ;

Ποια, άραγε, ήταν/είναι η βέλτιστη επιλογή; Η (σχετικά) «νεαρά» ΙΚΕ ή η «πολυδοκιμασμένη» ΕΠΕ;

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα

Σχετικά με τον τύπο της ιδρυτικής πράξης: Η ΙΚΕ ιδρύεται (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και τροποποιείται με ιδιωτικό έγγραφο. Ο κανόνας για την ΕΠΕ είναι η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, όταν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό, είναι δυνατή η σύστασή της με ιδιωτικό έγγραφο. Η ΙΚΕ αποδεικνύεται ταχύτερη και περισσότερο οικονομική. Επομένως: ΙΚΕ - ΕΠΕ 1-0.

Σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί όμως να είναι και μηδενικό. Το κεφάλαιο της ΕΠΕ καθορίζεται επίσης, ήδη από το 2013, χωρίς περιορισμό. Καμιά από τις δύο δεν υπερτερεί. Το σκορ παραμένει: ΙΚΕ - ΕΠΕ 1-0.

Σχετικά με τις εισφορές των εταίρων: Στο εταιρικό κεφάλαιο της ΙΚΕ είναι δυνατό να συμμετάσχει κάποιος εταίρος, εισφέροντας χρήματα (:κεφαλαιακές εισφορές), εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές. Πρόβλεψη εξωκεφαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών δεν υφίσταται στην ΕΠΕ. Οι εταίροι της είναι υποχρεωμένοι να εισφέρουν χρήματα. Εναλλακτικά: εισφορές σε είδος, αποτιμητές όμως σε χρήματα. Η ΙΚΕ υπερτερεί. Το σκορ διαμορφώνεται καθαρά: ΙΚΕ - ΕΠΕ 2-0.

Σχετικά με τη λήψη αποφάσεων: Κάθε εταιρικό μερίδιο της ΙΚΕ παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων. Στην ΕΠΕ απαιτείται η (δυσλειτουργική) πλειοψηφία εταίρων και κεφαλαίου. Η ΙΚΕ υπερτερεί. Το σκορ διαμορφώνεται: ΙΚΕ - ΕΠΕ 3-0.

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων: Οι εταίροι πολυπρόσωπων ΙΚΕ δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Υποχρεωτικά ασφαλίζονται μόνο ο διαχειριστής ΙΚΕ και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Οι εταίροι των ΕΠΕ όμως καταβάλλουν υποχρεωτικά ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης και ο μη εταίρος-διαχειριστής ΕΠΕ. Οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις της ΕΠΕ είναι, σαφώς, σημαντικότερες. Η ΙΚΕ υπερτερεί. Το σκορ διαμορφώνεται: ΙΚΕ - ΕΠΕ 4-0.

Σχετικά με την αναβίωση: Η ΙΚΕ έχει τη δυνατότητα να αναβιώσει μετά τη λύση της, ακόμα κι αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί στις ΕΠΕ. Η ΙΚΕ υπερτερεί. Το τελικό σκορ διαμορφώνεται συντριπτικά υπέρ της ΙΚΕ: ΙΚΕ - ΕΠΕ 5-0.

Η εμπιστοσύνη της «αγοράς» στην ΙΚΕ και στην ΕΠΕ

Από το 2012 που «γεννήθηκαν» οι ΙΚΕ, οι επιχειρηματίες, λογιστές και δικηγόροι την περιβάλλαμε με την απόλυτη εμπιστοσύνη μας. Τα στοιχεία ίδρυσης εταιρειών του ΓΕΜΗ μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου 2019 προκύπτουν συντριπτικά υπέρ της ΙΚΕ.

Εν κατακλείδι

Η ΙΚΕ αποδεικνύεται περισσότερο οικονομική και ευέλικτη. Τα πλεονεκτήματά της δεδομένα έναντι της ΕΠΕ, όπως εξάλλου και η εμπιστοσύνη της αγοράς.

Το εισαγωγικό δίλημμα (:«...απ’ την Κική κι απ’ την Κοκό ποια να διαλέξω») δεν τεκμηριώνεται μεταξύ ΙΚΕ και ΕΠΕ.

Όχι πλέον.

Η ύπαρξη της ΕΠΕ αποδεικνύεται, ήδη, περιττή.

*Δημοσιεύθηκε στη "Μτκ" στις 26/27 Οκτωβρίου 2019

Δημοφιλείς Απόψεις