ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βουλή: Τροπολογία για το Μετρό στη Θεσσαλονίκη - Τι προβλέπει

Η ρύθμιση αφορά τη λειτουργία αμέσως μετά την κατασκευαστική περίοδο

 25/02/2023 14:04

Βουλή: Τροπολογία για το Μετρό στη Θεσσαλονίκη - Τι προβλέπει

Τροπολογία που αφορά τη συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και τη ρύθμιση της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την κατασκευαστική περίοδο, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». 

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και ψήφιση.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (άρθρο 2) επιδιώκεται η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15).

Επίσης (άρθρο 12) παρέχεται η δυνατότητα κατ' εφαρμογή των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ανάθεσης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο και Επέκταση προς Καλαμαριά) στον Ανάδοχο του Βασικού Έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, αμέσως μετά την περίοδο κατασκευής του. 

Με τη σύναψη της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης διασφαλίζεται η επίσπευση της κανονικής λειτουργίας του μετρό, αφού η λειτουργία αυτού θα διενεργείται για την ως άνω μεταβατική περίοδο από τον κατασκευαστή του, προς όφελος των επιβατών και με θετικά αποτελέσματα για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία η λειτουργία και συντήρηση θα διεξάγεται από τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη διαγωνισμού ανακήρυξης αναδόχου μέσω ΣΔΙΤ.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται -μεταξύ άλλων- και τα εξής:

Άρθρο 1: Παρατείνεται από δύο σε τρεις ημέρες, το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη λήξη της προθεσμίας της υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και στην ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών σε δημόσια συνεδρίαση από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, επιδιώκοντας την παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος στο Δικαστήριο για τον επαρκή έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν σε συνέχεια της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις 192/2022 και 193/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της ανασύνταξης των πινάκων διοριστέων χωρίς την ειδική μοριοδότηση που προβλεπόταν στην προκήρυξη και κρίθηκε αντισυνταγματική.

Άρθρο 4: Επιδιώκεται η παράταση της διάρκειας των συμβάσεων ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που συνήφθησαν σε Φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποκατάστασης υποδομών εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2021.

Άρθρο 5: Επιδιώκεται η χορήγηση ειδικής άδειας σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνεπάγονται την ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης στην εργασία τους.

Άρθρο 6: Επιδιώκεται η καταβολή επιδόματος Προϊσταμένου Τμήματος στους Συμβούλους Ακεραιότητας, των οποίων η υπηρεσία στην εν λόγω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος.

Άρθρο 7: Επιδιώκεται η μετάταξη τυφλών υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών του δημοσίου και των ΟΤΑ σε θέση ανώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 8: Επιδιώκεται η κάλυψη Θέσεων προϊσταμένων Τμήματος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) μέσω αποσπάσεων μέχρι την πλήρη στελέχωσή του, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών.

Άρθρο 9: Επιδιώκεται ο ορισμός του Δήμου Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων ως παραμεθορίου περιοχής για τη διενέργεια μεταθέσεων σε αυτόν.

Άρθρο 10: Αποσκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση των νοσοκομειακών υποδομών και στην εν γένει αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., με τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιό τους ενός περιφερειακού συμβούλου της οικείας περιφερειακής ενότητας και ενός εκπροσώπου του οικείου ιατρικού συλλόγου.

Άρθρο 11: Πραγματοποιείται νομοτεχνική διόρθωση επί του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023.

Τροπολογία που αφορά τη συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και τη ρύθμιση της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την κατασκευαστική περίοδο, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». 

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 28/02/2023, προς συζήτηση και ψήφιση.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση (άρθρο 2) επιδιώκεται η συνέχιση της απασχόλησης του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15).

Επίσης (άρθρο 12) παρέχεται η δυνατότητα κατ' εφαρμογή των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016 (Α' 147), ανάθεσης από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης (Βασικό Έργο και Επέκταση προς Καλαμαριά) στον Ανάδοχο του Βασικού Έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, αμέσως μετά την περίοδο κατασκευής του. 

Με τη σύναψη της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης διασφαλίζεται η επίσπευση της κανονικής λειτουργίας του μετρό, αφού η λειτουργία αυτού θα διενεργείται για την ως άνω μεταβατική περίοδο από τον κατασκευαστή του, προς όφελος των επιβατών και με θετικά αποτελέσματα για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία η λειτουργία και συντήρηση θα διεξάγεται από τον ανάδοχο του υπό εξέλιξη διαγωνισμού ανακήρυξης αναδόχου μέσω ΣΔΙΤ.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπονται -μεταξύ άλλων- και τα εξής:

Άρθρο 1: Παρατείνεται από δύο σε τρεις ημέρες, το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη λήξη της προθεσμίας της υποβολής πρότασης υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές και στην ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών σε δημόσια συνεδρίαση από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου, επιδιώκοντας την παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος στο Δικαστήριο για τον επαρκή έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν σε συνέχεια της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις 192/2022 και 193/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της ανασύνταξης των πινάκων διοριστέων χωρίς την ειδική μοριοδότηση που προβλεπόταν στην προκήρυξη και κρίθηκε αντισυνταγματική.

Άρθρο 4: Επιδιώκεται η παράταση της διάρκειας των συμβάσεων ΙΔΟΧ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που συνήφθησαν σε Φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποκατάστασης υποδομών εξαιτίας των πυρκαγιών του έτους 2021.

Άρθρο 5: Επιδιώκεται η χορήγηση ειδικής άδειας σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών που συνεπάγονται την ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης στην εργασία τους.

Άρθρο 6: Επιδιώκεται η καταβολή επιδόματος Προϊσταμένου Τμήματος στους Συμβούλους Ακεραιότητας, των οποίων η υπηρεσία στην εν λόγω θέση λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος.

Άρθρο 7: Επιδιώκεται η μετάταξη τυφλών υπαλλήλων κλάδου Τηλεφωνητών του δημοσίου και των ΟΤΑ σε θέση ανώτερης κατηγορίας.

Άρθρο 8: Επιδιώκεται η κάλυψη Θέσεων προϊσταμένων Τμήματος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) μέσω αποσπάσεων μέχρι την πλήρη στελέχωσή του, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών.

Άρθρο 9: Επιδιώκεται ο ορισμός του Δήμου Πωγωνίου του Νομού Ιωαννίνων ως παραμεθορίου περιοχής για τη διενέργεια μεταθέσεων σε αυτόν.

Άρθρο 10: Αποσκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση των νοσοκομειακών υποδομών και στην εν γένει αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., με τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιό τους ενός περιφερειακού συμβούλου της οικείας περιφερειακής ενότητας και ενός εκπροσώπου του οικείου ιατρικού συλλόγου.

Άρθρο 11: Πραγματοποιείται νομοτεχνική διόρθωση επί του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του ν. 5021/2023.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία