ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την 1η Ιουνίου αρχίζει το έργο ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού

Το Υπερταμείο θέλει να "τρέξει" το επενδυτικό πρόγραμμα για να ανέβει η χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΑΘ

 22/05/2020 15:06

Την 1η Ιουνίου αρχίζει το έργο ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού

Σοφία Χριστοφορίδου

Την 1η Ιουνίου αρχίζουν οι εργασίες για το έργο της ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού, που είχε υποστεί βλάβη τον Μάρτιο του 2018 αφήνοντας για πολλές ημέρες τη Θεσσαλονίκη χωρίς νερό. Η επισκευή επρόκειτο να αρχίσει νωρίτερα αλλά τα πάντα σταμάτησαν με το ξέσπασμα της πανδημίας, γιατί «δεν θέλαμε να υπάρχει κάποια αρρυθμία στα συστήματα ύδρευσης της εταιρείας τα οποία αντεπεξήλθαν πάρα πολύ καλά και δεν έμεινε το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης χωρίς νερό κατά τη διάρκεια της πανδημίας» όπως ανέφερε ο νέος διευθύνων σύμβoυλος της εταιρείας, κ. Άνθιμος Αμανατίδης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 2019. Το έργο στον αγωγό της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,44 εκατ. ευρω, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης ένα έτος,

Ως προς το μεγάλο έργο που αφορά την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα, ο διαγωνισμός προχωρά, έχει αναδειχθεί ως προσωρινός μειοδότης η ΙΝΤΡΑΚΑΤ και αναμένονται τυχόν ενστάσεις, αλλά το έργο προχωρά και ο χρόνος κατασκευής είναι 2 έτη. Το έργο προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΥΑΘ θα μπορέσει να επεξεργάζεται επιπλέον 150.000 κμ νερού ημερησίως και να καλύπτει τις ανάγκες νερού των όμορων δήμων, διπλασιάζοντας τους πελάτες της και τον κύκλο εργασιών της.

Επίσης, προχωρούν τα έργα σύνδεσης των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης στο δίκτυο, που περιλαμβάνει και επτά υποέργα αποχέτευσης στον Κ16 με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΑΘ. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού των 3,7 εκατ. ευρω που θα κοστίσει το έργο θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Επίσης για την επέκταση του συστήματος τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού στο δίκτυο ύδρευσης (προϋπολογισμός 2,4 εκατ. που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ), ένα σημαντικό έργο για τον εντοπισμό των απωλειών του νερού, αναδείχθηκε ανάδοχος και προχωρά η υλοποίησή του.

Τέλος η ΕΥΑΘ αναβαθμίζει τα αντλιοστάσια στην παραλία, το λιμάνι και τη ΒΙΠΕΘ, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού βαρύτητας για την εγκατάσταση επεξεργασίας αγωγού λυμάτων.

"Επενδύστε στην ΕΥΑΘ"

Κάλεσμα στους επενδυτές να «επενδύσουν στην ΕΥΑΘ» απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσιάζοντας σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που αναδεικνύουν, όπως είπε, μια επιχείρηση «υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις». Δέλεαρ για τους επενδυτές και το υψηλό μέρισμα, ως αποτέλεσμα της εύρωστης οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.  Το δ.σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τους μετόχους στην επικείμενη τακτική ετήσια γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,268 ευρώ ανά μετοχή, από 0,126 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2018.

Ως προς τα σχέδια ιδιωτικοποίησης που υπήρχαν κατά καιρούς στο τραπέζι (ποσοστό 24% της εταιρείας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ), ο κ. Ανανιάδης ανέφερε ότι "η οδηγία που μας δόθηκε από τον βασικό μέτοχο (σ.σ. την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) είναι να τρέξουμε το επενδυτικό πρόγραμμα για να ανέβει η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας".

Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών  «κατά την 31/12/2019 αντιμετωπίζει ένα σύνολο αγωγών, εξώδικων προσκλήσεων και μελλοντικών διεκδικήσεων από δικαστικές υποθέσεις συνολικού ύψους € 40 εκ. περίπου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 3,19 εκ περίπου». Από αυτό το ποσό  τα 30 εκατ. ειναι διεκδικήσεις εργαζομένων από μνημονιακές περικοπές στους μισθούς. Η νομική υπηρεσία της εταιρείας πάντως έχει προϋπολογίσει μόνο 3 εκατ. ευρώ για αυτό το σκοπό, θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δικαιωθούν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα,ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 ανερχόμενος στο ποσό των € 72,7 εκατ. έναντι € 73 εκατ. κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση (μείωση 0,47%). Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 43,6 εκατ. έναντι € 42,7 εκατ. το 2018 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν το ποσό των € 20,65 εκατ. έναντι € 20,95 (μείωση 1,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,65 εκατ. από € 14 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,7%. Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε € 29 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,02%). Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε € 25,9 εκατ. έναντι € 25,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Τα ταμειακά διαθέσιμα, εξάλλου, ανήλθαν την 31/12/2019 σε € 75,8 εκατ. έναντι € 71,6 εκατ. την 31/12/2018, μια αύξηση της τάξεως του 5,88%.
Σημειωτέον ότι μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 24% ο φόρος το 2019 ήταν μειωμένος κατά 1 εκατ. ευρω.

«Την τρέχουσα χρονιά επιδιώκουμε υψηλά χρηματοοικονομικά μεγέθη και περαιτέρω ανάπτυξη για την εταιρία, με σεβασμό στο περιβάλλον, με κοινωνική ευαισθησία και με επιτάχυνση των ψηφιακών διαδικασιών μας. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η εξέλιξη και η διάρκεια της πανδημίας μάς καλεί να βελτιστοποιήσουμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο αυτή και να προχωρήσουμε με συγκροτημένο πλάνο δράσεων στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος. Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των υποδομών και της παραγωγικότητάς μας, με νέες επενδύσεις σε έργα τεχνολογίας, μείωσης του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος".

«Το 2019 διαμορφώσαμε στην ΕΥΑΘ τον ‘χάρτη’ του μέλλοντος για την ύδρευση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Φέτος, τα έργα που έχουμε βάλει σε τροχιά θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν μείζονα ευρύτερα προβλήματα. Στόχος μας παραμένει να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον καταναλωτή διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του υδατικού οικοσυστήματος, προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων, των μετόχων της και της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άγις Παπαδόπουλος.

Την 1η Ιουνίου αρχίζουν οι εργασίες για το έργο της ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού, που είχε υποστεί βλάβη τον Μάρτιο του 2018 αφήνοντας για πολλές ημέρες τη Θεσσαλονίκη χωρίς νερό. Η επισκευή επρόκειτο να αρχίσει νωρίτερα αλλά τα πάντα σταμάτησαν με το ξέσπασμα της πανδημίας, γιατί «δεν θέλαμε να υπάρχει κάποια αρρυθμία στα συστήματα ύδρευσης της εταιρείας τα οποία αντεπεξήλθαν πάρα πολύ καλά και δεν έμεινε το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης χωρίς νερό κατά τη διάρκεια της πανδημίας» όπως ανέφερε ο νέος διευθύνων σύμβoυλος της εταιρείας, κ. Άνθιμος Αμανατίδης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εταιρείας για τη χρήση 2019. Το έργο στον αγωγό της Αραβησσού, προϋπολογισμού 3,44 εκατ. ευρω, έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης ένα έτος,

Ως προς το μεγάλο έργο που αφορά την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιάκμονα, ο διαγωνισμός προχωρά, έχει αναδειχθεί ως προσωρινός μειοδότης η ΙΝΤΡΑΚΑΤ και αναμένονται τυχόν ενστάσεις, αλλά το έργο προχωρά και ο χρόνος κατασκευής είναι 2 έτη. Το έργο προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την ολοκλήρωση του έργου η ΕΥΑΘ θα μπορέσει να επεξεργάζεται επιπλέον 150.000 κμ νερού ημερησίως και να καλύπτει τις ανάγκες νερού των όμορων δήμων, διπλασιάζοντας τους πελάτες της και τον κύκλο εργασιών της.

Επίσης, προχωρούν τα έργα σύνδεσης των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης στο δίκτυο, που περιλαμβάνει και επτά υποέργα αποχέτευσης στον Κ16 με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της ΕΥΑΘ. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού των 3,7 εκατ. ευρω που θα κοστίσει το έργο θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Επίσης για την επέκταση του συστήματος τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού στο δίκτυο ύδρευσης (προϋπολογισμός 2,4 εκατ. που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ), ένα σημαντικό έργο για τον εντοπισμό των απωλειών του νερού, αναδείχθηκε ανάδοχος και προχωρά η υλοποίησή του.

Τέλος η ΕΥΑΘ αναβαθμίζει τα αντλιοστάσια στην παραλία, το λιμάνι και τη ΒΙΠΕΘ, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού βαρύτητας για την εγκατάσταση επεξεργασίας αγωγού λυμάτων.

"Επενδύστε στην ΕΥΑΘ"

Κάλεσμα στους επενδυτές να «επενδύσουν στην ΕΥΑΘ» απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άνθιμος Αμανατίδης, παρουσιάζοντας σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 που αναδεικνύουν, όπως είπε, μια επιχείρηση «υγιή χρηματοοικονομικά, με σταθερά υψηλή κερδοφορία, ρευστότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις». Δέλεαρ για τους επενδυτές και το υψηλό μέρισμα, ως αποτέλεσμα της εύρωστης οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.  Το δ.σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τους μετόχους στην επικείμενη τακτική ετήσια γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους 0,268 ευρώ ανά μετοχή, από 0,126 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2018.

Ως προς τα σχέδια ιδιωτικοποίησης που υπήρχαν κατά καιρούς στο τραπέζι (ποσοστό 24% της εταιρείας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ), ο κ. Ανανιάδης ανέφερε ότι "η οδηγία που μας δόθηκε από τον βασικό μέτοχο (σ.σ. την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) είναι να τρέξουμε το επενδυτικό πρόγραμμα για να ανέβει η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας".

Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών  «κατά την 31/12/2019 αντιμετωπίζει ένα σύνολο αγωγών, εξώδικων προσκλήσεων και μελλοντικών διεκδικήσεων από δικαστικές υποθέσεις συνολικού ύψους € 40 εκ. περίπου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 3,19 εκ περίπου». Από αυτό το ποσό  τα 30 εκατ. ειναι διεκδικήσεις εργαζομένων από μνημονιακές περικοπές στους μισθούς. Η νομική υπηρεσία της εταιρείας πάντως έχει προϋπολογίσει μόνο 3 εκατ. ευρώ για αυτό το σκοπό, θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δικαιωθούν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα,ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 ανερχόμενος στο ποσό των € 72,7 εκατ. έναντι € 73 εκατ. κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση (μείωση 0,47%). Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 43,6 εκατ. έναντι € 42,7 εκατ. το 2018 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν το ποσό των € 20,65 εκατ. έναντι € 20,95 (μείωση 1,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,65 εκατ. από € 14 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,7%. Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε € 29 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,02%). Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε € 25,9 εκατ. έναντι € 25,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Τα ταμειακά διαθέσιμα, εξάλλου, ανήλθαν την 31/12/2019 σε € 75,8 εκατ. έναντι € 71,6 εκατ. την 31/12/2018, μια αύξηση της τάξεως του 5,88%.
Σημειωτέον ότι μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 24% ο φόρος το 2019 ήταν μειωμένος κατά 1 εκατ. ευρω.

«Την τρέχουσα χρονιά επιδιώκουμε υψηλά χρηματοοικονομικά μεγέθη και περαιτέρω ανάπτυξη για την εταιρία, με σεβασμό στο περιβάλλον, με κοινωνική ευαισθησία και με επιτάχυνση των ψηφιακών διαδικασιών μας. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η εξέλιξη και η διάρκεια της πανδημίας μάς καλεί να βελτιστοποιήσουμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν την περίοδο αυτή και να προχωρήσουμε με συγκροτημένο πλάνο δράσεων στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος. Θα εργαστούμε για τη βελτίωση των υποδομών και της παραγωγικότητάς μας, με νέες επενδύσεις σε έργα τεχνολογίας, μείωσης του ενεργειακού κόστους, εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος".

«Το 2019 διαμορφώσαμε στην ΕΥΑΘ τον ‘χάρτη’ του μέλλοντος για την ύδρευση και την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Φέτος, τα έργα που έχουμε βάλει σε τροχιά θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν μείζονα ευρύτερα προβλήματα. Στόχος μας παραμένει να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον καταναλωτή διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του υδατικού οικοσυστήματος, προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων, των μετόχων της και της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άγις Παπαδόπουλος.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία