ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ

Κάλεσμα στους επενδυτές να «επενδύσουν στην εταιρεία» απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης

 19/06/2020 12:14

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΕΥΑΘ
Φωτ.αρχείου

Στέφανος Μαχτσίρας

Τα επενδυτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έγινε διαδικτυακά. Τα επενδυτικά έργα που υλοποιούνται αφορούν την κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης καθώς και έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών της πόλης η οποία περιλαβάνει επτά υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16. 

Ταυτόχρονα, την 1η Ιουνίου ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο της ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού, που είχε υποστεί βλάβη τον Μάρτιο του 2018 αφήνοντας για πολλές ημέρες τη Θεσσαλονίκη χωρίς νερό. Υλοποιούνται ακόμα η επέκταση του ελέγχου και αυτοματισμού του δικτύου ύδρευσης όπως και αποχετευτικά έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων. Εντός του 2019 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση αποχετευτικών έργων ύψους 6,9 εκατ. ευρώ έργων δικτύου ύδρευσης ύψους 3,4 εκατ. ευρώ και επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού ύψους 21,7 εκατ. ευρώ. Τον Δεκέμβρη του 2019 υπεγράφη σύμβαση προυπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ που αφορά την χρηματοδοτούμενη από την ΠΚΜ προμήθεια με τίτλο "τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης". 

 "Δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ματαιωθούν οριστικά τα όποια σχέδια άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ" επεσήμανε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο δ.σ. της εταιρείας, Γεώργιος Αρχοντόπουλος. Στη γενική συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε και η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ή αλλιώς Υπερταμείο, Ράνια Αικατερινάρη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΑΘ για το 2019 που παρουσίασε ο διευθυντής οικονομικών της εταιρείας Δημήτρης Αλεξανδρής και ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 ανερχόμενος στο ποσό των € 72,7 εκατ. έναντι € 73 εκατ. κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση (μείωση 0,47%).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 43,6 εκατ. έναντι € 42,7 εκατ. το 2018 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν το ποσό των € 20,65 εκατ. έναντι € 20,95 (μείωση 1,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,65 εκατ. από € 14 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε € 29 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,02%). Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε € 25,9 εκατ. έναντι € 25,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 31/12/2019 σε € 75,8 εκατ. έναντι € 71,6 εκατ. την 31/12/2018, μια αύξηση της τάξεως του 5,88%. Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΥΑΘ κατέχοντας το 50% + 1 των μετοχών.

Να σημειωθεί ότι μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 24% ο φόρος το 2019 ήταν μειωμένος κατά 1 εκατ. ευρώ. Η γενική συνέλευση παράλληλα ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή.

H γενική συνέλευση έδωσε την έγκρισή της για την εκλογή των Γεώργιου Αρχοντόπουλου και Ιωάννη Μήτζια, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας όπως και για την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2019. Οι αποζημιώσεις συνεδριάσεων των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2019, ανήλθαν στο ακαθάριστο ποσό των 4.230 €.

Σημειώνεται ότι, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019, είχε προεγκρίνει, να παραμείνουν οι αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), στα επίπεδα του 2018, όπως και παρέμειναν.

Τα επενδυτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έγινε διαδικτυακά. Τα επενδυτικά έργα που υλοποιούνται αφορούν την κατασκευή επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης καθώς και έργα ολοκλήρωσης της σύνδεσης των χαμηλών περιοχών της πόλης η οποία περιλαβάνει επτά υποέργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16. 

Ταυτόχρονα, την 1η Ιουνίου ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο της ενίσχυσης του αγωγού της Αραβησσού, που είχε υποστεί βλάβη τον Μάρτιο του 2018 αφήνοντας για πολλές ημέρες τη Θεσσαλονίκη χωρίς νερό. Υλοποιούνται ακόμα η επέκταση του ελέγχου και αυτοματισμού του δικτύου ύδρευσης όπως και αποχετευτικά έργα αναβάθμισης αντλιοστασίων. Εντός του 2019 ξεκίνησε διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση αποχετευτικών έργων ύψους 6,9 εκατ. ευρώ έργων δικτύου ύδρευσης ύψους 3,4 εκατ. ευρώ και επέκτασης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού ύψους 21,7 εκατ. ευρώ. Τον Δεκέμβρη του 2019 υπεγράφη σύμβαση προυπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ που αφορά την χρηματοδοτούμενη από την ΠΚΜ προμήθεια με τίτλο "τηλεέλεγχος και αυτοματισμός του συστήματος ύδρευσης". 

 "Δε θα σταματήσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ματαιωθούν οριστικά τα όποια σχέδια άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ" επεσήμανε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο δ.σ. της εταιρείας, Γεώργιος Αρχοντόπουλος. Στη γενική συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε και η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ή αλλιώς Υπερταμείο, Ράνια Αικατερινάρη.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΥΑΘ για το 2019 που παρουσίασε ο διευθυντής οικονομικών της εταιρείας Δημήτρης Αλεξανδρής και ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 ανερχόμενος στο ποσό των € 72,7 εκατ. έναντι € 73 εκατ. κατά την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση (μείωση 0,47%).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 43,6 εκατ. έναντι € 42,7 εκατ. το 2018 (αύξηση 2,04%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν το ποσό των € 20,65 εκατ. έναντι € 20,95 (μείωση 1,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,65 εκατ. από € 14 εκατ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε € 29 εκατ. έναντι € 30,3 εκατ. στην προηγούμενη χρήση (μείωση 4,02%). Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε € 25,9 εκατ. έναντι € 25,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 31/12/2019 σε € 75,8 εκατ. έναντι € 71,6 εκατ. την 31/12/2018, μια αύξηση της τάξεως του 5,88%. Η ΕΕΣΥΠ ΑΕ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΕΥΑΘ κατέχοντας το 50% + 1 των μετοχών.

Να σημειωθεί ότι μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 24% ο φόρος το 2019 ήταν μειωμένος κατά 1 εκατ. ευρώ. Η γενική συνέλευση παράλληλα ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,268 ευρώ ανά μετοχή.

H γενική συνέλευση έδωσε την έγκρισή της για την εκλογή των Γεώργιου Αρχοντόπουλου και Ιωάννη Μήτζια, ως εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της εταιρείας όπως και για την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2019. Οι αποζημιώσεις συνεδριάσεων των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2019, ανήλθαν στο ακαθάριστο ποσό των 4.230 €.

Σημειώνεται ότι, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019, είχε προεγκρίνει, να παραμείνουν οι αμοιβές και αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την 19η εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), στα επίπεδα του 2018, όπως και παρέμειναν.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία