ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν υπογραφές για την ανάπλαση της περιοχής πέριξ του σταθμού της Νέας Ελβετίας

Κ. Ζέρβας: «Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα σημαντικό συγκοινωνιακό πλεονέκτημα παράλληλα με εκτεταμένους χώρους πρασίνου»

 11/11/2022 16:14

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν υπογραφές για την ανάπλαση της περιοχής πέριξ του σταθμού της Νέας Ελβετίας

Αναπτυξιακή πνοή αποκτά η περιοχή πέριξ του τερματικού σταθμού στη Νέα Ελβετία. Τη σημαντική τριμερή προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας θα προχωρήσει ο σχεδιασμός, υπέγραψαν σήμερα (11/11) ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ Πάρις Μπίλλιας κι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) Γιάννης Τόσκας.

Η σύμβαση έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάθεση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, της εκπόνησης ουσιωδών μελετών που αφορούν την περιμετρική ζώνη του σταθμού μετεπιβίβασης στην περιοχή της Νέας Ελβετίας.

Τελικός στόχος είναι η ανάπλαση της περιοχής πέριξ του πολυτροπικού τερματικού σταθμού μετεπιβίβασης αστικής συγκοινωνίας στη Νέα Ελβετία, ώστε να εξασφαλιστούν οι προσβάσεις και όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με τον τερματικό σταθμό αλλά και να δημιουργηθούν εκτεταμένες ζώνες πρασίνου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, η πόλη θα αποκτήσει ένα «συγκοινωνιακό πλεονέκτημα» κι ένα «εξαιρετικά εξελιγμένο σημείο εισόδου» παράλληλα με πολύ πράσινο και με όλες τις απαραίτητες προσβάσεις στον τερματικό σταθμό του μετρό.

Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΟΣΕΘ αλλά και στη συμβολή των υπουργείων που χρηματοδοτούν τον σχεδιασμό.

«Τα έργα που θα εξελιχθούν θα αλλάξουν ριζικά τη μορφή της ανατολικής Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Εφραίμ Κυριζίδης.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που θα βοηθήσει όχι μόνον το έργο του μετρό, αλλά συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας, στα έργα που σχετίζονται με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας περιλαμβάνεται και η διάνοιξη της οδού Ψελλού, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σπουδαία, ώστε να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σταθμό πλήρη και σύγχρονο, μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, έγινε αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμοδίων οργάνων καθώς επίσης η με αρ. 708/2022 θετική Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η προγραμματική σύμβαση χρηματοδοτείται έως του ποσού του 1.000.000 ευρώ από πόρους που έχουν διατεθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους του Δήμου.

Οι μελέτες που θα ανατεθούν, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, αφορούν:

Α) Την εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Μaster Plan) και στη συνέχεια αρχιτεκτονική προμελέτη για το σύνολο της περιοχής μελέτης και

Β) Εκπόνηση επιμέρους μελετών για μικρότερα τμήματα της προαναφερθείσας περιοχής σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

Αναπτυξιακή πνοή αποκτά η περιοχή πέριξ του τερματικού σταθμού στη Νέα Ελβετία. Τη σημαντική τριμερή προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας θα προχωρήσει ο σχεδιασμός, υπέγραψαν σήμερα (11/11) ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ Πάρις Μπίλλιας κι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) Γιάννης Τόσκας.

Η σύμβαση έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάθεση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, της εκπόνησης ουσιωδών μελετών που αφορούν την περιμετρική ζώνη του σταθμού μετεπιβίβασης στην περιοχή της Νέας Ελβετίας.

Τελικός στόχος είναι η ανάπλαση της περιοχής πέριξ του πολυτροπικού τερματικού σταθμού μετεπιβίβασης αστικής συγκοινωνίας στη Νέα Ελβετία, ώστε να εξασφαλιστούν οι προσβάσεις και όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με τον τερματικό σταθμό αλλά και να δημιουργηθούν εκτεταμένες ζώνες πρασίνου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, η πόλη θα αποκτήσει ένα «συγκοινωνιακό πλεονέκτημα» κι ένα «εξαιρετικά εξελιγμένο σημείο εισόδου» παράλληλα με πολύ πράσινο και με όλες τις απαραίτητες προσβάσεις στον τερματικό σταθμό του μετρό.

Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ΟΣΕΘ αλλά και στη συμβολή των υπουργείων που χρηματοδοτούν τον σχεδιασμό.

«Τα έργα που θα εξελιχθούν θα αλλάξουν ριζικά τη μορφή της ανατολικής Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Εφραίμ Κυριζίδης.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που θα βοηθήσει όχι μόνον το έργο του μετρό, αλλά συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας, στα έργα που σχετίζονται με τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας περιλαμβάνεται και η διάνοιξη της οδού Ψελλού, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σπουδαία, ώστε να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σταθμό πλήρη και σύγχρονο, μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, έγινε αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμοδίων οργάνων καθώς επίσης η με αρ. 708/2022 θετική Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η προγραμματική σύμβαση χρηματοδοτείται έως του ποσού του 1.000.000 ευρώ από πόρους που έχουν διατεθεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους του Δήμου.

Οι μελέτες που θα ανατεθούν, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, αφορούν:

Α) Την εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Διάταξης (Μaster Plan) και στη συνέχεια αρχιτεκτονική προμελέτη για το σύνολο της περιοχής μελέτης και

Β) Εκπόνηση επιμέρους μελετών για μικρότερα τμήματα της προαναφερθείσας περιοχής σε επίπεδο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία