ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: "Κόλλησε" η σύνδεση του ΟΛΘ με τον ΠΑΘΕ - "Καμπάνα" 274 χιλιάδων ευρώ στην Εγνατία Οδό ΑΕ

Η μάντρα των ανταλλακτικών που βρίσκεται στη μέση της υπό κατασκευή οδογέφυρας - Το έργο πάει για το 2025

 12/02/2024 12:45

Θεσσαλονίκη: "Κόλλησε" η σύνδεση  του ΟΛΘ με τον ΠΑΘΕ - "Καμπάνα" 274 χιλιάδων ευρώ στην Εγνατία Οδό ΑΕ

Άννη Καρολίδου

Η διαχειριστική "καμπάνα" των 274.575,31 ευρώ που επιβλήθηκε στην Εγνατία Οδό Α.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πολύ πονεμένο έργο της σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ με τον ΟΛΘ, το οποίο όπως πληροφορείται το makthes.gr έχει κολλήσει στις απαλλοτριώσεις και, "καλώς" εχόντων των πραγμάτων, θα ολοκληρωθεί το 2025.

Το πέναλτι που επιβάλλεται στην Εγνατία Οδό Α.Ε., την διευθύνουσα του έργου, όπως επισημαίνεται στην απόφαση (29/1/2024) που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γεώργιος Ζερβός, αφορά την «μη ορθή εφαρμογή των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου περί των διαδικασιών διοίκησης – επίβλεψης, επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων των εργασιών του έργου, μη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδαφών από αρμόδια επιτροπή πριν την αντίστοιχη επιμέτρηση, μη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής φυσικού εδάφους πριν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για το βόρειο τμήμα του έργου κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 136 (Διοίκηση του έργου, Παρακολούθηση και επίβλεψη), 151 (Επιμετρήσεις) και 152 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Ν.4412/2016).»

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, ανακτάται ποσό 274.575,31€, καθώς «η δαπάνη αυτή κρίθηκε οριστικά ως μη επιλέξιμη για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης από την ΕΥΔ Μεταφορές στην προαναφερθείσα Πράξη με δικαιούχο την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Να σημειωθεί ότι η Ε.Ο.Α.Ε. έχει περιθώριο 60 ημερών να προσβάλλει την εν λόγω απόφαση, στα Δικαστήρια, κάτι που πιθανότατα θα κάνει.

Όμως το σημαντικότερο στοιχείο που έρχεται στην επιφάνεια και το οποίο ενδιαφέρει επίσης τον ανάδοχο – κατασκευαστή ΑΚΤΩΡ, την ΟΛΘ Α.Ε., την περιοχή του Καλοχωρίου και όλη τη Θεσσαλονίκη, αφορά την πρόοδο του έργου κατασκευής της συνδετήριας οδογέφυρας αλλά και των τοπικών οδικών έργων στο δίκτυο του Καλοχωρίου.

Το έργο «κόλλησε» στις απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις διαχρονικά αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο στην εκτέλεση δημοσίων έργων, γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, γιατί η εκτέλεσή τους απαιτεί σημαντικά κονδύλια και γιατί οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, συχνά δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Αυτή η αυτονόητη απευθείας σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, δηλαδή του προβλήτα εξυπηρέτησης των containers, με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό, πάει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο νότιο τμήμα της, σταμάτησε και έμεινε σε αναμονή, περίπου για μία δεκαετία.

Το 2021 τον Ιούνιο, μετά από νέο διαγωνισμό της Ε.Ο.Α.Ε., υπογράφηκε σύμβαση ολοκλήρωσης του έργου με την ΑΚΤΩΡ, η οποία προέβλεπε και προαίρεση για τις οδικές συνδέσεις με το τοπικό οδικό δίκτυο στο Καλοχώρι. Το έργο ήταν προϋπολογισμού , προ ΦΠΑ, 59,770 εκατ. και προβλέπονταν επιπλέον 5,230 εκατ. προ ΦΠΑ για την προαίρεση.

Για το κυρίως έργο, που ανατέθηκε στην ΑΚΤΩΡ για 26,254 εκατ. προ ΦΠΑ, η σύμβαση όριζε τον χρόνο υλοποίησης στους 30 μήνες. Όπως όμως πήγαιναν τα πράγματα, λόγω απαλλοτριώσεων, το έργο δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί τέλος του 2023, ενώ οι εκτιμήσεις μιλάνε για ολοκλήρωση το 2025.

Ο λόγος που το έργο κόλλησε συνδέεται με την απαλλοτρίωση έκτασης ιδιώτη ( μεγάλη μάντρα ανταλλακτικών φορτηγών) που βρίσκεται στη μέση περίπου της υπό κατασκευή οδογέφυρας, ο οποίος, παρότι έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και έλαβε και την αποζημίωση, δεν απελευθερώνει το χώρο. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, η Ε.Ο.Α.Ε. έχει κινήσει διαδικασία για τη διοικητική αποβολή του.

Έτσι, ως σήμερα, το έργο έχει προχωρήσει στο νότιο τμήμα του (συνολικό μήκος οδογέφυρας 3,5 χλμ.) με τις απορροφήσεις πόρων να είναι στο 40%, αλλά σκοντάφτει στην ανωτέρω έκταση.

Για να γίνουν τα τεχνικά που προβλέπονται για τις βόρειες προσβάσεις , θα πρέπει επίσης, να συντελεστούν απαλλοτριώσεις.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Σημειώνεται ότι το έργο που είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)» του Ε.Π. του ΥΠΟΜΕ, έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

H νέα οδική σύνδεση έχει μήκος 3,5 χλμ. περίπου, από τα οποία 1,4 χλμ. έχουν ήδη κατασκευασθεί. Αναπτύσσεται επί οδογέφυρας αμφίδρομης κατεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο της τμήμα και περιλαμβάνει:-

-Έξι (6) μεγάλες γέφυρες

-Εργασίες ολοκλήρωσης ανωδομής

-Κατασκευή συνδετήριου κλάδου μεταξύ της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου και του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας

-Κατασκευή οδικών τμημάτων των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου σύνδεσης της οδογέφυρας με την ΠΑΘΕ

-Αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου, καθώς και αναμόρφωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ, με την κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου της οδού Καλοχωρίου.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης οδικής σύνδεσης του ΟΛΘ με τον ΠΑΘΕ, είναι μία εκ' των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του ιδιώτη παραχωρησιούχου της ΟΛΘ ΑΕ, ο οποίος πρέπει συμβατικά να εκτελέσει την επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 

Η διαχειριστική "καμπάνα" των 274.575,31 ευρώ που επιβλήθηκε στην Εγνατία Οδό Α.Ε. από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομικών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το πολύ πονεμένο έργο της σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ με τον ΟΛΘ, το οποίο όπως πληροφορείται το makthes.gr έχει κολλήσει στις απαλλοτριώσεις και, "καλώς" εχόντων των πραγμάτων, θα ολοκληρωθεί το 2025.

Το πέναλτι που επιβάλλεται στην Εγνατία Οδό Α.Ε., την διευθύνουσα του έργου, όπως επισημαίνεται στην απόφαση (29/1/2024) που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γεώργιος Ζερβός, αφορά την «μη ορθή εφαρμογή των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου περί των διαδικασιών διοίκησης – επίβλεψης, επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων των εργασιών του έργου, μη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδαφών από αρμόδια επιτροπή πριν την αντίστοιχη επιμέτρηση, μη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής φυσικού εδάφους πριν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για το βόρειο τμήμα του έργου κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 136 (Διοίκηση του έργου, Παρακολούθηση και επίβλεψη), 151 (Επιμετρήσεις) και 152 (Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις) του Ν.4412/2016).»

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, ανακτάται ποσό 274.575,31€, καθώς «η δαπάνη αυτή κρίθηκε οριστικά ως μη επιλέξιμη για το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ μετά από τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης από την ΕΥΔ Μεταφορές στην προαναφερθείσα Πράξη με δικαιούχο την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

Να σημειωθεί ότι η Ε.Ο.Α.Ε. έχει περιθώριο 60 ημερών να προσβάλλει την εν λόγω απόφαση, στα Δικαστήρια, κάτι που πιθανότατα θα κάνει.

Όμως το σημαντικότερο στοιχείο που έρχεται στην επιφάνεια και το οποίο ενδιαφέρει επίσης τον ανάδοχο – κατασκευαστή ΑΚΤΩΡ, την ΟΛΘ Α.Ε., την περιοχή του Καλοχωρίου και όλη τη Θεσσαλονίκη, αφορά την πρόοδο του έργου κατασκευής της συνδετήριας οδογέφυρας αλλά και των τοπικών οδικών έργων στο δίκτυο του Καλοχωρίου.

Το έργο «κόλλησε» στις απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις διαχρονικά αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο στην εκτέλεση δημοσίων έργων, γιατί οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, γιατί η εκτέλεσή τους απαιτεί σημαντικά κονδύλια και γιατί οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, συχνά δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Αυτή η αυτονόητη απευθείας σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, δηλαδή του προβλήτα εξυπηρέτησης των containers, με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό, πάει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται στο νότιο τμήμα της, σταμάτησε και έμεινε σε αναμονή, περίπου για μία δεκαετία.

Το 2021 τον Ιούνιο, μετά από νέο διαγωνισμό της Ε.Ο.Α.Ε., υπογράφηκε σύμβαση ολοκλήρωσης του έργου με την ΑΚΤΩΡ, η οποία προέβλεπε και προαίρεση για τις οδικές συνδέσεις με το τοπικό οδικό δίκτυο στο Καλοχώρι. Το έργο ήταν προϋπολογισμού , προ ΦΠΑ, 59,770 εκατ. και προβλέπονταν επιπλέον 5,230 εκατ. προ ΦΠΑ για την προαίρεση.

Για το κυρίως έργο, που ανατέθηκε στην ΑΚΤΩΡ για 26,254 εκατ. προ ΦΠΑ, η σύμβαση όριζε τον χρόνο υλοποίησης στους 30 μήνες. Όπως όμως πήγαιναν τα πράγματα, λόγω απαλλοτριώσεων, το έργο δεν υπήρχε περίπτωση να ολοκληρωθεί τέλος του 2023, ενώ οι εκτιμήσεις μιλάνε για ολοκλήρωση το 2025.

Ο λόγος που το έργο κόλλησε συνδέεται με την απαλλοτρίωση έκτασης ιδιώτη ( μεγάλη μάντρα ανταλλακτικών φορτηγών) που βρίσκεται στη μέση περίπου της υπό κατασκευή οδογέφυρας, ο οποίος, παρότι έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και έλαβε και την αποζημίωση, δεν απελευθερώνει το χώρο. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, η Ε.Ο.Α.Ε. έχει κινήσει διαδικασία για τη διοικητική αποβολή του.

Έτσι, ως σήμερα, το έργο έχει προχωρήσει στο νότιο τμήμα του (συνολικό μήκος οδογέφυρας 3,5 χλμ.) με τις απορροφήσεις πόρων να είναι στο 40%, αλλά σκοντάφτει στην ανωτέρω έκταση.

Για να γίνουν τα τεχνικά που προβλέπονται για τις βόρειες προσβάσεις , θα πρέπει επίσης, να συντελεστούν απαλλοτριώσεις.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Σημειώνεται ότι το έργο που είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)» του Ε.Π. του ΥΠΟΜΕ, έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

H νέα οδική σύνδεση έχει μήκος 3,5 χλμ. περίπου, από τα οποία 1,4 χλμ. έχουν ήδη κατασκευασθεί. Αναπτύσσεται επί οδογέφυρας αμφίδρομης κατεύθυνσης κατά το μεγαλύτερο της τμήμα και περιλαμβάνει:-

-Έξι (6) μεγάλες γέφυρες

-Εργασίες ολοκλήρωσης ανωδομής

-Κατασκευή συνδετήριου κλάδου μεταξύ της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Καλοχωρίου και του αριστερού κλάδου της οδογέφυρας

-Κατασκευή οδικών τμημάτων των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου σύνδεσης της οδογέφυρας με την ΠΑΘΕ

-Αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου της ΒΙΠΕ Καλοχωρίου, καθώς και αναμόρφωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου της ΠΑΘΕ, με την κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων και του κυκλικού ισόπεδου κόμβου της οδού Καλοχωρίου.

Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης οδικής σύνδεσης του ΟΛΘ με τον ΠΑΘΕ, είναι μία εκ' των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του ιδιώτη παραχωρησιούχου της ΟΛΘ ΑΕ, ο οποίος πρέπει συμβατικά να εκτελέσει την επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία