ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Η ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. στο επίκεντρο σύσκεψης

Επίσκεψη εργασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., πραγματοποίησαν σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος και ο εκτελεστικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης και Παναγιώτης Σταμπουλίδης, καθώς και στελέχη του Ταμείου

 17/03/2023 16:12

ΤΑΙΠΕΔ: Η ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. στο επίκεντρο σύσκεψης

Επίσκεψη εργασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., πραγματοποίησαν σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος και ο εκτελεστικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης και Παναγιώτης Σταμπουλίδης, καθώς και στελέχη του Ταμείου.

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής:

-Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου- εξόδου, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου).

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας του Οργανισμού με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό, με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ, έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 2023.

-Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα επόμενα βήματα για περιφερειακά λιμάνια της χώρας έχουν ως εξής:

-Ήδη προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του masterplan για τα λιμάνια της Ραφήνας και της Πάτρας. Η έγκριση του Master Plan για τα δύο λιμάνια εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό με τη διασύνδεσή τους με την Αττική Οδό και το σιδηροδρομικό δίκτυο αντίστοιχα.

-Την τρέχουσα περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τους λιμένες της Καβάλας και της Ηγουμενίτσας και έπονται οι λιμένες του Ηρακλείου και του Βόλου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το ΤΑΙΠΕΔ, ως αρχή σχεδιασμού, πρόκειται να συνδράμει τους επενδυτές στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου τους κατά τα πρότυπα του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Το Ταμείο έχει αναλάβει την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, μετά από την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την παραχώρηση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στο ΤΑΙΠΕΔ τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμάνια εκτός του χαρτοφυλακίου του. Ήδη έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση στο Ταμείο του ρόλου της Αρχής Σχεδιασμού για τα λιμάνια της Χαλκίδας, της Μυτιλήνης και της Κύμης.


Επίσκεψη εργασίας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., πραγματοποίησαν σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος και ο εκτελεστικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης και Παναγιώτης Σταμπουλίδης, καθώς και στελέχη του Ταμείου.

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ συναντήθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κωνσταντίνο Χατζημιχαήλ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής:

-Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου- εξόδου, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου).

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

-Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας του Οργανισμού με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό, με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ, έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 2023.

-Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Σύμφωνα με στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα επόμενα βήματα για περιφερειακά λιμάνια της χώρας έχουν ως εξής:

-Ήδη προχωρά η διαδικασία για την έγκριση του masterplan για τα λιμάνια της Ραφήνας και της Πάτρας. Η έγκριση του Master Plan για τα δύο λιμάνια εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό με τη διασύνδεσή τους με την Αττική Οδό και το σιδηροδρομικό δίκτυο αντίστοιχα.

-Την τρέχουσα περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τους λιμένες της Καβάλας και της Ηγουμενίτσας και έπονται οι λιμένες του Ηρακλείου και του Βόλου. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το ΤΑΙΠΕΔ, ως αρχή σχεδιασμού, πρόκειται να συνδράμει τους επενδυτές στην υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου τους κατά τα πρότυπα του ΟΛΠ και του ΟΛΘ.

Το Ταμείο έχει αναλάβει την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, μετά από την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την παραχώρηση πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στο ΤΑΙΠΕΔ τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμάνια εκτός του χαρτοφυλακίου του. Ήδη έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση στο Ταμείο του ρόλου της Αρχής Σχεδιασμού για τα λιμάνια της Χαλκίδας, της Μυτιλήνης και της Κύμης.


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία