ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Βράβευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

Στην 5η Διεθνή Έκεση Verde Tec για τις Πράσινες Τεχνολογίες, την Κυκλική Οικονομία και τις Smart Cities

 22/03/2023 17:44

Βράβευση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

Βραβείο για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και για την ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων απέσπασε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην 5η Διεθνή Έκεση Verde Tec για τις Πράσινες Τεχνολογίες, την Κυκλική Οικονομία και τις Smart Cities που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17-19 Μαρτίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της έκθεσης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) βραβεύτηκε για την ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο της βιοενίσχυσης, που εφαρμόζεται στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΑ.

Επίσης στο forum καλών πρακτικών, ο αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ηλίας Δαστερίδης παρουσίασε τις δράσεις, τα έργα ανακύκλωσης και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. «Υπήρξε άμεση εναρμόνιση των πρακτικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τους στόχους που τέθηκαν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), δείχνοντας την ουσιαστική στροφή του προς την κυκλική οικονομία για μια πιο βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βραβείο για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και για την ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων απέσπασε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στην 5η Διεθνή Έκεση Verde Tec για τις Πράσινες Τεχνολογίες, την Κυκλική Οικονομία και τις Smart Cities που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17-19 Μαρτίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής αρχής σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της έκθεσης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ) βραβεύτηκε για την ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων με τη μέθοδο της βιοενίσχυσης, που εφαρμόζεται στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΑ.

Επίσης στο forum καλών πρακτικών, ο αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ηλίας Δαστερίδης παρουσίασε τις δράσεις, τα έργα ανακύκλωσης και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. «Υπήρξε άμεση εναρμόνιση των πρακτικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τους στόχους που τέθηκαν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), δείχνοντας την ουσιαστική στροφή του προς την κυκλική οικονομία για μια πιο βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία