ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στον Δήμο Λαγκαδά η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στις 30 Μαρτίου 2023

 22/03/2023 12:52

Στον Δήμο Λαγκαδά η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Στον Δήμο Λαγκαδά πρόκειται να βρεθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), που στόχο έχει την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν δύο συναντήσεις, μία στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά από τις 09.30 έως τις 11.00 στον Χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου, Χρ. Σμύρνης 29 και μία ακόμα στη Δημοτική Ενότητα Σοχού στον χώρο του Πρώην ΚΑΠΗ, από τις 11.30 έως τις 13.00.

Η δράση απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, εκπροσώπους των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την ΠΚΜ και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΠΚΜ.

Στόχοι της δράσης είναι:

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος,

η ενίσχυση της ικανότητας των αναπηρικών οργανώσεων να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,

η ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,

η ενθάρρυνση της υποβολής αναφορών/καταγγελιών περιστατικών άνισης μεταχείρισης στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Ε.Σ.Α.μεΑ. με στόχο την άμεση αντιμετώπισή τους,

η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις δράσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας,

η διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες να ενταχθούν και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

η διερεύνηση των επαγγελματικών επιθυμιών/προσδοκιών των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνολικά θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα 133 συναντήσεις, σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν μέλη των παραπάνω ομάδων-στόχου.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Κώστα και την κα Νικολίνα Γκιουρτζή στο: 2310804064.Το πρόγραμμα των σεμιναρίων και η αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.lagadas.gr/.../2020-01-06-21-59-59/2195-30-2023

Στον Δήμο Λαγκαδά πρόκειται να βρεθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 η Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), που στόχο έχει την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν δύο συναντήσεις, μία στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά από τις 09.30 έως τις 11.00 στον Χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου, Χρ. Σμύρνης 29 και μία ακόμα στη Δημοτική Ενότητα Σοχού στον χώρο του Πρώην ΚΑΠΗ, από τις 11.30 έως τις 13.00.

Η δράση απευθύνεται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα μέλη των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, εκπροσώπους των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την ΠΚΜ και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΠΚΜ.

Στόχοι της δράσης είναι:

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος,

η ενίσχυση της ικανότητας των αναπηρικών οργανώσεων να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,

η ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,

η ενθάρρυνση της υποβολής αναφορών/καταγγελιών περιστατικών άνισης μεταχείρισης στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Ε.Σ.Α.μεΑ. με στόχο την άμεση αντιμετώπισή τους,

η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις δράσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας,

η διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες να ενταχθούν και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

η διερεύνηση των επαγγελματικών επιθυμιών/προσδοκιών των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνολικά θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα 133 συναντήσεις, σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν μέλη των παραπάνω ομάδων-στόχου.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Κώστα και την κα Νικολίνα Γκιουρτζή στο: 2310804064.Το πρόγραμμα των σεμιναρίων και η αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.lagadas.gr/.../2020-01-06-21-59-59/2195-30-2023

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία