ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Λαγκαδάς: Οριοθέτηση περιοχών - Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στο Ζαγκλιβέρι το 2021

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

 17/03/2023 12:30

Λαγκαδάς: Οριοθέτηση περιοχών - Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στο Ζαγκλιβέρι το 2021

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες της 15ης & 16ης Οκτωβρίου 2021 της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ. αρ. 43986/Α325 /08.02.2023 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.( Φ.Ε.Κ. B/845/20.02.2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης & 16ης Οκτωβρίου 2021 και αφορά την Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων.

Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Β.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. : 551 31, Καλαμαριά, (Τηλέφωνα : 2310428448, 2310427885 e-mail : daefkbe@ggde.gr), αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 20/02/2023. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής μπορείτε να βρείτε στην ανωτέρω σχετική απόφαση την οποία σας επισυνάπτουμε.


Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες της 15ης & 16ης Οκτωβρίου 2021 της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ. αρ. 43986/Α325 /08.02.2023 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.( Φ.Ε.Κ. B/845/20.02.2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης & 16ης Οκτωβρίου 2021 και αφορά την Δημοτική Κοινότητα Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων.

Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτηρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Β.Ε.) Ταχ. Δ/νση : Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. : 551 31, Καλαμαριά, (Τηλέφωνα : 2310428448, 2310427885 e-mail : daefkbe@ggde.gr), αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 20/02/2023. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής μπορείτε να βρείτε στην ανωτέρω σχετική απόφαση την οποία σας επισυνάπτουμε.


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία