ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MYTILINEOS: Συμφωνία ΡΡΑ για παροχή ενέργειας στην Smartest Energy Australia

Από το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy θα τροφοδοτείται η λιανική αγορά ενέργειας

 14/06/2023 18:12

MYTILINEOS: Συμφωνία ΡΡΑ για παροχή ενέργειας στην Smartest Energy Australia

Η  ΜYTILINEOS και η Smartest Energy Australia υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement - PPA) που θα προέρχεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy, ισχύος 40MW στο Queensland της Αυστραλίας.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy ανήκει στη MYTILINEOS και είναι μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου 237 MWp στην Αυστραλία, για το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία χρηματοδότησης τον Δεκέμβριο του 2022. Η SmartestEnergy Australia θα απορροφήσει την παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια, την οποία στη συνέχεια θα μεταπωλεί στην εμπορική και βιομηχανική πελατειακή της βάση στην Αυστραλία.

Η SmartestEnergy, μία διεθνής εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσφέρει αξιόπιστες, καινοτόμες λύσεις λιανικής πώλησης, ανοίγοντας το δρόμο για 100% καθαρή ενέργεια στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ειδικά στην Αυστραλία, όπου οι λύσεις ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν κλειδί για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, μακροπρόθεσμες PPA συμφωνίες όπως αυτή για το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy, όχι μόνο βοηθούν στη διασφάλιση της κατασκευής νέων έργων, αλλά θέτουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμή παραγωγή «πράσινης» ενέργειας.

Το έργο Kingaroy είναι στο τελευταίο στάδιο κατασκευής από την MYTILINEOS και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023. Μέσω του PPA με την SmartestEnergy Australia βελτιώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, ενώ προωθείται περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά της Αυστραλίας.

Το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Αυστραλία ανέρχεται σε 376MW. Τα περισσότερα έργα συνδέονται με μακροπρόθεσμα «πράσινα» PPAs με διάφορους offtakers, αναδεικνύοντας την εδραιωμένη πλέον θέση της Εταιρείας στη χώρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εταιρείας ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS επιταχύνεται, αποτελούμενη από έργα σε διάφορες χώρες και διάφορα στάδια ανάπτυξης, ισχύος άνω των 11,9 GW.

Η  ΜYTILINEOS και η Smartest Energy Australia υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement - PPA) που θα προέρχεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy, ισχύος 40MW στο Queensland της Αυστραλίας.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy ανήκει στη MYTILINEOS και είναι μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου 237 MWp στην Αυστραλία, για το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία χρηματοδότησης τον Δεκέμβριο του 2022. Η SmartestEnergy Australia θα απορροφήσει την παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια, την οποία στη συνέχεια θα μεταπωλεί στην εμπορική και βιομηχανική πελατειακή της βάση στην Αυστραλία.

Η SmartestEnergy, μία διεθνής εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσφέρει αξιόπιστες, καινοτόμες λύσεις λιανικής πώλησης, ανοίγοντας το δρόμο για 100% καθαρή ενέργεια στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Ειδικά στην Αυστραλία, όπου οι λύσεις ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν κλειδί για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, μακροπρόθεσμες PPA συμφωνίες όπως αυτή για το φωτοβολταϊκό πάρκο Kingaroy, όχι μόνο βοηθούν στη διασφάλιση της κατασκευής νέων έργων, αλλά θέτουν τις βάσεις για μακροπρόθεσμή παραγωγή «πράσινης» ενέργειας.

Το έργο Kingaroy είναι στο τελευταίο στάδιο κατασκευής από την MYTILINEOS και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023. Μέσω του PPA με την SmartestEnergy Australia βελτιώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, ενώ προωθείται περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά της Αυστραλίας.

Το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Αυστραλία ανέρχεται σε 376MW. Τα περισσότερα έργα συνδέονται με μακροπρόθεσμα «πράσινα» PPAs με διάφορους offtakers, αναδεικνύοντας την εδραιωμένη πλέον θέση της Εταιρείας στη χώρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εταιρείας ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS επιταχύνεται, αποτελούμενη από έργα σε διάφορες χώρες και διάφορα στάδια ανάπτυξης, ισχύος άνω των 11,9 GW.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία