ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Mytilineos στον Καναδά με την εξαγορά φ/β έργων ισχύος 1,4 MW

Η Μytilineos εξαγοράζει πέντε εταιρείες ειδικού σκοπού από την Westbridge Renewable Energy

 01/06/2023 09:53

Η Mytilineos στον Καναδά με την εξαγορά φ/β έργων ισχύος 1,4 MW

Άννη Καρολίδου

Η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνει τη σύναψη οριστικών συμφωνιών σχετικά με την αγορά από την MYTILINEOS M Renewables χαρτοφυλακίου 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά από την Westbridge Renewable Energy Corp, μια εταιρεία ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων, με αναμενόμενη συνολική ισχύ 1.410 MWdc (1,4 GW) κατά την εμπορική λειτουργία .

Η sυναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί με αγορά από τη MYTILINEOS όλων των μετοχών των ακόλουθων θυγατρικών της Westbridge: Georgetown Solar Inc. («Georgetown»), Sunnynook Solar Energy Inc. («Sunnynook»), Dolcy Solar Inc. («Dolcy»), Eastervale Solar Inc. («Eastervale») και Red Willow Solar Inc. («Red Willow»). Η Westbridge θα διατηρήσει την κυριότητα αυτών των εταιρειών ειδικού σκοπού/των SPV κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των έργων, έως την ολοκλήρωσή τους, η οποία υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Τα έργα

Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε SPV αποτελούνται από τα ακόλουθα (συλλογικά, τα «Έργα»):

 • Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230MWac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta
 • Sunnynook - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 MWac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta
 • Dolcy - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 MWac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta
 • Eastervale - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 MWac (274 MWdc), στο Provost της Alberta και
 • Red Willow - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 MWac (280 MWdc), στο Stettler County της Alberta.

Κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τα Έργα αναμένεται:

1. Να παράγουν 2,1 τεραβατώρες (TWh) ετησίως «πράσινης» ενέργειας, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 200.000 νοικοκυριών για ένα έτος ή να εξαλείψουν τις εκπομπές 330.000 αυτοκινήτων (1.500.000 τόνοι CO2)

2. Να αποτελούν συνολική επένδυση ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων (CAD) (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

3. Τα δύο πιο ανεπτυγμένα έργα, Georgetown και Sunnynook (περίπου 610 MW) αναμένεται να είναι «έτοιμα προς κατασκευή» «RTB») μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα τρία έργα (περίπου 800 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και το RTB να αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2024.

4. Όλα τα Έργα έχουν υποβάλει αίτηση ή/και έχουν εγκριθεί για την εγκατάσταση και χρήση συστήματων συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας («BESS»), συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 1.200 MWh για το συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Περίληψη της συναλλαγής

Η τιμή αγοράς για κάθε SPV βασίζεται στην πραγματικά εγκατεστημένη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύ συνεχούς ρεύματος του σχετικού έργου και υπόκειται σε τυποποιημένες προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης και χρέους και προσαρμογές σε περίπτωση που το κόστος διασύνδεσης υπερβαίνει τις εκτιμήσεις.

Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης κάθε SPV εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από: τη λήψη έγκρισης της αγοράς και πώλησης από τους μετόχους της Westbridge και το TSX Venture Exchange («TSXV») και τη λήψη ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Alberta Utilities Commission («AUC»).

Η στρατηγική της MYTILINEOS

Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την MYTILINEOS στην Βόρεια Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της Εταιρείας για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καναδάς ανακοίνωσε πρόσφατα ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες όπως απευθείας επιχορηγήσεις ή πίστωση φόρου για επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες μπορούν να παρέχουν έως και 30 % επί των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών ορισμένων έργων παραγωγής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές για τη στήριξη της «πράσινης» μετάβασης σε όλες τις επαρχίες του Καναδά. Η επένδυση κεφαλαίου περιλαμβάνει την εν λόγω πίστωση (περίπου 430 εκατ. CAD βάσει του επιλέξιμου κεφαλαίου των έργων).

Η επιλογή της Alberta είναι ιδανική, καθώς η περιοχή επωφελείται από την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στον Καναδά, που απαιτείται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων. Επιπρόσθετα, η Alberta είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Βόρεια Αμερική και έχει στόχο να επιτύχει 30% παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας («ΑΠΕ» έως το 2030. Ταυτόχρονα, έχει θεσπίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία αδειοδότησης που ευνοεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

H MYTILINEOS εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πριν από 8 έτη και έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ο πλέον ολοκληρωμένος developer έργων σε ολόκληρο το φάσμα των ΑΠΕ (ηλιακά, αιολικά και αποθήκευσης ενέργειας). Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Εταιρείας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο ανέρχεται σε 10,5 GW. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συνολική ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Εταιρείας θα υπερβαίνει τα 11,9 GW.

Η στρατηγική της Westbridge

Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη δημιουργία εσόδων χαρτοφυλακίου για τη Westbridge, αποδεικνύοντας το αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο της. Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα πραγματοποιήθηκε εντός δύο ετών από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αντίστροφης εξαγοράς ("RTO") τον Ιούνιο του 2021.

Η πώληση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου της Αλμπέρτα υπογραμμίζει τον σχολαστικό σχεδιασμό, την επιμελή εκτέλεση και τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής της αγοράς από την ομάδα Westbridge. Η Westbridge αναγνώρισε τις ισχυρές δυνατότητες της Αλμπέρτα να γίνει μια σημαντική περιοχή για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων. Συγκεντρώνοντας κρίσιμη μάζα και συνεργαζόμενη με τη MYTILINEOS, η Westbridge έχει αποδείξει την αξία της και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Καναδά στο net zero.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Westbridge παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προσφέρει αξία και να προωθήσει την καινοτομία. Καθώς χτίζει πάνω στο ιστορικό της, η Eταιρεία θα συνεχίσει να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιό της, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες και να σφυρηλατεί στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας ως ηγέτη της αγοράς.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ανακοινώνουμε την εξαγορά χαρτοφυλακίου πέντε φωτοβολταϊκών έργων στην επαρχία Alberta του Καναδά, ισχύος 1.410 MW, από την Westbridge, με την οποία είχαμε εκτενείς, γόνιμες και θετικές διαπραγματεύσεις.

Πιστή στην πολιτική της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διεθνώς, η MYTILINEOS προχώρησε στην μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση στην ιστορία της, αξιοποιώντας τα κίνητρα που παραχωρεί η κυβέρνηση του Καναδά σε νέα έργα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Westbridge για τη θετική τους προσέγγιση σε όλη τη διαδρομή, στη Διοίκηση και τα στελέχη του Κλάδου Ενέργειας της MYTILINEOS (και ειδικότερα της M Renewables) καθώς και αυτά των Τομέων Treasury και Strategy και M&A ».

O Stefano Romanin, CEO και Director της Westbridge Renewable σχολίασε,

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ανακοινώνουμε τις οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιό μας στην Αλμπέρτα, οι οποίες όχι μόνο αποδεικνύουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά εδραιώνουν την αξία ολόκληρης της πλατφόρμας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή της, με αποτέλεσμα να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στον Καναδά μέσα σε δύο χρόνια από το RTO μας και να προσελκύσουμε έναν πολυεθνικό επενδυτή όπως η MYTILINEOS για την απόκτηση, κατασκευή και λειτουργία των έργων. Στην ομάδα της MYTILINEOS, είμαστε ευγνώμονες και σίγουροι για την εμπιστοσύνη σας».

Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ποιότητα και τη συνέπεια της δουλειάς μας και προσβλέπουμε στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική μας. Ανυπομονούμε να προωθήσουμε το υπάρχον pipeline μας και να δημιουργήσουμε και να αποκτήσουμε έργα σε αγορές όπου βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης.»

Η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνει τη σύναψη οριστικών συμφωνιών σχετικά με την αγορά από την MYTILINEOS M Renewables χαρτοφυλακίου 5 φωτοβολταϊκών έργων στην Αλμπέρτα του Καναδά από την Westbridge Renewable Energy Corp, μια εταιρεία ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων, με αναμενόμενη συνολική ισχύ 1.410 MWdc (1,4 GW) κατά την εμπορική λειτουργία .

Η sυναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί με αγορά από τη MYTILINEOS όλων των μετοχών των ακόλουθων θυγατρικών της Westbridge: Georgetown Solar Inc. («Georgetown»), Sunnynook Solar Energy Inc. («Sunnynook»), Dolcy Solar Inc. («Dolcy»), Eastervale Solar Inc. («Eastervale») και Red Willow Solar Inc. («Red Willow»). Η Westbridge θα διατηρήσει την κυριότητα αυτών των εταιρειών ειδικού σκοπού/των SPV κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των έργων, έως την ολοκλήρωσή τους, η οποία υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Τα έργα

Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε SPV αποτελούνται από τα ακόλουθα (συλλογικά, τα «Έργα»):

 • Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230MWac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta
 • Sunnynook - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 MWac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta
 • Dolcy - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 MWac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta
 • Eastervale - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 MWac (274 MWdc), στο Provost της Alberta και
 • Red Willow - φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 MWac (280 MWdc), στο Stettler County της Alberta.

Κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τα Έργα αναμένεται:

1. Να παράγουν 2,1 τεραβατώρες (TWh) ετησίως «πράσινης» ενέργειας, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 200.000 νοικοκυριών για ένα έτος ή να εξαλείψουν τις εκπομπές 330.000 αυτοκινήτων (1.500.000 τόνοι CO2)

2. Να αποτελούν συνολική επένδυση ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων (CAD) (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

3. Τα δύο πιο ανεπτυγμένα έργα, Georgetown και Sunnynook (περίπου 610 MW) αναμένεται να είναι «έτοιμα προς κατασκευή» «RTB») μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα τρία έργα (περίπου 800 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και το RTB να αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2024.

4. Όλα τα Έργα έχουν υποβάλει αίτηση ή/και έχουν εγκριθεί για την εγκατάσταση και χρήση συστήματων συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας («BESS»), συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 1.200 MWh για το συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Περίληψη της συναλλαγής

Η τιμή αγοράς για κάθε SPV βασίζεται στην πραγματικά εγκατεστημένη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύ συνεχούς ρεύματος του σχετικού έργου και υπόκειται σε τυποποιημένες προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης και χρέους και προσαρμογές σε περίπτωση που το κόστος διασύνδεσης υπερβαίνει τις εκτιμήσεις.

Η ολοκλήρωση της αγοράς και πώλησης κάθε SPV εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από: τη λήψη έγκρισης της αγοράς και πώλησης από τους μετόχους της Westbridge και το TSX Venture Exchange («TSXV») και τη λήψη ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Alberta Utilities Commission («AUC»).

Η στρατηγική της MYTILINEOS

Η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τέτοιου είδους για την MYTILINEOS στην Βόρεια Αμερική, σε συνέχεια της διεθνούς στρατηγικής της Εταιρείας για αναζήτηση ευκαιριών σε χώρες και περιοχές με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καναδάς ανακοίνωσε πρόσφατα ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες όπως απευθείας επιχορηγήσεις ή πίστωση φόρου για επενδύσεις σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες μπορούν να παρέχουν έως και 30 % επί των επιλέξιμων κεφαλαιουχικών δαπανών ορισμένων έργων παραγωγής ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές για τη στήριξη της «πράσινης» μετάβασης σε όλες τις επαρχίες του Καναδά. Η επένδυση κεφαλαίου περιλαμβάνει την εν λόγω πίστωση (περίπου 430 εκατ. CAD βάσει του επιλέξιμου κεφαλαίου των έργων).

Η επιλογή της Alberta είναι ιδανική, καθώς η περιοχή επωφελείται από την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στον Καναδά, που απαιτείται για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων. Επιπρόσθετα, η Alberta είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Βόρεια Αμερική και έχει στόχο να επιτύχει 30% παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας («ΑΠΕ» έως το 2030. Ταυτόχρονα, έχει θεσπίσει μια εξορθολογισμένη διαδικασία αδειοδότησης που ευνοεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

H MYTILINEOS εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πριν από 8 έτη και έχει πλέον καθιερωθεί διεθνώς ως ο πλέον ολοκληρωμένος developer έργων σε ολόκληρο το φάσμα των ΑΠΕ (ηλιακά, αιολικά και αποθήκευσης ενέργειας). Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Εταιρείας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο ανέρχεται σε 10,5 GW. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συνολική ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Εταιρείας θα υπερβαίνει τα 11,9 GW.

Η στρατηγική της Westbridge

Η σημερινή ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη δημιουργία εσόδων χαρτοφυλακίου για τη Westbridge, αποδεικνύοντας το αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο της. Αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα πραγματοποιήθηκε εντός δύο ετών από την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αντίστροφης εξαγοράς ("RTO") τον Ιούνιο του 2021.

Η πώληση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου της Αλμπέρτα υπογραμμίζει τον σχολαστικό σχεδιασμό, την επιμελή εκτέλεση και τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής της αγοράς από την ομάδα Westbridge. Η Westbridge αναγνώρισε τις ισχυρές δυνατότητες της Αλμπέρτα να γίνει μια σημαντική περιοχή για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων. Συγκεντρώνοντας κρίσιμη μάζα και συνεργαζόμενη με τη MYTILINEOS, η Westbridge έχει αποδείξει την αξία της και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση του Καναδά στο net zero.

Κοιτάζοντας μπροστά, η Westbridge παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να προσφέρει αξία και να προωθήσει την καινοτομία. Καθώς χτίζει πάνω στο ιστορικό της, η Eταιρεία θα συνεχίσει να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιό της, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες και να σφυρηλατεί στρατηγικές συνεργασίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Εταιρείας ως ηγέτη της αγοράς.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά ανακοινώνουμε την εξαγορά χαρτοφυλακίου πέντε φωτοβολταϊκών έργων στην επαρχία Alberta του Καναδά, ισχύος 1.410 MW, από την Westbridge, με την οποία είχαμε εκτενείς, γόνιμες και θετικές διαπραγματεύσεις.

Πιστή στην πολιτική της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διεθνώς, η MYTILINEOS προχώρησε στην μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση στην ιστορία της, αξιοποιώντας τα κίνητρα που παραχωρεί η κυβέρνηση του Καναδά σε νέα έργα παραγωγής «πράσινης» ενέργειας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Westbridge για τη θετική τους προσέγγιση σε όλη τη διαδρομή, στη Διοίκηση και τα στελέχη του Κλάδου Ενέργειας της MYTILINEOS (και ειδικότερα της M Renewables) καθώς και αυτά των Τομέων Treasury και Strategy και M&A ».

O Stefano Romanin, CEO και Director της Westbridge Renewable σχολίασε,

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ανακοινώνουμε τις οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιό μας στην Αλμπέρτα, οι οποίες όχι μόνο αποδεικνύουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά εδραιώνουν την αξία ολόκληρης της πλατφόρμας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή της, με αποτέλεσμα να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών στον Καναδά μέσα σε δύο χρόνια από το RTO μας και να προσελκύσουμε έναν πολυεθνικό επενδυτή όπως η MYTILINEOS για την απόκτηση, κατασκευή και λειτουργία των έργων. Στην ομάδα της MYTILINEOS, είμαστε ευγνώμονες και σίγουροι για την εμπιστοσύνη σας».

Η σημερινή ανακοίνωση δείχνει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ποιότητα και τη συνέπεια της δουλειάς μας και προσβλέπουμε στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική μας. Ανυπομονούμε να προωθήσουμε το υπάρχον pipeline μας και να δημιουργήσουμε και να αποκτήσουμε έργα σε αγορές όπου βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης.»

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία