ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το πόδι στο γκάζι οι εξαγωγές και το 2023

Αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 30,2% και μείωση ελλείματος 21,9% τον Ιανουάριο

 10/03/2023 14:58

Με το πόδι στο γκάζι οι εξαγωγές και το 2023

Δυναμικά ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022 κινήθηκαν ανοδικά και τον Ιανουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 30,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 21,9%. 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 10.03.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.462,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €3.427,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 30,2%, δηλαδή σε €1.034,9 εκατ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €372,2 εκατ., δηλαδή 5,8% και από €6.454,9 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.827,1 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €662,7 εκατ., δηλαδή 21,9% και διαμορφώθηκε σε €2.364,5 εκατ. έναντι €3.027,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.462,6

3.427,7

1.034,9

30,2%

Εισαγωγές

6.827,1

6.454,9

372,2

5,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.364,5

-3.027,2

662,7

-21,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.882,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €2.453,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένες κατά €429,0 εκατ., δηλαδή 17,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.665,1 εκατ., αυξημένες κατά €170,4 εκατ., δηλαδή 3,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €258,6 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθε σε €1.782,7 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.882,4

2.453,4

429,0

17,5%

Εισαγωγές

4.665,1

4.494,7

170,4

3,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.782,7

-2.041,3

258,6

-12,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος σε όλους τους κλάδους εκτός των πρώτων υλών, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά €20,0 εκατ., δηλαδή 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών έπαιξε η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€38,4 εκατ., δηλαδή 7,0%), των τροφίμων (€61,6 εκατ., δηλαδή 12,3%), των χημικών (€105,0 εκατ., δηλαδή 23,2%), των μηχανημάτων-οχημάτων (€23,8 εκατ., δηλαδή 7,0%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€63,0 εκατ., δηλαδή 28,8%), των λιπών και ελαίων (€155,6 εκατ., δηλαδή 249,0%), των ποτών και καπνών (€25,9 εκατ., δηλαδή 37,5%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€1,2 εκατ., δηλαδή 2,5%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-23*

Ιαν-22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.588,5

1.008,3

580,2

57,5%

Βιομηχανικά

586,0

547,6

38,4

7,0%

Τρόφιμα

562,4

500,8

61,6

12,3%

Χημικά

558,3

453,3

105,0

23,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

365,5

341,7

23,8

7,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

281,8

218,8

63,0

28,8%

Λίπη-Έλαια

218,1

62,5

155,6

249,0%

Πρώτες Ύλες

158,9

178,9

-20,0

-11,2%

Ποτά-Καπνά

94,9

69,0

25,9

37,5%

Μη ταξινομημένα

48,2

47,0

1,2

2,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.874,1

2.419,5

454,6

18,8%

Σύνολο**

4.462,6

3.427,8

1.034,8

30,2%
Δυναμικά ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες σε συνέχεια των εξαιρετικών επιδόσεων του 2022 κινήθηκαν ανοδικά και τον Ιανουάριο του 2023, καταγράφοντας αύξηση 30,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 21,9%. 

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα 10.03.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.462,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €3.427,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022. Η αύξηση διαμορφώθηκε σε 30,2%, δηλαδή σε €1.034,9 εκατ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €372,2 εκατ., δηλαδή 5,8% και από €6.454,9 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €6.827,1 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €662,7 εκατ., δηλαδή 21,9% και διαμορφώθηκε σε €2.364,5 εκατ. έναντι €3.027,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.462,6

3.427,7

1.034,9

30,2%

Εισαγωγές

6.827,1

6.454,9

372,2

5,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.364,5

-3.027,2

662,7

-21,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.882,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2023 έναντι €2.453,4 εκατ. τον Ιανουάριο του 2022 αυξημένες κατά €429,0 εκατ., δηλαδή 17,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.665,1 εκατ., αυξημένες κατά €170,4 εκατ., δηλαδή 3,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €258,6 εκατ., δηλαδή 12,7% και ανήλθε σε €1.782,7 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν 23*

Ιαν 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.882,4

2.453,4

429,0

17,5%

Εισαγωγές

4.665,1

4.494,7

170,4

3,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.782,7

-2.041,3

258,6

-12,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος σε όλους τους κλάδους εκτός των πρώτων υλών, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά €20,0 εκατ., δηλαδή 11,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2022. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών έπαιξε η αύξηση των βιομηχανικών προϊόντων (€38,4 εκατ., δηλαδή 7,0%), των τροφίμων (€61,6 εκατ., δηλαδή 12,3%), των χημικών (€105,0 εκατ., δηλαδή 23,2%), των μηχανημάτων-οχημάτων (€23,8 εκατ., δηλαδή 7,0%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€63,0 εκατ., δηλαδή 28,8%), των λιπών και ελαίων (€155,6 εκατ., δηλαδή 249,0%), των ποτών και καπνών (€25,9 εκατ., δηλαδή 37,5%) και των μη ταξινομημένων προϊόντων (€1,2 εκατ., δηλαδή 2,5%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-23*

Ιαν-22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.588,5

1.008,3

580,2

57,5%

Βιομηχανικά

586,0

547,6

38,4

7,0%

Τρόφιμα

562,4

500,8

61,6

12,3%

Χημικά

558,3

453,3

105,0

23,2%

Μηχ/τα-Οχήματα

365,5

341,7

23,8

7,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

281,8

218,8

63,0

28,8%

Λίπη-Έλαια

218,1

62,5

155,6

249,0%

Πρώτες Ύλες

158,9

178,9

-20,0

-11,2%

Ποτά-Καπνά

94,9

69,0

25,9

37,5%

Μη ταξινομημένα

48,2

47,0

1,2

2,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.874,1

2.419,5

454,6

18,8%

Σύνολο**

4.462,6

3.427,8

1.034,8

30,2%
ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία