ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kρι-Κρι: Διανέμει μέρισμα 0,20 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη του 2022

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε αμοιβές μελών δ.σ. ύψους 480.000 ευρώ

 12/07/2023 17:41

Kρι-Κρι: Διανέμει μέρισμα 0,20 ευρώ/μετοχή από τα κέρδη του 2022

Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 6.6132.027 ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Κρι-Κρι που πραγματοποιήθηκε εχθές.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 24η/8/2023.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2022 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25ης/8/2023 (record date).

Η δε καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 30η/8/2023, με πληρώτρια την Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2022 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους 480.000 ευρώ.

Τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 6.6132.027 ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Κρι-Κρι που πραγματοποιήθηκε εχθές.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 24η/8/2023.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2022 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 25ης/8/2023 (record date).

Η δε καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 30η/8/2023, με πληρώτρια την Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων.

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2022 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους 480.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία