ΑΠΟΨΕΙΣ

From waste to soil: Πολίτες ή καταναλωτές;

 27/02/2024 08:00

Για όσους ζούμε σε πόλεις, ένα απ τα κύρια θέματα συζήτησης αλλά και καθημερινής πρακτικής είναι τα σκουπίδια. Καθημερινά οτιδήποτε δεν χρησιμοποιούμε, είτε δεν μας χρειάζεται πια, το ονομάζουμε σκουπίδι. Κι από εκεί αρχίζει το ταξίδι. Πού να τα κατηγοριοποιήσουμε, πώς να τα χωρίσουμε, πού να τα εναποθέσουμε, πότε να τα εναποθέσουμε και πόσο συχνά η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου μας να κάνει τη συλλογή τους;

Αυτό όσο λειτουργούμε ως πολίτες που πληρώνουμε φόρους και έχουμε απαιτήσεις.

Τι ισχύει όμως όταν φερόμαστε ως καταναλωτές, Μπορούμε να καταναλώνουμε όσο θέλουμε, να δημιουργούμε σκουπίδια κατά βούληση και τελικά να απαιτούμε τη διαχείρισή τους από τους άλλους; Αυτοί οι προβληματισμοί έχουν φέρει στην επικαιρότητα την αρχή των 3Rs, δηλαδή Reduce (ελαττώνω), Reuse (επαναχρησιμοποιώ) και Recycle (επαναχρησιμοποιώ).

Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των σκουπιδιών αποτελούν κρίσιμες πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας της ίδια μας της γειτονιάς. Αποτελούν σημαντικά μέτρα που μπορούν να μειώσουν την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους όπου μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Η επαναχρησιμοποίηση ενισχύει την έννοια της βιώσιμης κατανάλωσης. Όταν επαναχρησιμοποιούμε αντικείμενα, όπως πλαστικά μπουκάλια, τσάντες, ή ακόμα και ηλεκτρονικά είδη, μειώνουμε την ανάγκη για την παραγωγή νέων προϊόντων και τη χρήση νέων πόρων. Αυτό μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων που δημιουργούμε και μειώνει την πίεση που ασκείται στις φυσικές πηγές του πλανήτη

Η ανακύκλωση είναι ένα άλλο σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά την ανακύκλωση, τα υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί, τα μέταλλα και οι πλαστικοί πόροι συλλέγονται, επεξεργάζονται και επαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Η ανακύκλωση βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και μειώνει την ανάγκη για απόρριψη σε χώρους όπου μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήματα.

Όσον αφορά την διαχείριση οργανικών αποβλήτων/σκουπιδιών, υπάρχει στη διάθεσή μας η μεθοδολογία της κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή. Μάλιστα η Biosolids SA μία αμιγώς επιχείρηση της Μακεδονίας ασχολείται για πάνω από 10 χρόνια με την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προωθώντας έτσι τη βιώσιμης ανάπτυξης και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Συνολικά, η επαναχρησιμοποίηση, η μείωση και η ανακύκλωση των σκουπιδιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές. Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών αποτελεί ένα βήμα προς έναν πιο βιώσιμο και υγιή πλανήτη.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 25.02.2024