ΑΠΟΨΕΙΣ

From Waste to Soil. Ο δρόμος, ο τόπος κι ο τρόπος

 20/02/2024 11:59

Στη σύγχρονη κοινωνία, η διαχείριση των αποβλήτων κυρίως του αστικού ιστού, αποτελεί ένα καίριο ζήτημα που επηρεάζει το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχει ένας δρόμος που μπορεί να αλλάξει αυτήν την κατάσταση, μετατρέποντας τα απόβλητα σε πολύτιμο συστατικό του εδάφους που μάλιστα βοηθά σε κάτι παραμελημένο μέχρι σήμερα, αυτό της υγείας του εδάφους.

Στις λίγες γραμμές που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τον δρόμο, τον τόπο και τον τρόπο μίας πρωτοπόρας επιχείρησης στο χώρο της κυκλικής οικονομίας, μία επιχείρηση με έδρα τη Μακεδονία η οποία διαχειρίζεται μία σειρά αποβλήτων από Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο σε όλη την Ελλάδα με βάση τα προϊόντα μεταμόρφωσης «από απόβλητα σε θησαυρό υγείας του εδάφους».

Ο Δρόμος: Καίρια στοιχεία του δρόμου αυτού είναι η ανακύκλωση και η αειφορία. Εδώ εφαρμόζονται τεχνολογίες που επιτρέπουν την αποτελεσματική ανακύκλωση των υλικών και τη δημιουργία κλειστού κυκλώματος. Ταυτόχρονα, η βοήθεια προς την Πολιτεία πάνω στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της μείωσης (reduce) των αποβλήτων και της αειφόρου κατανάλωσης είναι σε παράλληλη βάση.

Ο Τόπος: Η ανάγκη για διαχείριση του χώρου αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μετάβασης από τα «απόβλητα στο έδαφος». Η αναζήτηση σε συνεχή βάση βιώσιμων τρόπων αποθήκευσης αποβλήτων αλλά και επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην περιοχή της Πέλλας που σέβονται το περιβάλλον και τη νομοθεσία φυσικά, αποτελεί την καθημερινότητα μ;iας επιχείρησης που υπηρετεί την κυκλική οικονομία.

Ο Τρόπος: Καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος μεταποίησης των αποβλήτων. Εδώ, η επιστήμη και η τεχνολογία οφείλουν να συναντηθούν και να παράξουν καινοτομίες. Από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνικών ανακύκλωσης έως την προώθηση της βιοαποικοδότησης, ο τρόπος αυτός απαιτεί διαρκή έρευνα και ανάπτυξη κάτι που ουσιαστικά στοιχειοθετεί το DNA της Biosolids.

Το αποτέλεσμα. Σε ό,τι έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα δεν βρίσκεται στη σφαίρα της ιδέας. Εδώ και μια 10ετ;iα ο Δρόμος, ο Τόπος κι ο Τρόπος έχουν δώσει τους καρπούς τους. Από τα απόβλητα έχει παραχθεί υψηλής ποιότητας compost που συμβάλλει ενεργά στην καλή σύνθεση/σύσταση του εδάφους, την πρώτη απ τις 3 διαστάσεις της Υγείας του εδάφους. Όσον αφορά τη 2η διάσταση, αυτή της θρεπτικής κατάστασης έχει ήδη δημιουργηθεί και διανέμεται στην αγορά το πρώτο προϊόν οργανικής λίπανσης με 4 μικροστοιχεία σε συνεργασία με το μοναδικό προϊόν polysulphate. 

Κι όσον αφορά την τρίτη διάσταση, αυτή της υγιούς ισορροπίας της ριζόσφαιρας υπάρχει διαθέσιμη μία σειρά προϊόντων μυκορριζών και τριχόδερμων που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ολική αποκατάσταση των ταλαιπωρημένων εδαφών από την υπερβολική χρήση.

Συμπερασματικά: Από τα απόβλητα στο έδαφος, ο δρόμος, ο τόπος και ο τρόπος απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Με τη σωστή διαχείριση, τα απόβλητα μπορούν να μετατραπούν σε πόρους. Με τη συνειδητοποίηση και τη δράση, μπορούμε όλοι μας να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές περιβάλλον για εμάς και τις ερχόμενες γενιές.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 18.02.2024