ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΑΘ: Αναβάθμιση της ΕΕΛ Αίνεια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

Ουσιαστικό lifting της Αίνεια, θα γίνει στο πλαίσιο της νέας πενταετούς σύμβασης λειτουργίας

 17/03/2023 10:11

ΕΥΑΘ: Αναβάθμιση της ΕΕΛ Αίνεια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

Μετά την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σίνδο ( Βιολογικός Καθαρισμός), η ΕΥΑΘ Α.Ε. προχωρά και στην αναβάθμιση της ΕΕΛ Αίνεια, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων που παράγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων των τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, σειρά επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) «Αίνεια», στη Nέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει η νέα πενταετής σύμβαση που υπογράφηκε στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, μεταξύ της εισηγμένης και της αναδόχου εταιρείας Ηλέκτωρ. 

 Η νέα σύμβαση, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, προβλέπει, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, υλοποίηση και μιας σειράς επεμβάσεων αναβάθμισης κι ενεργειακής βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται εγκατάσταση συστημάτων για την επιτήρηση των λυμάτων στην είσοδο και την έξοδο της εγκατάστασης, την παρακολούθηση του αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας, την αναβάθμιση του τηλεχειρισμού και της τηλεπαρακολούθησης της μονάδας, όπως και τον περαιτέρω αυτοματισμό των αντλιοστασίων αποχέτευσης. 

Επίσης, θα γίνει εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων της, όπως και εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας, η οποία θα εξασφαλίσει μείωση κατανάλωσης ρεύματος κι ενεργειακή αυτονομία. Ακόμη, προβλέπεται η συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση - τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των παραπροϊόντων επεξεργασίας σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, στη λογική πάντα της κυκλικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΥΑΘ,  με τις επεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί ο βέλτιστος αυτοματοποιημένος έλεγχος όλων των διεργασιών (είσοδος - επεξεργασία - έξοδος), ενώ με τα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης και συντήρησης θα υπάρχει συνεχής εποπτεία των καταναλώσεων και της καθημερινής λειτουργίας του εξοπλισμού. Απώτερος στόχος είναι, η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΕΛ.

eyath.jpg


 «Με τη σύμβαση αυτή προχωράμε περαιτέρω τον σχεδιασμό μας για βιώσιμη ανάπτυξη και ‘πράσινη’ μετάβαση. Μετράμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, αξιολογούμε πιθανούς κινδύνους, ελέγχουμε τις εκποµπές μας, μειώνουμε τα ενεργειακά μας κόστη και επαναχρησιµοποιούμε τα απόβλητά μας όπου είναι εφικτό. Μετά και την αναβάθμιση της ΕΕΛΘ στη Σίνδο, η αναβάθμιση της ‘Αίνεια’ εντάσσεται απολύτως σε αυτό το βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα που στήνουμε τα τελευταία χρόνια», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των τουριστικών περιοχών επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 27.000 κ.μ. αστικών κυρίως λυμάτων και βοθρολυμάτων. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ιλύς που παράγεται στην εγκατάσταση διατίθεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού για καλλιέργειες. Με τη νέα σύμβαση αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας και να μειωθεί το κόστος της και πέραν της πενταετίας, βελτιώνοντας μακροπρόθεσμα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης συνολικά.

 Η εισηγμένη εταιρεία, παρακολουθώντας με συνέπεια τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» και τις εθνικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, στηρίζει σταθερά με τις επενδύσεις της την «πράσινη» και την ψηφιακή μετάβαση.

Μετά την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Σίνδο ( Βιολογικός Καθαρισμός), η ΕΥΑΘ Α.Ε. προχωρά και στην αναβάθμιση της ΕΕΛ Αίνεια, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των παραπροϊόντων που παράγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων των τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης. 

Έτσι, σειρά επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) «Αίνεια», στη Nέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει η νέα πενταετής σύμβαση που υπογράφηκε στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ, μεταξύ της εισηγμένης και της αναδόχου εταιρείας Ηλέκτωρ. 

 Η νέα σύμβαση, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, προβλέπει, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, υλοποίηση και μιας σειράς επεμβάσεων αναβάθμισης κι ενεργειακής βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται εγκατάσταση συστημάτων για την επιτήρηση των λυμάτων στην είσοδο και την έξοδο της εγκατάστασης, την παρακολούθηση του αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας, την αναβάθμιση του τηλεχειρισμού και της τηλεπαρακολούθησης της μονάδας, όπως και τον περαιτέρω αυτοματισμό των αντλιοστασίων αποχέτευσης. 

Επίσης, θα γίνει εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων της, όπως και εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας, η οποία θα εξασφαλίσει μείωση κατανάλωσης ρεύματος κι ενεργειακή αυτονομία. Ακόμη, προβλέπεται η συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση - τελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των παραπροϊόντων επεξεργασίας σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, στη λογική πάντα της κυκλικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΥΑΘ,  με τις επεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί ο βέλτιστος αυτοματοποιημένος έλεγχος όλων των διεργασιών (είσοδος - επεξεργασία - έξοδος), ενώ με τα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης και συντήρησης θα υπάρχει συνεχής εποπτεία των καταναλώσεων και της καθημερινής λειτουργίας του εξοπλισμού. Απώτερος στόχος είναι, η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΕΛ.

eyath.jpg


 «Με τη σύμβαση αυτή προχωράμε περαιτέρω τον σχεδιασμό μας για βιώσιμη ανάπτυξη και ‘πράσινη’ μετάβαση. Μετράμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, αξιολογούμε πιθανούς κινδύνους, ελέγχουμε τις εκποµπές μας, μειώνουμε τα ενεργειακά μας κόστη και επαναχρησιµοποιούμε τα απόβλητά μας όπου είναι εφικτό. Μετά και την αναβάθμιση της ΕΕΛΘ στη Σίνδο, η αναβάθμιση της ‘Αίνεια’ εντάσσεται απολύτως σε αυτό το βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα που στήνουμε τα τελευταία χρόνια», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των τουριστικών περιοχών επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 27.000 κ.μ. αστικών κυρίως λυμάτων και βοθρολυμάτων. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ιλύς που παράγεται στην εγκατάσταση διατίθεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού για καλλιέργειες. Με τη νέα σύμβαση αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας και να μειωθεί το κόστος της και πέραν της πενταετίας, βελτιώνοντας μακροπρόθεσμα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης συνολικά.

 Η εισηγμένη εταιρεία, παρακολουθώντας με συνέπεια τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» και τις εθνικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, στηρίζει σταθερά με τις επενδύσεις της την «πράσινη» και την ψηφιακή μετάβαση.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία