ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Αποχέτευση με... λίπη; Να μας λείπει!»: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου

Πρόγραμμα για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου της ΕΥΑΘ από βρώσιμα λίπη και έλαια στις επιχειρήσεις εστίασης, ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα

 05/04/2023 14:48

«Αποχέτευση με... λίπη; Να μας λείπει!»: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου της από βρώσιμα λίπη και έλαια στις επιχειρήσεις εστίασης, ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά το Πάσχα, η ΕΥΑΘ ΑΕ, με κεντρικό σύνθημα «Αποχέτευση με ...λίπη; Να μας λείπει!».

Ο στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, είναι τριπλός και αφορά την ενημέρωση των επιχειρηματιών εστίασης για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη λιπών, ελαίων και υπολειμμάτων τροφών στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, την εκπαίδευσή τους στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης (ΕΚΑ) της εταιρείας.

Άλλωστε, όπως εξηγεί η ΕΥΑΘ, από έρευνα που «έτρεξε» η εταιρεία το προηγούμενο διάστημα, πολλές επιχειρήσεις εστίασης, λόγω των απορρίψεων λιπών και υπολειμμάτων τροφών, αντιμετωπίζουν οι ίδιες σοβαρά περιστατικά εσωτερικών εμφράξεων στο δίκτυό τους. Την ίδια στιγμή, η ΕΥΑΘ αντιμετωπίζει εμφράξεις στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις της (αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου οδηγούνται όλες οι απορρίψεις), «δαπανώντας μεγάλα ποσά για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της, πολλές εργατοώρες και υψηλά ενεργειακά κόστη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΥΑΘ θα δείξει διεξοδικά στους επιχειρηματίες της εστίασης ότι, αν επενδύσουν στην πρόληψη με την τοποθέτηση ορθά διαστασιολογημένου εξοπλισμού παγίδευσης λίπους κι αν υιοθετήσουν τις κατάλληλες πρακτικές μέσα στην κουζίνα τους, τότε και σύννομοι θα είναι (λαμβάνοντας από την ΕΥΑΘ την ειδική άδεια αποχέτευσης που οφείλουν να έχουν) και θα απαλλαγούν από τα επαναλαμβανόμενα κόστη απόφραξης κι αποκατάστασης του εσωτερικού τους δικτύου. Ομοίως, η ΕΥΑΘ θα απαλλαγεί από υψηλά κόστη συντηρήσεων, με μεγάλο ωφελούμενο τελικά τον υδάτινο αποδέκτη των επεξεργασμένων απορρίψεών μας, τον Θερμαϊκό.

Την ωφέλεια του προγράμματος για τους επιχειρηματίες, το υδάτινο περιβάλλον και την ΕΥΑΘ ΑΕ, επισημαίνει, με δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άνθιμος Αμανατίδης. «Είμαστε εδώ, να τους εξηγήσουμε, να τους κατευθύνουμε και να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε και τη νομική τους υποχρέωση να εκπληρώσουν βγάζοντας την ειδική άδεια αποχέτευσης και να ωφεληθούν οικονομικά επενδύοντας στην πρόληψη», υπογραμμίζει και συμπληρώνει ότι «μέσω του ΕΚΑ, στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται παρέχεται και έκπτωση στα τέλη αποχέτευσης του προηγούμενου έτους».

Ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) της ΕΥΑΘ Α.Ε. εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 (ΦΕΚ425Β/15.09.2021). Ο ΕΚΑ καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληροί ο φορέας άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου αυτά να διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ή να μεταφερθούν απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της εταιρείας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων τους που καταλήγουν στο δίκτυο της ΕΥΑΘ, να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες επιτρεπόμενες. Εφόσον καλύπτουν την υποχρέωση αυτή, λαμβάνουν και την απαιτούμενη ειδική άδεια αποχέτευσης από την εταιρεία.

Πρωτοποριακό πρόγραμμα για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου της από βρώσιμα λίπη και έλαια στις επιχειρήσεις εστίασης, ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά το Πάσχα, η ΕΥΑΘ ΑΕ, με κεντρικό σύνθημα «Αποχέτευση με ...λίπη; Να μας λείπει!».

Ο στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, είναι τριπλός και αφορά την ενημέρωση των επιχειρηματιών εστίασης για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη λιπών, ελαίων και υπολειμμάτων τροφών στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης, την εκπαίδευσή τους στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και τη συμμόρφωσή τους με τις νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης (ΕΚΑ) της εταιρείας.

Άλλωστε, όπως εξηγεί η ΕΥΑΘ, από έρευνα που «έτρεξε» η εταιρεία το προηγούμενο διάστημα, πολλές επιχειρήσεις εστίασης, λόγω των απορρίψεων λιπών και υπολειμμάτων τροφών, αντιμετωπίζουν οι ίδιες σοβαρά περιστατικά εσωτερικών εμφράξεων στο δίκτυό τους. Την ίδια στιγμή, η ΕΥΑΘ αντιμετωπίζει εμφράξεις στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις της (αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, όπου οδηγούνται όλες οι απορρίψεις), «δαπανώντας μεγάλα ποσά για τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της, πολλές εργατοώρες και υψηλά ενεργειακά κόστη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΥΑΘ θα δείξει διεξοδικά στους επιχειρηματίες της εστίασης ότι, αν επενδύσουν στην πρόληψη με την τοποθέτηση ορθά διαστασιολογημένου εξοπλισμού παγίδευσης λίπους κι αν υιοθετήσουν τις κατάλληλες πρακτικές μέσα στην κουζίνα τους, τότε και σύννομοι θα είναι (λαμβάνοντας από την ΕΥΑΘ την ειδική άδεια αποχέτευσης που οφείλουν να έχουν) και θα απαλλαγούν από τα επαναλαμβανόμενα κόστη απόφραξης κι αποκατάστασης του εσωτερικού τους δικτύου. Ομοίως, η ΕΥΑΘ θα απαλλαγεί από υψηλά κόστη συντηρήσεων, με μεγάλο ωφελούμενο τελικά τον υδάτινο αποδέκτη των επεξεργασμένων απορρίψεών μας, τον Θερμαϊκό.

Την ωφέλεια του προγράμματος για τους επιχειρηματίες, το υδάτινο περιβάλλον και την ΕΥΑΘ ΑΕ, επισημαίνει, με δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άνθιμος Αμανατίδης. «Είμαστε εδώ, να τους εξηγήσουμε, να τους κατευθύνουμε και να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε και τη νομική τους υποχρέωση να εκπληρώσουν βγάζοντας την ειδική άδεια αποχέτευσης και να ωφεληθούν οικονομικά επενδύοντας στην πρόληψη», υπογραμμίζει και συμπληρώνει ότι «μέσω του ΕΚΑ, στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται παρέχεται και έκπτωση στα τέλη αποχέτευσης του προηγούμενου έτους».

Ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) της ΕΥΑΘ Α.Ε. εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 (ΦΕΚ425Β/15.09.2021). Ο ΕΚΑ καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληροί ο φορέας άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας κατά την οποία παράγονται υγρά απόβλητα, προκειμένου αυτά να διατεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ ή να μεταφερθούν απευθείας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της εταιρείας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εγκαθιστούν κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων τους που καταλήγουν στο δίκτυο της ΕΥΑΘ, να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες επιτρεπόμενες. Εφόσον καλύπτουν την υποχρέωση αυτή, λαμβάνουν και την απαιτούμενη ειδική άδεια αποχέτευσης από την εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία