ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανακύκλωση: Πολύ καλές οι επιδόσεις των δήμων της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Του Νίκου Ηλιάδη

 10/07/2024 07:00

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα δεδομένα για το έτος 2023 όσον αφορά τον τομέα της ανακύκλωσης για την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Θέρμης, από τους τέσσερις δήμους, Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού, για το προηγούμενο έτος τα οποία παρουσιάζονται από την Ανατολική ΑΕ με την οποία έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση οι τέσσερις δήμοι.
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα ανακυκλώσιμα υλικά που αξιοποιήθηκαν από το σύνολο των ποσοτήτων που μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ Θέρμης, από τους τέσσερις δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης το 2023, ανήλθε σε ποσοστό 70,54%. Το ποσοστό αυτό είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, ενώ τα ποσοστά αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών για το 2021 και για το 2022 ήταν 68% και 72,80% αντίστοιχα. Δηλαδή αυξήθηκαν οριακά από το 2021, αλλά μειώθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2022.

Ειδικότερα, από τους 15.390 τόνους που μεταφέρθηκαν στο ΚΔΑΥ Θέρμης το 2023, αξιοποιήθηκαν οι 10.854 τόνοι. Οι ποσότητες ήταν περίπου ίσες με αυτές του 2022 όταν από τους 15.646 τόνους αξιοποιήθηκαν οι 10.860.

Όσον αφορά τη συλλογή από τον μπλε κάδο, ο μέσος όρος των ανακυκλώσιμων υλικών που μεταφέρθηκε το 2023 από τους τέσσερις δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο ΚΔΑΥ Θέρμης, είναι 58,37 κιλά ανά κάτοικο. Τα αξιοποιήσιμα υλικά ανήλθαν σε 40,87 κιλά ανά κάτοικο, ενώ τα αξιοποιήσιμα στο σύνολο της ΠΚΜ ήταν 28,53 κιλά ανά κάτοικο το 2022.

Οι επιδόσεις των δήμων

Μεταξύ των τεσσάρων δήμων ο δήμος Θέρμης πέτυχε την υψηλότερη επίδοση όσον αφορά τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που κατευθύνθηκαν προς το ΚΔΑΥ Θέρμης. Συγκεκριμένα, από τον δήμο Θέρμης οδηγήθηκαν στο ΚΔΑΥ Θέρμης το 2023 3.702 τόνοι υλικών που αντιστοιχούν σε 67 κιλά ανά κάτοικο. Ακολουθούν ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη με 4.285 τόνους και 59 κιλά ανά κάτοικο, ο δήμος Καλαμαριάς με 4.992 τόνους και 54 κιλά ανά κάτοικο και ο δήμος Θερμαϊκού με 2.412 τόνους και 53 κιλά ανά κάτοικο.

Ανάλογες ήταν οι επιδόσεις των δήμων όσον αφορά τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, ο δήμος Θέρμης ανακύκλωσε 64 κιλά ανά κάτοικο, ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 57, ο δήμος Καλαμαριάς 54 και ο δήμος Θερμαϊκού 49.

Εκπομπές CO2

Από την ανακύκλωση-αξιοποίηση των υλικών του μπλε κάδου στους τέσσερις δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης το 2023 επετεύχθη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 15.700 τόνους, ενώ το αντίστοιχο οικονομικό όφελος, με βάση το συνολικό κόστος ταφής της τρέχουσας χρονιάς, υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ήταν και το συνολικό ποσοστό εκτροπής από την ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στους τέσσερις δήμους, καθώς το 2022 αυξήθηκε στο 39,91%, από 32,45% το 2021, κοντά στον εθνικό στόχο του 2025, που έχει προσδιοριστεί στο 55%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΠΚΜ ήταν 17,86%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρχε η δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης των βιοαποβλήτων.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη

Σημειώνεται ότι μέσω της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται και πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος ως εξής:

1. Μείωση των δρομολογίων απορριμματοφόρων προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης που συνεπάγεται εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση του κυκλοφοριακού, εξοικονόμηση εργατοωρών, αποφυγή περαιτέρω βλαβών και φθοράς του στόλου των απορριμματοφόρων κ.λπ.

2. Μείωση εκπομπών περίπου 3.900 τόνοι CO2/έτος από τα ανακτηθέντα υλικά (δεν περιλαμβάνει το συνολικό αποτύπωμα της δράσης παρά μόνο των αξιοποιηθέντων υλικών και των δρομολογίων που απεφεύχθησαν).

3. Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ (εξοικονομήθηκε χώρος για τα ετήσια απορρίμματα μιας κοινότητας με πληθυσμό περίπου 4.370 κατοίκους).

4. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας (πχ. από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 22.780 μικρών δέντρων).