ΑΠΟΨΕΙΣ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2024 για ανθρώπους των πόλεων, της υπαίθρου και επαγγελματίες

 13/06/2024 13:02

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) αποτελεί μία υπενθύμιση για τη σημασία της φροντίδας και της προστασίας του πλανήτη μας. Καθώς προωθούμε την ανάπτυξη και την ευημερία, είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις μας στο περιβάλλον και να επιδιώξουμε την αειφόρο ανάπτυξη.

Ναι, όμως ο όρος Περιβάλλον έχει διαφορετική ερμηνεία για τους ανθρώπους που κατοικούν σε πόλεις, σε σχέση με αυτούς που κατοικούν στην ύπαιθρο και διαφορετική σημασία για την πολιτεία αλλά και τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη Φυσική Κληρονομιά.

Παρόλη την προφανή μεγάλη αξία των Φυσικών Πόρων, παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στους πολίτες όσον αφορά την κατανόηση της αειφορίας του πλανήτη καθώς και των δράσεων που πρέπει να κάνει ο καθένας ατομικά αλλά και συλλογικά σε ομάδες.

Άνθρωποι των πόλεων

Η γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος μπορεί να γίνει αφορμή για διάφορες δράσεις που θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Διοργάνωση ομάδων εθελοντών για τον καθαρισμό δημόσιων πάρκων, πεζοδρομίων και περιοχών πρασίνου, καθώς και για τη φύτευση νέων δένδρων και φυτών.

Οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και διαλέξεων για θέματα περιβάλλοντος, αειφορίας και ανακύκλωσης, προσφέροντας πληροφορίες και εκπαιδεύοντας τους πολίτες για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενθάρρυνση της χρήσης ποδηλάτων, της μαζικής μεταφοράς και της μείωσης της χρήσης αυτοκινήτου για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, προώθηση της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και της μείωσης της πλαστικής χρήσης.

Οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης για τη συλλογή και την ανακύκλωση διαφόρων υλικών, όπως πλαστικό, χαρτί, γυαλί και μέταλλο.

Οργάνωση εκδρομών σε περιοχές φύσης και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς.

Με αυτές τις δράσεις, οι κάτοικοι των πόλεων μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος.

Άνθρωποι της υπαίθρου

Οι άνθρωποι που ζουν στην ύπαιθρο μπορούν να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με δράσεις που εστιάζουν στη φύση και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ορισμένες προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:

Διοργάνωση εκστρατειών καθαρισμού σε δάση, λίμνες, ποτάμια και άλλες φυσικές περιοχές. Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να συγκεντρώσουν απορρίμματα και απόβλητα που περιβάλλουν το φυσικό περιβάλλον και να τα απορρίψουν με υπευθυνότητα.

Διοργάνωση εκδηλώσεων φύτευσης δένδρων σε καμένες περιοχές ή περιοχές που έχουν υποστεί αποψίλωση. Η αναδάσωση συμβάλλει στην ανανέωση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Ενθάρρυνση της χρήσης βιολογικών μεθόδων γεωργίας και της εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών όπως η στροφή καλλιεργειών και η προώθηση της ανακύκλωσης γεωργικών αποβλήτων.

Διατήρηση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής μέσω προγραμμάτων προστασίας ειδών και απαγόρευσης της παράνομης κυνηγεσίας και αλιείας.

Οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά και τους ενήλικες με θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η συνείδηση για τη φύση.

Με αυτές τις δράσεις, οι άνθρωποι που ζουν στην ύπαιθρο μπορούν να ενισχύσουν τη συνειδητοποίηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις κοινότητές τους.

Πολιτεία και επαγγελματίες

Ένας από τους τρόπους για να επιτύχουμε την αειφορία είναι μέσω της αναγέννησης του εδάφους. Το κομπόστ είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ανανέωση του εδάφους. Η διαδικασία της κομποστοποίησης μετατρέπει οργανικά υλικά σε οργανική ουσία για το έδαφος, προωθώντας έτσι την υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Η υγιής καλλιέργεια παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της βιωσιμότητας του εδάφους και των φυτών. Η χρήση βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας, όπως η χρήση κομπόστ, μειώνει την εξάρτηση από χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προστατεύοντας την υγεία του εδάφους και των φυτών, καθώς και την ανθρώπινη υγεία.

Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων μέσω της κομποστοποίησης μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στα σκουπίδια και στα αποτεφρωτήρια, μειώνοντας έτσι την ρύπανση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, η αποτελεσματική διαχείριση του νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αειφορία του περιβάλλοντος και την υγιή ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η χρήση της κομποστοποίησης στη γεωργία μπορεί να βελτιώσει την υγρασία του εδάφους και να μειώσει τις ανάγκες σε άρδευση, προστατεύοντας έτσι τους υδάτινους πόρους.

Υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που συνδυάζουν την κατανόηση της συμμετοχής των ανθρώπων που κατοικούν στις πόλεις, των ανθρώπων που ζουν στη ύπαιθρο και των παράγωγων που καλλιεργούν;

Η απάντηση είναι ναι. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι η εταιρεία Biosolids με έδρα τη Μακεδονία, που διαχειρίζεται οργανικά απορρίμματα δήμων και επιχειρήσεων και μέσω μιας καινοτόμου διαδικασίας τα μετατρέπει σε κομπόστ με εναργή οιργανική ουσία στο εργοστάσιο της στην Πέλλα, και προμηθεύει τους καλλιεργητές όλης της Ελλάδας ώστε να βελτιώσουν την σύνθεση/σύσταση και υγεία του εδάφους παρέχοντας βέλτιστες συνθήκες στη ριζόσφαιρα των καλλιεργειών ώστε να απορροφούν απρόσκοπτα θρεπτικά στοιχεία και νερό.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 09.06.2024