ΑΠΟΨΕΙΣ

Αστικοποίηση και Διεθνής Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Κομποστοποίηση

 13/05/2024 15:00

Η έννοια της αστικοποίησης, (urbanization στην αγγλική γλώσσα και ορολογία), αναφέρεται στη διαδικασία μέσω της οποίας οι περιοχές αποκτούν αστικό χαρακτήρα και συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό. Αυτή η μεταβολή είναι συνήθως συνέπεια της μετανάστευσης ατόμων από πιο αγροτικές περιοχές σε πιο αστικές με σκοπό την εύρεση καλύτερων ευκαιριών εργασίας, εκπαίδευσης και γενικότερα καλύτερης ποιότητας ζωής.

Μάλιστα ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπέρασε το σημείο καμπής όπου οι αστικοί πληθυσμοί έγιναν περισσότεροι από τους αγροτικούς για πρώτη φορά το 2007. Αυτό σηματοδοτήθηκε ως ένα σημαντικό ορόσημο στην ανθρώπινη ιστορία και αποτελεί ένδειξη της συνεχιζόμενης παγκόσμιας τάσης προς την αστικοποίηση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτή η αλλαγή υποδηλώνει ότι περισσότεροι άνθρωποι παγκοσμίως ζουν πλέον σε πόλεις και αστικά κέντρα παρά σε αγροτικές περιοχές. Αυτός ο μετασχηματισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη, την οικονομική πολιτική, την κοινωνική δομή και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο με πλεονεκτήματα όπως οικονομική ανάπτυξη μιας και οι πόλεις είναι μηχανές ανάπτυξης, προσφέροντας ευκαιρίες εργασίας και πρόσβαση σε υπηρεσίες και κοινωνική συγκέντρωση μέσω πρόσβασης σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα αλλά και μειονεκτήματα με περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ρύπανση, η υπερβολική χρήση πόρων και η απώλεια πράσινων επιφανειών και Κοινωνικά Προβλήματα όπως η φτώχεια, η συμφόρηση, η αστική απομόνωση και η ανισότητα

Τι σχέση έχει όμως η κομποστοποίηση οργανικών αστικών υπολειμμάτων (αποβλήτων) με την αστικοποίηση;

Η αστικοποίηση και η κομποστοποίηση από οργανικά υπολείμματα συνδέονται μέσω πολλών βασικών περιβαλλοντικών και διαχειριστικών θεμάτων που εμφανίζονται στις αστικές περιοχές, όπως η διαχείριση απορριμμάτων μιας και με την αυξημένη αστικοποίηση, ο όγκος των απορριμμάτων, ιδιαίτερα οργανικών απορριμμάτων, στις πόλεις αυξάνεται. Η κομποστοποίηση μπορεί να μετατρέψει αυτά τα οργανικά απόβλητα σε χρήσιμο κομπόστ, μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές και ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανακύκλωση πόρων. Επίσης δε θα πρέπει να υποτιμηθεί και το θέμα της βελτίωση της ποιότητας των εδαφών μιας και το κομπόστ που παράγεται από οργανικά υπολείμματα εμπλουτίζει το έδαφος με θρεπτικά στοιχεία, βελτιώνει τη δομή του και διευκολύνει τη διατήρηση της υγρασίας.

Κι εδώ προκύπτει το ερώτημα. Τι χρειάζεται στη σημερινή εποχή μία ειδική εκδήλωση όπως η Διεθνής Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Κομποστοποίηση (International Compost Awareness Week); Η απάντηση είναι ναι, μιας και κάθε χρόνο η πρώτη πλήρης εβδομάδα του Μαΐου (φέτος είναι από 05-11/05/2024) αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για να ενημερωθούν και να εμπλακούν οι πολίτες κυρίως των πόλεων πάνω στην πρακτική του κομποστοποίησης, μία φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων. Η εβδομάδα αυτή έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη σημασία του κομπόστ ως μια βιώσιμη λύση για τη μείωση των απορριμμάτων με παράλληλο όφελος την ενίσχυση της υγείας των εδαφών.

Η κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία αποσύνθεσης οργανικών υλικών όπως φύλλα, κλαδιά, κουκούτσια από φρούτα, υπολείμματα φαγητού και πολλά άλλα. Το προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι το κομπόστ, μία πλούσια, οργανική ουσία που βελτιώνει τη δομή του εδάφους, βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας έχοντας περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Η γιορτή της Διεθνούς Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Κομποστοποίηση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Βόρεια Ελλάδα από μία εταιρεία με έδρα τη Μακεδονία την BIOSOLIDS που έχει στο DNA της την έννοια τη κομποστοποίησης μιας και χειρίζεται τα αστικά οργανικά απόβλητα των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας παράγοντας στις εγκαταστάσεις της στην Πέλλα μιας εξαιρετική ποιότητας κομπόστ με ενεργή οργανική ουσία και την οποία παρέχει μέσω του δικτύου της στους καλλιεργητές σε όλη την Ελλάδα βελτιώνοντας την σύσταση, τη θρεπτική κατάσταση και τη ισορροπία της ριζόσφαιρας σε ταλαιπωρημένα εδάφη.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 12.05.2024

Δημοφιλείς Απόψεις