ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονικείς οι εννέα από τους δέκα επισκέπτες της ΔΕΘ!

Εντυπωσιακά ευρήματα στην έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ»

 31/10/2018 13:55

Θεσσαλονικείς οι εννέα από τους δέκα επισκέπτες της ΔΕΘ!

Σοφία Χριστοφορίδου

Ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΘ δίνουν οι Θεσσαλονικείς, όπως καταγράφεται στην έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την Έκθεση σε δείγμα 700 καταναλωτών και 800 επιχειρήσεων της πόλης. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι επισκέφτηκαν την έκθεση, ποσοστό που ανάγεται σε περίπου 250.000 άτομα με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού. Με δεδομένο ότι η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε 283.853 επισκέπτες, έναντι 263.724 της περσινής, προκύπτει ότι περίπου 25.000 ήταν οι επισκέπτες εκτός Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια, εφόσον η αναγωγή που προκύπτει από την έρευνα του ΕΒΕΘ είναι σωστή, η ΔΕΘ είναι μια έκθεση που αφορά πρωτίστως τους Θεσσαλονικείς, καθώς η αναλογία είναι δέκα προς έναν εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί επισκέπτονται την έκθεση οι καταναλωτές; Πάνω από τους μισούς για βόλτα στα περίπτερα (53%), το 15% για επίσκεψη σε συγκεκριμένο εκθέτη και για τις συναυλίες, ενώ μόνο το 6% συγκινείται από τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια.

Τέσσερις στους δέκα καταναλωτές αξιολογούν θετικά τη ΔΕΘ, έναντι 18% που έχουν αρνητική στάση για το θεσμό. Το 45% θεωρεί τη ΔΕΘ πολύ σημαντική (27% έδωσαν την ίδια απάντηση το 2014), το 24% αρκετά (23% το 2014), δηλαδή αυξάνονται οι θετικές απαντήσεις. Αντίστοιχα μειώνονται οι αρνητικές απαντήσεις- 25% θεωρεί τη ΔΕΘ λίγο σημαντική (11% το 2014) και καθόλου σημαντική (7% έναντι 14% το 2014). Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρόλος της ΔΕΘ έχει αναβαθμιστεί στη συνείδηση του κόσμου την τελευταία πενταετία- εξάλλου μόνο υο 4% συμφωνεί με την κατάργηση της έκθεσης.

Αντίστοιχα δυο στις τρεις επιχειρήσεις θεωρούν τη ΔΕΘ πολύ (41%) ή αρκετά (26%) σημαντική για τη Θεσσαλονίκη (το 2014 το ποσοστό αυτό αθροιστικά δεν ξεπερνούσε το 45%), ένα 8% τη βρίσκει λίγο σημαντική και ένα 9% καθόλου. Πάντως μία στις πέντε επιχειρήσεις αξιολογούν αρνητικά το θεσμό όπως λειτουργεί σήμερα και μόνο το 14% θεωρεί το θεσμό θετικό για τις ίδιες. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία (92%) διαφωνεί με την κατάργηση της ΔΕΘ.

Ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΘ δίνουν οι Θεσσαλονικείς, όπως καταγράφεται στην έρευνα «Βαρόμετρο ΕΒΕΘ» που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την Έκθεση σε δείγμα 700 καταναλωτών και 800 επιχειρήσεων της πόλης. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι επισκέφτηκαν την έκθεση, ποσοστό που ανάγεται σε περίπου 250.000 άτομα με βάση την τελευταία απογραφή πληθυσμού. Με δεδομένο ότι η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε 283.853 επισκέπτες, έναντι 263.724 της περσινής, προκύπτει ότι περίπου 25.000 ήταν οι επισκέπτες εκτός Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια, εφόσον η αναγωγή που προκύπτει από την έρευνα του ΕΒΕΘ είναι σωστή, η ΔΕΘ είναι μια έκθεση που αφορά πρωτίστως τους Θεσσαλονικείς, καθώς η αναλογία είναι δέκα προς έναν εκτός Θεσσαλονίκης. Γιατί επισκέπτονται την έκθεση οι καταναλωτές; Πάνω από τους μισούς για βόλτα στα περίπτερα (53%), το 15% για επίσκεψη σε συγκεκριμένο εκθέτη και για τις συναυλίες, ενώ μόνο το 6% συγκινείται από τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια.

Τέσσερις στους δέκα καταναλωτές αξιολογούν θετικά τη ΔΕΘ, έναντι 18% που έχουν αρνητική στάση για το θεσμό. Το 45% θεωρεί τη ΔΕΘ πολύ σημαντική (27% έδωσαν την ίδια απάντηση το 2014), το 24% αρκετά (23% το 2014), δηλαδή αυξάνονται οι θετικές απαντήσεις. Αντίστοιχα μειώνονται οι αρνητικές απαντήσεις- 25% θεωρεί τη ΔΕΘ λίγο σημαντική (11% το 2014) και καθόλου σημαντική (7% έναντι 14% το 2014). Φαίνεται λοιπόν ότι ο ρόλος της ΔΕΘ έχει αναβαθμιστεί στη συνείδηση του κόσμου την τελευταία πενταετία- εξάλλου μόνο υο 4% συμφωνεί με την κατάργηση της έκθεσης.

Αντίστοιχα δυο στις τρεις επιχειρήσεις θεωρούν τη ΔΕΘ πολύ (41%) ή αρκετά (26%) σημαντική για τη Θεσσαλονίκη (το 2014 το ποσοστό αυτό αθροιστικά δεν ξεπερνούσε το 45%), ένα 8% τη βρίσκει λίγο σημαντική και ένα 9% καθόλου. Πάντως μία στις πέντε επιχειρήσεις αξιολογούν αρνητικά το θεσμό όπως λειτουργεί σήμερα και μόνο το 14% θεωρεί το θεσμό θετικό για τις ίδιες. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία (92%) διαφωνεί με την κατάργηση της ΔΕΘ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία