ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ζεστό» χρήμα σε χιλιάδες επιχειρήσεις της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Η «ΜτΚ» παρουσίασε σε ένα αφιέρωμα τεσσάρων σελίδων το «πανόραμα» των ανοιχτών προγραμμάτων, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση

 03/04/2019 06:30

«Ζεστό» χρήμα σε χιλιάδες επιχειρήσεις της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Σοφία Χριστοφορίδου

Περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Παράλληλα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - (ΕΠΑνΕΚ) αναλογούν συνολικά 288 εκατ. ευρώ στην ομάδα περιφερειών 1 (Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). 

Οι πόροι και των δύο προγραμμάτων προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η «ΜτΚ» παρουσιάζει σε ένα αφιέρωμα τεσσάρων σελίδων το «πανόραμα» των ανοιχτών προγραμμάτων, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση

Στα τέλη Φεβρουαρίου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 64 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Ιουνίου.

Η περιφέρεια πραγματοποιεί ενημερωτική καμπάνια με το σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς» με εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, παρουσία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Ήδη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (20/3), στη Βέροια (27/3) και στη Θεσσαλονίκη (28/3). Αύριο πραγματοποιείται εκδήλωση στο Κιλκίς (1/4) και ακολουθούν στην Κατερίνη (3/4), στις Σέρρες (8/4) και στην Έδεσσα (10/4).

«Συνολικά αξιοποιούμε περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση. 

Δράσεις που θα δώσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις τοπικές μας επιχειρήσεις, θα συμβάλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συνολικά θα διαμορφώσουν μία ακόμα πιο ανταγωνιστική επιχειρηματική ταυτότητα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την πρώτη παρουσίαση των δύο προγραμμάτων.

«Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές και ελκυστικές δράσεις, που αφορούν στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι διαχρονικός συνεργάτης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με όπλα την εμπειρία και την τεχνογνωσία της αλλά και την αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια και την αρμόδια διαχειριστική αρχή είμαστε αισιόδοξοι ότι οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί θα υπερκαλυφθούν. Η ζήτηση είναι μεγάλη και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις πιστοποιεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους» τονίζει στη «ΜτΚ» ο Ιωάννης Τσιτσόπουλος, υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι ο ενδιάμεσος φορέας στις δράσεις επιχειρηματικότητας της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Οι δύο δράσεις ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

1. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης ή νέας επιχείρησης.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση, που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2016 και νέες όσες έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Υπό ίδρυση χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, να λειτουργούν (ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν) νόμιμα, να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (ή να έχουν υποβάλει αίτηση έκδοσης αυτής) και να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

β) Μηχανήματα, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης / μεικτής / πολλαπλής χρήσης, έως 9 θέσεων και έως 15.000 ευρώ).

γ) Λογισμικό, κατασκευή ιστοσελίδας (έως 2.500 ευρώ) και e-shop (έως 4.000 ευρώ).

δ) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / διαδικασιών (έως 10.000 ευρώ / πιστοποιητικό).

Προθεσμία: Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και τη βαθμολόγηση επί αντικειμενικών κριτηρίων.

Χρόνος υλοποίησης: Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν, πρέπει τους πρώτους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης να υλοποιήσουν τουλάχιστον το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης. Συνολικά η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος, να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, να λειτουργούν (ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν) νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (ή να έχουν υποβάλει αίτηση έκδοσης αυτής) και να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 30.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

β) Μηχανήματα, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, μεικτής / πολλαπλής χρήσης, έως 0 θέσεων και έως 15.000 ευρώ).

γ) Λογισμικό, κατασκευή ιστοσελίδας (έως 2.500 ευρώ) και e-shop (έως 4.000 ευρώ).

δ) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / διαδικασιών (έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό).

ε) Υπηρεσίες συμβούλων (έως 4.000 ευρώ).

στ) Συμμετοχή σε εκθέσεις (εσωτερικού έως 3.000 ευρώ / έκθεση, εξωτερικού έως 6.000 ευρώ / έκθεση).

Προθεσμία: Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Αξιολόγηση: Θα είναι συγκριτική και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και τη βαθμολόγηση επί αντικειμενικών κριτηρίων.

Χρόνος υλοποίησης: Στους πρώτους έξι μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε συνολικά 18 μήνες.

Ηλεκτρονική αίτηση

Σε όλες τις δράσεις του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας και του ΕΠΑνΕΚ (βλ. 26-27) η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση έλλειψής τους, η αίτηση απορρίπτεται.

Πληροφορίες: Για όλες τις δράσεις (πλην του Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ) οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν πληροφορίες από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr, το τηλέφωνο 801 11 36 300 με αστική χρέωση από σταθερό από τις 8 π.μ έως τις 7 μ.μ. και το infoepan@mou.gr) και στον ΕΦΕΠΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α, unitA.eyde@gsrt.gr), τηλ. 801 11 36 300 και στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, http://www.eyde-etak.gr, http://www.gsrt.gr και http://www.espa.gr

Για τα προγράμματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η αρμόδια περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Επισκεφθείτε τα site www.kepa-anem.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.pepkm.gr, www.pkm.gov.gr). Ερωτήματα στα mail: pepkm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr Τηλέφωνα: 2310-480000, Fax: 2310-480000.

Ρευστό 1,3 δισ. ευρώ σε καινοτόμες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εκτός από τις δράσεις άμεσης επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (βλ. στις σελίδες 26-27) έχουν αναπτυχθεί και νέα σύγχρονα εργαλεία «χρηματοοικονομικής τεχνικής», όπως αποκαλούνται για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

1. Ταμείο συμμετοχής Equity Fund: Μέσω των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (ΕΧΟ) προβλέπεται να διατεθούν 410 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΠΑνΕΚ, 60 εκατ. ευρώ από το EIF, 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και 110 εκατ. ευρώ από πόρους ιδιωτών επενδυτών). Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων EIF, είναι: ΒΙGPI, METAVALLON VC, UNIFUND, VELOCITY PARTNERS, MARATHON, VENTURE FRIENDS, ELLIKONOS 2 SICAR, EDS CAPITAL PARTNERS, SYNERGIA HELLENIC FUND IV. Αυτοί θα αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβάλλονται, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Προβλέπονται 3 παράθυρα χρηματοδότησης: α) Παράθυρο καινοτομίας (Innovation window), β) Παράθυρο επιχειρηματικής εκκίνησης (Early Stage window), γ) Παράθυρο επιχειρηματικής ανάπτυξης (Growth window).

2. Επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Η συγκεκριμένη δράση που προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναμένεται να διατεθούν 915 εκατ. ευρώ και να ωφεληθούν τουλάχιστον 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι από την αντίστοιχη δράση του προηγούμενου ΕΣΠΑ ωφελήθηκαν πάνω από 2.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρέχονται δάνεια (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), με ευνοϊκό επιτόκιο που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με επένδυση ύψους 366,3 εκατ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ II (ΕΠΑνΕΚ 280 εκατ. ευρώ και ΠΕΠ 86,3 εκατ. ευρώ) και 549,45 εκατ. ευρώ από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), που είναι οι συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Βank, Εfg Εurobank), η Αττικής, και οι συνεταιριστικές (Παγκρήτια, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων, Δράμας). Οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου. Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 6 μήνες.

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, και περίοδο χάριτος έως 2 έτη.

Ταμείο μικροπιστώσεων

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων έχει ήδη προαναγγελθεί αρκετές φορές χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί. Στην παρούσα φάση γίνονται διαβουλεύσεις επί του σχεδίου νόμου που έδωσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση, με την Τράπεζα της Ελλάδος να έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί το Ταμείο Μικροπιστώσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορά την παροχή δανείων έως 25.000 ευρώ ακόμη και από μη κρατικούς φορείς.

ΕΣΠΑσε το «ρόδι» για τις επιχειρήσεις

Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά του 2019 «έσπασε το ρόδι» του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις, καθώς «άνοιξαν» δύο νέες δράσεις, η εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και η εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας για το λιανεμπόριο, την εστίαση και την εκπαίδευση. Πλέον η κυβέρνηση τρέχει να εκδώσει τις προκηρύξεις και για άλλες δράσεις, πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, προκειμένου να αποφύγει τις απαγορεύσεις της Ε.Ε. για το ζήτημα αυτό.

Μπαίνοντας στον πέμπτο χρόνο από την έναρξη επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, επιχειρήσεις και πολιτεία πρέπει να τρέξουν, προκειμένου τα χρήματα να απορροφηθούν στην ώρα τους. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις, και θα ενταθούν από τα τέλη του 2019, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και τα νέα πακέτα χρηματοδότησης την περίοδο 2021 - 2027 (λήξη ολοκλήρωσης 2030). Η «ΜτΚ» παρουσιάζει τις κυριότερες δράσεις που είναι ανοικτές, τα κριτήρια ένταξης και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ

1. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 άτομα και δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής, Χονδρικού Εμπορίου, Υγείας, Πληροφορικής, Κατασκευών-Δομικών Υλικών, Πολιτιστικών Βιομηχανίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ενέργειας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ δραστηριότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή, στη δασοκομία και υλοτομία, και στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας πριν από την αίτηση υποβολής χρηματοδότησης, να λειτουργούν νόμιμα, να μην είναι προβληματικές, να μη βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να υποβάλλουν μία αίτηση ανά ΑΦΜ.

Δημόσια δαπάνη: 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκ των οποίων 65 εκατ. ευρώ στην 1η ομάδα περιφερειών (όπου ανήκει και η Κ. Μακεδονία).

Επιδότηση: Ο προϋπολογισμός κάθε έργου κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50% και με υποχρέωση υλοποίησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Δαπάνες που καλύπτονται: Απόκτηση νέου εξοπλισμού (παραγωγικού και μηχανογραφικού) και λογισμικού, συστημάτων συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, μεταφορικών μέσων. Επίσης καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και οι δαπάνες για τον εξωτερικό σύμβουλο, που θα καταρτίσει το φάκελο του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 27/6/2018. Η δράση είναι ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (4/2/2020).

Αξιολόγηση: Γίνεται άμεσα, με βάση την ημερομηνία υποβολής αίτησης και εφόσον η επιχείρηση πιάσει τη «βάση» της βαθμολογίας του 50. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τις μεταβολές κύκλου εργασιών, EBIDTA, αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια και ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να επανυποβάλει μέχρι και δύο φορές ακόμη την αίτησή της. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 190 μεσαίες επιχειρήσεις με επενδύσεις δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 30,56 εκατ. ευρώ.

2. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δραστηριοποιούνται στους τομείς: α) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, β) Ενέργεια, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα, δ) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, ε) Περιβάλλον, στ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ζ) Υγεία, η) Υλικά - Κατασκευές. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ δραστηριότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή, στη δασοκομία και υλοτομία και στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋπόθεση να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να έχουν δύο τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δημόσια δαπάνη: Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης είναι 400 εκατ. ευρώ. για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Στην ομάδα 1 (όπου ανήκει και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας) αναλογούν 172 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικά σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης από 50% - 65%, ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στη δράση.

Δαπάνες που καλύπτονται:

• Μηχανήματα - εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Συσκευασία - ετικέτα - Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

• Ψηφιακή προβολή έως 15.000 ευρώ

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες - τεχνικές μελέτες έως 16.000 ευρώ

• Μεταφορικά μέσα έως 50%

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 20% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 30.000 ευρώ (15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι 2ΕΜΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης που είναι 19/12/2018.

Προθεσμία: Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκατ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/6/2020).

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πιάσουν τη βάση του 50, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (μεταβολή της απασχόλησης την τελευταία τριετία, κερδοφορία, κύκλος εργασιών, επενδυτική πολιτική, εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής και τόπος υλοποίησης της επένδυσης). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι δύο πρώτες επιχειρήσεις για έργα δημόσιας δαπάνης 186.500 ευρώ, ήδη έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και αναμένεται άμεσα η έκδοση απόφασης για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.

3. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Λιανικό εμπόριο - εστίαση - εκπαίδευση

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Οι επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και να διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (εμπόριο, εστίαση ή εκπαίδευση) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια τριών δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων. Επίσης, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον μία ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, δύο ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και τρεις ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ (από 20 εκατ. ευρώ για κάθε κλάδο, εμπόριο-εστίαση-εκπαίδευση). Στην ομάδα 1 (όπου ανήκει και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) αναλογεί δημόσια δαπάνη 33 εκατ. ευρώ, δηλ. από 11 εκατ. ευρώ για κάθε έναν από τους τρεις κλάδους χρηματοδότησης.

Επιδότηση: Το ποσοστό της επιδότησης είναι 50% του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν υποχρεωτικά το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και να την ολοκληρώσουν σε συνολικά 24 μήνες.

Δαπάνες που καλύπτονται:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, τη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμΕΑ.

• Μηχανήματα- εξοπλισμός- λογισμικό, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

• Μεταφορικά μέσα: α) μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης, β) έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής, γ) μέχρι 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG).

• Ψηφιακή προβολή μέχρι 8.000 ευρώ.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών μέχρι 14.000 ευρώ (7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο πιστοποιητικά).

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο ΕΜΕ).

• Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

- Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών κτιριακών και εξοπλισμού μέχρι 8.000 ευρώ.

- Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών - καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 80 ευρώ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους.

- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που είναι 19/12/2018.

Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται από τις 6 Φεβρουαρίου.

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (μεταβολή της απασχόλησης, του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, έτη λειτουργίας της επιχείρησης, εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής, λειτουργικής περίοδος του τελευταίου έτους της επιχείρηση). Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη.

4. Επιχειρούμε Έξω

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην υποστήριξη του διεθνούς προσανατολισμού των υφιστάμενων εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού.

Πού απευθύνεται: Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 250 άτομα δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς Αγροδιατροφής, Υγείας, Πληροφορικής, Κατασκευών-Υλικών, Πολιτιστικές Βιομηχανίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ενέργειας, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Στην πρώτη ομάδα περιφερειών (όπου ανήκει και η Κεντρική Μακεδονία) αναλογούν 18 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ (δεν υπάρχει όριο ελάχιστου) και διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου συμμετοχής στην εμπορική έκθεση. Αναλυτικότερα, η δημόσια δαπάνη είναι έως 10.000 ευρώ ανά έκθεση για περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., έως 17.500 ευρώ για περίπτερο μέχρι 50 τ.μ. και 25.000 ευρώ για περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κόστος συμμετοχής (π.χ. κατασκευή / διαμόρφωση / ενοικίαση περιπτέρου, φύλαξη, ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού κτλ.).

β) Κόστος καταχώρησης / εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.

γ) Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως και τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης σε κάθε εμπορική έκθεση, έως 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.

δ) Το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

ε) Το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου /-ων (όχι εκτύπωσης αυτών).

στ) Δαπάνες εξωτερικών συμβούλων για τη διαχείριση του έργου.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για διάστημα έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στη δράση.

Υποβολή αιτήσεων: Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18/1/2018. Η δράση είναι ανοικτή για υποβολές μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (20/5/2020).

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση είναι άμεση, με βάση την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής της αίτησης η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει άλλες δύο φορές αίτηση χρηματοδότησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019 έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 671 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 29,92 εκατ. ευρώ.

5. Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο β’ κύκλος της ενιαίας δράσης, που προκηρύχθηκε πριν από λίγες μέρες, αποτελεί συνέχεια του α’ κύκλου της δράσης.

Πού απευθύνεται: Σε συνεργαζόμενες ομάδες επιχειρήσεων, μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, που αιτούνται επιχορήγησης για:

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις (600.000 ευρώ). Στον β’ κύκλο περιλαμβάνονται και μεγάλες επιχειρήσεις, έχοντας σημαντικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς (1 εκατ. ευρώ).

ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (2 εκατ. ευρώ).

ΙV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις (δεν υπήρχε στον α’ κύκλο). Αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων που στο πλαίσιο του προγράμματος «SME Instrument» του Horizon 2020 της Ε.Ε., οι οποίες ενώ είχαν λάβει υψηλή βαθμολογία και έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 542,5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του β’ κύκλου).

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25% - 80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα / δαπάνη. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τους δικαιούχους σε χρονικό διάστημα 30 μηνών, πλην της παρέμβασης IV όπου ισχύει ό,τι έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα H2020 - SME Instrument.

Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στο διάστημα 28 Μαρτίου 2019 (ώρα 6 μ.μ.) - 29 Μαΐου 2019 (ώρα 4 μ.μ.).

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 31 Μαρτίου 2019

Περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Παράλληλα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - (ΕΠΑνΕΚ) αναλογούν συνολικά 288 εκατ. ευρώ στην ομάδα περιφερειών 1 (Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). 

Οι πόροι και των δύο προγραμμάτων προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Η «ΜτΚ» παρουσιάζει σε ένα αφιέρωμα τεσσάρων σελίδων το «πανόραμα» των ανοιχτών προγραμμάτων, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση

Στα τέλη Φεβρουαρίου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 64 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Ιουνίου.

Η περιφέρεια πραγματοποιεί ενημερωτική καμπάνια με το σύνθημα «Η ευκαιρία που ζητάς» με εκδηλώσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, παρουσία του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Ήδη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (20/3), στη Βέροια (27/3) και στη Θεσσαλονίκη (28/3). Αύριο πραγματοποιείται εκδήλωση στο Κιλκίς (1/4) και ακολουθούν στην Κατερίνη (3/4), στις Σέρρες (8/4) και στην Έδεσσα (10/4).

«Συνολικά αξιοποιούμε περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση. 

Δράσεις που θα δώσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις τοπικές μας επιχειρήσεις, θα συμβάλουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συνολικά θα διαμορφώσουν μία ακόμα πιο ανταγωνιστική επιχειρηματική ταυτότητα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», επισήμανε ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την πρώτη παρουσίαση των δύο προγραμμάτων.

«Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές και ελκυστικές δράσεις, που αφορούν στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι διαχρονικός συνεργάτης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με όπλα την εμπειρία και την τεχνογνωσία της αλλά και την αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια και την αρμόδια διαχειριστική αρχή είμαστε αισιόδοξοι ότι οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί θα υπερκαλυφθούν. Η ζήτηση είναι μεγάλη και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις πιστοποιεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους» τονίζει στη «ΜτΚ» ο Ιωάννης Τσιτσόπουλος, υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι ο ενδιάμεσος φορέας στις δράσεις επιχειρηματικότητας της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Οι δύο δράσεις ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

1. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης ή νέας επιχείρησης.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες ή υπό σύσταση, που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Υφιστάμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2016 και νέες όσες έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Υπό ίδρυση χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, να λειτουργούν (ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν) νόμιμα, να διαθέτουν την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (ή να έχουν υποβάλει αίτηση έκδοσης αυτής) και να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 52 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

β) Μηχανήματα, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης / μεικτής / πολλαπλής χρήσης, έως 9 θέσεων και έως 15.000 ευρώ).

γ) Λογισμικό, κατασκευή ιστοσελίδας (έως 2.500 ευρώ) και e-shop (έως 4.000 ευρώ).

δ) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / διαδικασιών (έως 10.000 ευρώ / πιστοποιητικό).

Προθεσμία: Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και τη βαθμολόγηση επί αντικειμενικών κριτηρίων.

Χρόνος υλοποίησης: Όσες επιχειρήσεις ενταχθούν, πρέπει τους πρώτους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης να υλοποιήσουν τουλάχιστον το 25% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης. Συνολικά η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος, να έχουν την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, να λειτουργούν (ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν) νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας (ή να έχουν υποβάλει αίτηση έκδοσης αυτής) και να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 30.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

β) Μηχανήματα, εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, μεικτής / πολλαπλής χρήσης, έως 0 θέσεων και έως 15.000 ευρώ).

γ) Λογισμικό, κατασκευή ιστοσελίδας (έως 2.500 ευρώ) και e-shop (έως 4.000 ευρώ).

δ) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / διαδικασιών (έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό).

ε) Υπηρεσίες συμβούλων (έως 4.000 ευρώ).

στ) Συμμετοχή σε εκθέσεις (εσωτερικού έως 3.000 ευρώ / έκθεση, εξωτερικού έως 6.000 ευρώ / έκθεση).

Προθεσμία: Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Αξιολόγηση: Θα είναι συγκριτική και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας υποβολής του συνόλου των δικαιολογητικών, τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και τη βαθμολόγηση επί αντικειμενικών κριτηρίων.

Χρόνος υλοποίησης: Στους πρώτους έξι μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε συνολικά 18 μήνες.

Ηλεκτρονική αίτηση

Σε όλες τις δράσεις του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας και του ΕΠΑνΕΚ (βλ. 26-27) η υποβολή των αιτήσεων γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση έλλειψής τους, η αίτηση απορρίπτεται.

Πληροφορίες: Για όλες τις δράσεις (πλην του Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ) οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητούν πληροφορίες από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr, το τηλέφωνο 801 11 36 300 με αστική χρέωση από σταθερό από τις 8 π.μ έως τις 7 μ.μ. και το infoepan@mou.gr) και στον ΕΦΕΠΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α, unitA.eyde@gsrt.gr), τηλ. 801 11 36 300 και στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, http://www.eyde-etak.gr, http://www.gsrt.gr και http://www.espa.gr

Για τα προγράμματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η αρμόδια περιφερειακή μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Επισκεφθείτε τα site www.kepa-anem.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.pepkm.gr, www.pkm.gov.gr). Ερωτήματα στα mail: pepkm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr Τηλέφωνα: 2310-480000, Fax: 2310-480000.

Ρευστό 1,3 δισ. ευρώ σε καινοτόμες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Εκτός από τις δράσεις άμεσης επιχορήγησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (βλ. στις σελίδες 26-27) έχουν αναπτυχθεί και νέα σύγχρονα εργαλεία «χρηματοοικονομικής τεχνικής», όπως αποκαλούνται για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

1. Ταμείο συμμετοχής Equity Fund: Μέσω των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών (ΕΧΟ) προβλέπεται να διατεθούν 410 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΠΑνΕΚ, 60 εκατ. ευρώ από το EIF, 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και 110 εκατ. ευρώ από πόρους ιδιωτών επενδυτών). Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί, που επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων EIF, είναι: ΒΙGPI, METAVALLON VC, UNIFUND, VELOCITY PARTNERS, MARATHON, VENTURE FRIENDS, ELLIKONOS 2 SICAR, EDS CAPITAL PARTNERS, SYNERGIA HELLENIC FUND IV. Αυτοί θα αξιολογούν τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβάλλονται, προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Προβλέπονται 3 παράθυρα χρηματοδότησης: α) Παράθυρο καινοτομίας (Innovation window), β) Παράθυρο επιχειρηματικής εκκίνησης (Early Stage window), γ) Παράθυρο επιχειρηματικής ανάπτυξης (Growth window).

2. Επιχειρηματική χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Η συγκεκριμένη δράση που προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο παροχής ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ αναμένεται να διατεθούν 915 εκατ. ευρώ και να ωφεληθούν τουλάχιστον 10.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι από την αντίστοιχη δράση του προηγούμενου ΕΣΠΑ ωφελήθηκαν πάνω από 2.000 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ παρέχονται δάνεια (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού), με ευνοϊκό επιτόκιο που θα χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με επένδυση ύψους 366,3 εκατ. ευρώ από το ΤΕΠΙΧ II (ΕΠΑνΕΚ 280 εκατ. ευρώ και ΠΕΠ 86,3 εκατ. ευρώ) και 549,45 εκατ. ευρώ από τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ), που είναι οι συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Βank, Εfg Εurobank), η Αττικής, και οι συνεταιριστικές (Παγκρήτια, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Χανίων, Δράμας). Οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου. Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και περίοδο χάριτος έως 6 μήνες.

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, και περίοδο χάριτος έως 2 έτη.

Ταμείο μικροπιστώσεων

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων έχει ήδη προαναγγελθεί αρκετές φορές χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί. Στην παρούσα φάση γίνονται διαβουλεύσεις επί του σχεδίου νόμου που έδωσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση, με την Τράπεζα της Ελλάδος να έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί το Ταμείο Μικροπιστώσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ αφορά την παροχή δανείων έως 25.000 ευρώ ακόμη και από μη κρατικούς φορείς.

ΕΣΠΑσε το «ρόδι» για τις επιχειρήσεις

Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά του 2019 «έσπασε το ρόδι» του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις, καθώς «άνοιξαν» δύο νέες δράσεις, η εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας και η εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας για το λιανεμπόριο, την εστίαση και την εκπαίδευση. Πλέον η κυβέρνηση τρέχει να εκδώσει τις προκηρύξεις και για άλλες δράσεις, πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, προκειμένου να αποφύγει τις απαγορεύσεις της Ε.Ε. για το ζήτημα αυτό.

Μπαίνοντας στον πέμπτο χρόνο από την έναρξη επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, επιχειρήσεις και πολιτεία πρέπει να τρέξουν, προκειμένου τα χρήματα να απορροφηθούν στην ώρα τους. Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις, και θα ενταθούν από τα τέλη του 2019, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. και τα νέα πακέτα χρηματοδότησης την περίοδο 2021 - 2027 (λήξη ολοκλήρωσης 2030). Η «ΜτΚ» παρουσιάζει τις κυριότερες δράσεις που είναι ανοικτές, τα κριτήρια ένταξης και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ

1. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 άτομα και δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αγροδιατροφής, Χονδρικού Εμπορίου, Υγείας, Πληροφορικής, Κατασκευών-Δομικών Υλικών, Πολιτιστικών Βιομηχανίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ενέργειας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ δραστηριότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή, στη δασοκομία και υλοτομία, και στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας πριν από την αίτηση υποβολής χρηματοδότησης, να λειτουργούν νόμιμα, να μην είναι προβληματικές, να μη βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης και να υποβάλλουν μία αίτηση ανά ΑΦΜ.

Δημόσια δαπάνη: 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, εκ των οποίων 65 εκατ. ευρώ στην 1η ομάδα περιφερειών (όπου ανήκει και η Κ. Μακεδονία).

Επιδότηση: Ο προϋπολογισμός κάθε έργου κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 50% και με υποχρέωση υλοποίησης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Δαπάνες που καλύπτονται: Απόκτηση νέου εξοπλισμού (παραγωγικού και μηχανογραφικού) και λογισμικού, συστημάτων συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας, μεταφορικών μέσων. Επίσης καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά και οι δαπάνες για τον εξωτερικό σύμβουλο, που θα καταρτίσει το φάκελο του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 27/6/2018. Η δράση είναι ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (4/2/2020).

Αξιολόγηση: Γίνεται άμεσα, με βάση την ημερομηνία υποβολής αίτησης και εφόσον η επιχείρηση πιάσει τη «βάση» της βαθμολογίας του 50. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τις μεταβολές κύκλου εργασιών, EBIDTA, αναλογία ιδίων προς ξένα κεφάλαια και ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να επανυποβάλει μέχρι και δύο φορές ακόμη την αίτησή της. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 190 μεσαίες επιχειρήσεις με επενδύσεις δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης) 30,56 εκατ. ευρώ.

2. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δραστηριοποιούνται στους τομείς: α) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, β) Ενέργεια, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα, δ) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, ε) Περιβάλλον, στ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ζ) Υγεία, η) Υλικά - Κατασκευές. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις που διαθέτουν ΚΑΔ δραστηριότητας στη φυτική και ζωική παραγωγή, στη δασοκομία και υλοτομία και στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋπόθεση να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, να έχουν δύο τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Δημόσια δαπάνη: Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης είναι 400 εκατ. ευρώ. για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Στην ομάδα 1 (όπου ανήκει και η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας) αναλογούν 172 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικά σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης από 50% - 65%, ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης. Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στη δράση.

Δαπάνες που καλύπτονται:

• Μηχανήματα - εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Συσκευασία - ετικέτα - Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

• Ψηφιακή προβολή έως 15.000 ευρώ

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες - τεχνικές μελέτες έως 16.000 ευρώ

• Μεταφορικά μέσα έως 50%

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 20% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 30.000 ευρώ (15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι 2ΕΜΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης που είναι 19/12/2018.

Προθεσμία: Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 6 Φεβρουαρίου 2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκατ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/6/2020).

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον πιάσουν τη βάση του 50, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης (μεταβολή της απασχόλησης την τελευταία τριετία, κερδοφορία, κύκλος εργασιών, επενδυτική πολιτική, εξασφάλιση της ιδίας συμμετοχής και τόπος υλοποίησης της επένδυσης). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι δύο πρώτες επιχειρήσεις για έργα δημόσιας δαπάνης 186.500 ευρώ, ήδη έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και αναμένεται άμεσα η έκδοση απόφασης για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων.

3. Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Λιανικό εμπόριο - εστίαση - εκπαίδευση

Ποιες επιχειρήσεις αφορά: Οι επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και να διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (εμπόριο, εστίαση ή εκπαίδευση) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια τριών δωδεκάμηνων διαχειριστικών χρήσεων. Επίσης, το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστον μία ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, δύο ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και τρεις ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ (από 20 εκατ. ευρώ για κάθε κλάδο, εμπόριο-εστίαση-εκπαίδευση). Στην ομάδα 1 (όπου ανήκει και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) αναλογεί δημόσια δαπάνη 33 εκατ. ευρώ, δηλ. από 11 εκατ. ευρώ για κάθε έναν από τους τρεις κλάδους χρηματοδότησης.

Επιδότηση: Το ποσοστό της επιδότησης είναι 50% του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν υποχρεωτικά το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και να την ολοκληρώσουν σε συνολικά 24 μήνες.

Δαπάνες που καλύπτονται:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας, τη διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμΕΑ.

• Μηχανήματα- εξοπλισμός- λογισμικό, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

• Μεταφορικά μέσα: α) μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης, β) έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής, γ) μέχρι 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG).

• Ψηφιακή προβολή μέχρι 8.000 ευρώ.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών μέχρι 14.000 ευρώ (7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο πιστοποιητικά).

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο ΕΜΕ).

• Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

- Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών κτιριακών και εξοπλισμού μέχρι 8.000 ευρώ.

- Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών - καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 80 ευρώ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους.

- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που είναι 19/12/2018.

Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις άρχισαν να υποβάλλονται από τις 6 Φεβρουαρίου.

Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (μεταβολή της απασχόλησης, του κύκλου εργασιών, των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, έτη λειτουργίας της επιχείρησης, εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής, λειτουργικής περίοδος του τελευταίου έτους της επιχείρηση). Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη.

4. Επιχειρούμε Έξω

Η δράση «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην υποστήριξη του διεθνούς προσανατολισμού των υφιστάμενων εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού.

Πού απευθύνεται: Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 250 άτομα δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς Αγροδιατροφής, Υγείας, Πληροφορικής, Κατασκευών-Υλικών, Πολιτιστικές Βιομηχανίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ενέργειας, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Στην πρώτη ομάδα περιφερειών (όπου ανήκει και η Κεντρική Μακεδονία) αναλογούν 18 εκατ. ευρώ.

Επιδότηση: Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ (δεν υπάρχει όριο ελάχιστου) και διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου συμμετοχής στην εμπορική έκθεση. Αναλυτικότερα, η δημόσια δαπάνη είναι έως 10.000 ευρώ ανά έκθεση για περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., έως 17.500 ευρώ για περίπτερο μέχρι 50 τ.μ. και 25.000 ευρώ για περίπτερο άνω των 50 τ.μ.

Δαπάνες που καλύπτονται:

α) Κόστος συμμετοχής (π.χ. κατασκευή / διαμόρφωση / ενοικίαση περιπτέρου, φύλαξη, ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού κτλ.).

β) Κόστος καταχώρησης / εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.

γ) Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως και τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης σε κάθε εμπορική έκθεση, έως 300 ευρώ ανά άτομο ανά ημέρα.

δ) Το κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.

ε) Το κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου /-ων (όχι εκτύπωσης αυτών).

στ) Δαπάνες εξωτερικών συμβούλων για τη διαχείριση του έργου.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για διάστημα έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στη δράση.

Υποβολή αιτήσεων: Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18/1/2018. Η δράση είναι ανοικτή για υποβολές μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (20/5/2020).

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση είναι άμεση, με βάση την ημερομηνία υποβολής αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής της αίτησης η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει άλλες δύο φορές αίτηση χρηματοδότησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019 έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα 671 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 29,92 εκατ. ευρώ.

5. Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Ο β’ κύκλος της ενιαίας δράσης, που προκηρύχθηκε πριν από λίγες μέρες, αποτελεί συνέχεια του α’ κύκλου της δράσης.

Πού απευθύνεται: Σε συνεργαζόμενες ομάδες επιχειρήσεων, μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, που αιτούνται επιχορήγησης για:

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις (600.000 ευρώ). Στον β’ κύκλο περιλαμβάνονται και μεγάλες επιχειρήσεις, έχοντας σημαντικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς (1 εκατ. ευρώ).

ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (2 εκατ. ευρώ).

ΙV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις (δεν υπήρχε στον α’ κύκλο). Αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων που στο πλαίσιο του προγράμματος «SME Instrument» του Horizon 2020 της Ε.Ε., οι οποίες ενώ είχαν λάβει υψηλή βαθμολογία και έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Δημόσια δαπάνη: Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 542,5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του β’ κύκλου).

Επιδότηση: Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 25% - 80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα / δαπάνη. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τους δικαιούχους σε χρονικό διάστημα 30 μηνών, πλην της παρέμβασης IV όπου ισχύει ό,τι έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα H2020 - SME Instrument.

Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στο διάστημα 28 Μαρτίου 2019 (ώρα 6 μ.μ.) - 29 Μαΐου 2019 (ώρα 4 μ.μ.).

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 31 Μαρτίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία