ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ

Στο έργο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου μουσικών οργάνων και η λειτουργία διαδραστικής εκπαιδευτικής χρήσης του

 22/12/2022 17:25

Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνονται για συνέργειες και ενίσχυση της εξωστρέφειας για τους δυο φορείς.

Το συμφωνητικό που υπογράφηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, αφορά στην αξιοποίηση της συλλογής μουσικών οργάνων του Τμήματος, κατά την υλοποίηση έργου από τον Ο.Μ.Μ.Θ. με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των τεκμηρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Στο έργο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου μουσικών οργάνων και η λειτουργία διαδραστικής εκπαιδευτικής χρήσης του. Το ψηφιακό αποθετήριο μουσικών οργάνων θα είναι εμπλουτισμένο με εικόνες και άλλο πολυμεσικό υλικό (βίντεο, εικονική πραγματικότητα, ηχητικά δείγματα κλπ) σε πλήρη συμβατότητα με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου, ενώ η διαδραστική πλατφόρμα παρουσίασης της ιστορίας και τεχνικών των μουσικών οργάνων θα αποτελέσει τη βάση για τη σχεδίαση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το συμφωνητικό υπέγραψαν η Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ κα. Μαρία Αλεξάνδρου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Γάκης, παρουσία της Κοσμήτορος της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ κας. Στέλλας Λάββα, εκπροσώπου του ΑΠΘ στη συντονιστική επιτροπή παρακολούθησης των δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας ΑΠΘ-ΟΜΜΘ.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνονται για συνέργειες και ενίσχυση της εξωστρέφειας για τους δυο φορείς.

Το συμφωνητικό που υπογράφηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, αφορά στην αξιοποίηση της συλλογής μουσικών οργάνων του Τμήματος, κατά την υλοποίηση έργου από τον Ο.Μ.Μ.Θ. με τίτλο «Ψηφιακές δράσεις ανάδειξης και διατήρησης των τεκμηρίων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 118 «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος».

Στο έργο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ψηφιακού αποθετηρίου μουσικών οργάνων και η λειτουργία διαδραστικής εκπαιδευτικής χρήσης του. Το ψηφιακό αποθετήριο μουσικών οργάνων θα είναι εμπλουτισμένο με εικόνες και άλλο πολυμεσικό υλικό (βίντεο, εικονική πραγματικότητα, ηχητικά δείγματα κλπ) σε πλήρη συμβατότητα με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου, ενώ η διαδραστική πλατφόρμα παρουσίασης της ιστορίας και τεχνικών των μουσικών οργάνων θα αποτελέσει τη βάση για τη σχεδίαση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το συμφωνητικό υπέγραψαν η Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ κα. Μαρία Αλεξάνδρου και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Γάκης, παρουσία της Κοσμήτορος της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ κας. Στέλλας Λάββα, εκπροσώπου του ΑΠΘ στη συντονιστική επιτροπή παρακολούθησης των δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας ΑΠΘ-ΟΜΜΘ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία