ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρήκαν δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν δωρεάν

Στο Alexander Competence Center της Deloitte στην Θεσσαλονίκη

 18/02/2019 17:15

Βρήκαν δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν δωρεάν

Σοφία Χριστοφορίδου

Βρήκαν δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν δωρεάν δεκαπέντε από τους συμμετέχοντες στο Code School, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων για απόφοιτους πληροφορικής και νέους προγραμματιστές,  που διοργάνωσε η Deloitte Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  Μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν εκπαίδευσης πάνω σε θέματα τεχνολογίας αιχμής, 15 από τους 22 συνολικά συμμετέχοντες προσλήφθηκαν στο δυναμικό της εταιρείας και συγκεκριμένα στο τμήμα τεχνολογίας του Alexander Competence Center στην Θεσσαλονίκη, σε μόνιμες θέσεις εργασίας. H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά αξιολογήθηκαν βιογραφικά 130 υποψηφίων, ενώ στη δεύτερη φάση κλήθηκαν σε συνέντευξη περισσότεροι από 60 από αυτούς, οι οποίοι πέρα από την διεξαγωγή της συνέντευξης υποβλήθηκαν και σε online test ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο των τεχνικών τους γνώσεων. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 22 άτομα τα οποία έλαβαν μέρος στο Deloitte Code School. Από τους 22 συνολικά συμμετέχοντες, προσλήφθηκαν επτά οι οποίοι εργάζονται για το τμήμα Salesforce και οι υπόλοιποι οκτώ στο τμήμα System Integration της Deloitte στο Alexander Competence Center. Δέκα διαφορετικού επαγγελματικού και ακαδημαϊκού background εκπαιδευτές, στελέχη πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και έξι βασικοί ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθοδήγησαν τους μαθητευόμενους για τρεις εβδομάδες, προετοιμάζοντάς τους για την τέταρτη εβδομάδα του Code School, κατά την οποία οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα project προσομοίωσης σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, με τη χρήση cloud τεχνολογιών (AWS). Μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτές και ομιλητές, συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Sheffield International Faculty και του City College κ. Ελευθεράκης, ο Βαγγέλης Γκορίλας Διευθυντής Λύσεων Εταιρικών πελατών στην Vodafone Ελλάδας, ο Κώστας Βασιλείου Πρόεδρος της eduACT, διοργανωτής της πρόκλησης της NASA στην Ελλάδα και σύμβουλος της Deloitte, ενώ τέλος, στο πρόγραμμα συμμετείχαν και Salesforce experts από την Deloitte Digital της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες στο Deloitte Alexander Competence Center’s Code School, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ολιστική εικόνα σχετικά με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και frameworks, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις με μία πρακτική εμπειρία προσημείωσης επαγγελματικού επιπέδου. Βασικά πεδία εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι γλώσσες προγραμματισμού Java και C#, παρουσιάσεις γύρω από το software engineering, διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση σε cloud platformς, εστιάζοντας στα Amazon Web Services και στην CRM πλατφόρμα Salesforce.
Βρήκαν δουλειά αφού εκπαιδεύτηκαν δωρεάν δεκαπέντε από τους συμμετέχοντες στο Code School, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων για απόφοιτους πληροφορικής και νέους προγραμματιστές,  που διοργάνωσε η Deloitte Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  Μετά την ολοκλήρωση της δωρεάν εκπαίδευσης πάνω σε θέματα τεχνολογίας αιχμής, 15 από τους 22 συνολικά συμμετέχοντες προσλήφθηκαν στο δυναμικό της εταιρείας και συγκεκριμένα στο τμήμα τεχνολογίας του Alexander Competence Center στην Θεσσαλονίκη, σε μόνιμες θέσεις εργασίας. H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά αξιολογήθηκαν βιογραφικά 130 υποψηφίων, ενώ στη δεύτερη φάση κλήθηκαν σε συνέντευξη περισσότεροι από 60 από αυτούς, οι οποίοι πέρα από την διεξαγωγή της συνέντευξης υποβλήθηκαν και σε online test ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο των τεχνικών τους γνώσεων. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 22 άτομα τα οποία έλαβαν μέρος στο Deloitte Code School. Από τους 22 συνολικά συμμετέχοντες, προσλήφθηκαν επτά οι οποίοι εργάζονται για το τμήμα Salesforce και οι υπόλοιποι οκτώ στο τμήμα System Integration της Deloitte στο Alexander Competence Center. Δέκα διαφορετικού επαγγελματικού και ακαδημαϊκού background εκπαιδευτές, στελέχη πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και έξι βασικοί ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθοδήγησαν τους μαθητευόμενους για τρεις εβδομάδες, προετοιμάζοντάς τους για την τέταρτη εβδομάδα του Code School, κατά την οποία οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, κλήθηκαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα project προσομοίωσης σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, με τη χρήση cloud τεχνολογιών (AWS). Μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτές και ομιλητές, συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Sheffield International Faculty και του City College κ. Ελευθεράκης, ο Βαγγέλης Γκορίλας Διευθυντής Λύσεων Εταιρικών πελατών στην Vodafone Ελλάδας, ο Κώστας Βασιλείου Πρόεδρος της eduACT, διοργανωτής της πρόκλησης της NASA στην Ελλάδα και σύμβουλος της Deloitte, ενώ τέλος, στο πρόγραμμα συμμετείχαν και Salesforce experts από την Deloitte Digital της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες στο Deloitte Alexander Competence Center’s Code School, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ολιστική εικόνα σχετικά με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και frameworks, εμπλουτίζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις με μία πρακτική εμπειρία προσημείωσης επαγγελματικού επιπέδου. Βασικά πεδία εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι γλώσσες προγραμματισμού Java και C#, παρουσιάσεις γύρω από το software engineering, διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση σε cloud platformς, εστιάζοντας στα Amazon Web Services και στην CRM πλατφόρμα Salesforce.
ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία