ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έρχονται νέες παρεμβάσεις με «κόφτες» το φθινόπωρο

Χρονικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλάζει εκ νέου η φορολογία - Προκειμένου η κυβέρνηση να ανακόψει την ραγδαία άνοδο της εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω πλατφορμών που τροφοδοτεί την στεγαστική κρίση και την αύξηση των τιμών των ενοικίων

 14/06/2024 07:56

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έρχονται νέες παρεμβάσεις με «κόφτες» το φθινόπωρο

«Κόφτες» στο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς δρομολογεί η κυβέρνηση για να ανακόψει την ραγδαία άνοδο της εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω πλατφορμών που τροφοδοτεί την στεγαστική κρίση και την αύξηση των τιμών των ενοικίων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης μιλώντας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, προανήγγειλε αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, μετά το καλοκαίρι, με παρεμβάσεις στα χρονικά όρια αλλά και τη φορολόγηση, διαβεβαιώνοντας ότι «σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει περίοδος προσαρμογής» για την εφαρμογή των όποιων αλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν:

Καθιέρωση αριθμητικών, τοπικών και χρονικών περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος με βάση τη διάταξη νόμου που ορίζει ότι «με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».

Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.

Στη φορολογία εξετάζεται αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων με ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα υποχρεωθούν να ανοίξουν βιβλία καθώς και κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση.

Σημειώνεται ότι με βάση το καθεστώς φορολόγησης που ισχύει από την 1-1-2024:

Για ιδιώτες που διαχειρίζονται έως δύο ακίνητα επιβάλλεται φόρος 15% για εισοδήματα 0-12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.001-35.000 και 45% για υπερβάλλον ποσό.

Για ιδιώτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα δημιουργείται υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας και χρέωσης ΦΠΑ 13%. Επομένως τα κέρδη φορολογούνται με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων και με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% και φθάνουν έως το 44%.

Για τα νομικά πρόσωπα η βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργείται υποχρέωση ένταξης στο ΦΠΑ 13% ενώ τα κέρδη φορολογούνται με 22%.

«Κόφτες» στο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς δρομολογεί η κυβέρνηση για να ανακόψει την ραγδαία άνοδο της εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω πλατφορμών που τροφοδοτεί την στεγαστική κρίση και την αύξηση των τιμών των ενοικίων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης μιλώντας στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, προανήγγειλε αλλαγές στο καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb, μετά το καλοκαίρι, με παρεμβάσεις στα χρονικά όρια αλλά και τη φορολόγηση, διαβεβαιώνοντας ότι «σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει περίοδος προσαρμογής» για την εφαρμογή των όποιων αλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπουν:

Καθιέρωση αριθμητικών, τοπικών και χρονικών περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος με βάση τη διάταξη νόμου που ορίζει ότι «με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση.

Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».

Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.

Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων, ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.

Στη φορολογία εξετάζεται αύξηση του αριθμού των φυσικών προσώπων με ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα υποχρεωθούν να ανοίξουν βιβλία καθώς και κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση.

Σημειώνεται ότι με βάση το καθεστώς φορολόγησης που ισχύει από την 1-1-2024:

Για ιδιώτες που διαχειρίζονται έως δύο ακίνητα επιβάλλεται φόρος 15% για εισοδήματα 0-12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.001-35.000 και 45% για υπερβάλλον ποσό.

Για ιδιώτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα δημιουργείται υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας και χρέωσης ΦΠΑ 13%. Επομένως τα κέρδη φορολογούνται με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων και με συντελεστές που ξεκινούν από το 9% και φθάνουν έως το 44%.

Για τα νομικά πρόσωπα η βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργείται υποχρέωση ένταξης στο ΦΠΑ 13% ενώ τα κέρδη φορολογούνται με 22%.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία