ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» για το εμπορικό έλλειμμα - Οι εξαγωγές κλείνουν την ψαλίδα με τις εισαγωγές

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

 08/05/2023 12:30

«Βουτιά» για το εμπορικό έλλειμμα - Οι εξαγωγές κλείνουν την ψαλίδα με τις εισαγωγές

Σε πορεία μεγάλης υποχώρησης κινήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο α’ τρίμηνο, καθώς υποχώρησε κατά 19% και έφθασε στο επίπεδο των 7,2206 δισ. ευρώ έναντι 8,914 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 750,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 718,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.

Πιο αναλυτικά η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 20.933,9 εκατ. ευρώ (22.393,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.554,2 εκατ. ευρώ (22.997,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 282,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 13.713,3 εκατ. ευρώ (14.757,7 εκατ. δολάρια) έναντι 11.640,2 εκατ. ευρώ (13.085,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 17,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.057,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.001,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.384,0 εκατ. ευρώ (7.881,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.090,2 εκατ. ευρώ (7.789,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 168,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 156,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.800,8 εκατ. ευρώ (5.154,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.540,3 εκατ. ευρώ (5.018,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 406,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 13,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 399,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 2.583,2 εκατ. ευρώ (2.726,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.549,9 εκατ. ευρώ (2.771,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 243,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022.

Σε πορεία μεγάλης υποχώρησης κινήθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο α’ τρίμηνο, καθώς υποχώρησε κατά 19% και έφθασε στο επίπεδο των 7,2206 δισ. ευρώ έναντι 8,914 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 750,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 718,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,6%.

Πιο αναλυτικά η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 20.933,9 εκατ. ευρώ (22.393,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.554,2 εκατ. ευρώ (22.997,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 307,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 282,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023 ανήλθε στο ποσό των 13.713,3 εκατ. ευρώ (14.757,7 εκατ. δολάρια) έναντι 11.640,2 εκατ. ευρώ (13.085,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 17,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.057,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.001,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.384,0 εκατ. ευρώ (7.881,3 εκατ. δολάρια) έναντι 7.090,2 εκατ. ευρώ (7.789,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 168,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 156,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.800,8 εκατ. ευρώ (5.154,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.540,3 εκατ. ευρώ (5.018,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 406,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 13,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 399,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,8%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 2.583,2 εκατ. ευρώ (2.726,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.549,9 εκατ. ευρώ (2.771,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 238,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάρτιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 243,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2022.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία