ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το HeBAN , οι Έλληνες business angels και οι επενδύσεις σε 10 start ups

Το HeBAN, γίνεται δύο ετών, έχει ήδη περισσότερα από 70 μέλη και σημαντική δράση στο συντονισμό επενδύσεων

 08/06/2023 12:11

Το HeBAN , οι Έλληνες  business angels και οι επενδύσεις σε 10 start ups

Δύο χρόνια ενεργούς δράσης συμπληρώνει φέτος, τον Ιούνιο, το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Hellenic Business Angels Network – HeBAN), το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 70 μέλη. 

Το HeBAN, που έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο European Business Angels Network (EBAN) και το Global Business Angels Network (GBAN), αποτελεί τη μετεξέλιξη του αντίστοιχου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που από το 2015, εργαζόταν για την εκπαίδευση των Ελλήνων angels και την ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα.

 Σε διάρκεια δύο μόλις ετών, το HeBAN συντόνισε επενδύσεις των μελών του σε περισσότερες από 10 νεοφυείς επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις εταιρείες αυτές με συνολικά κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ. Πάνω από 40 μέλη του HeBAN συμμετείχαν στις εν λόγω επενδύσεις, με το Δίκτυο να αναλαμβάνει τον ρόλο του κυρίου επενδυτή (lead investor) σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες τα μέλη του συνεπένδυσαν μαζί με ελληνικά και διεθνή funds και άλλους angels. Μεταξύ των εταιρειών, στις οποίες επένδυσαν τα μέλη του HeBAN περιλαμβάνονται καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες startups, , όπως οι Aidplex, Athletopia, Campsaround, Caroo, Cordella, Jamjar, Moveo, Planet Foods, Pop, Swaplanet και Tourmie.

 Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της διετούς δραστηριοποίησής του, το HeBAN έκανε σημαντικά βήματα για την υποστήριξη και προώθηση του οικοσυστήματος αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων. Μεταξύ άλλων, το HeBAN ανέλαβε τη διοργάνωση δύο σημαντικών εκδηλώσεων: το Hellenic International Business Angels Summit τον Ιούνιο του 2022 στην Αθήνα (www.ibasummit.org), και το ετήσιο συνέδριο του EBAN (www.eban.org/annual-congress) τον Μάιο του 2023 στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, μέλη του HeBAN συμμετείχαν ενεργά σε σειρά συνεδρίων στο εξωτερικό που οργανώθηκαν είτε από το EBAN, είτε από δίκτυα άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, διοργανώθηκαν από το HeBAN πολυάριθμα webinars για τα μέλη του με πρωτοπόρους angels ομιλητές από όλο τον κόσμο. Το HeBAN παραμένει προσηλωμένο στους στόχους του και συνεχίζει να στηρίζει τόσο το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων όσο και εταιρείες, που χρειάζονται κεφάλαια για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και επιχειρηματικών ιδεών.

*φωτογραφεία αρχείου από το συνέδριο της ΕΒΑΝ

Δύο χρόνια ενεργούς δράσης συμπληρώνει φέτος, τον Ιούνιο, το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Hellenic Business Angels Network – HeBAN), το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 70 μέλη. 

Το HeBAN, που έχει συσταθεί ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο European Business Angels Network (EBAN) και το Global Business Angels Network (GBAN), αποτελεί τη μετεξέλιξη του αντίστοιχου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που από το 2015, εργαζόταν για την εκπαίδευση των Ελλήνων angels και την ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα.

 Σε διάρκεια δύο μόλις ετών, το HeBAN συντόνισε επενδύσεις των μελών του σε περισσότερες από 10 νεοφυείς επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις εταιρείες αυτές με συνολικά κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ. Πάνω από 40 μέλη του HeBAN συμμετείχαν στις εν λόγω επενδύσεις, με το Δίκτυο να αναλαμβάνει τον ρόλο του κυρίου επενδυτή (lead investor) σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε άλλες τα μέλη του συνεπένδυσαν μαζί με ελληνικά και διεθνή funds και άλλους angels. Μεταξύ των εταιρειών, στις οποίες επένδυσαν τα μέλη του HeBAN περιλαμβάνονται καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες startups, , όπως οι Aidplex, Athletopia, Campsaround, Caroo, Cordella, Jamjar, Moveo, Planet Foods, Pop, Swaplanet και Tourmie.

 Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της διετούς δραστηριοποίησής του, το HeBAN έκανε σημαντικά βήματα για την υποστήριξη και προώθηση του οικοσυστήματος αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων. Μεταξύ άλλων, το HeBAN ανέλαβε τη διοργάνωση δύο σημαντικών εκδηλώσεων: το Hellenic International Business Angels Summit τον Ιούνιο του 2022 στην Αθήνα (www.ibasummit.org), και το ετήσιο συνέδριο του EBAN (www.eban.org/annual-congress) τον Μάιο του 2023 στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, μέλη του HeBAN συμμετείχαν ενεργά σε σειρά συνεδρίων στο εξωτερικό που οργανώθηκαν είτε από το EBAN, είτε από δίκτυα άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, διοργανώθηκαν από το HeBAN πολυάριθμα webinars για τα μέλη του με πρωτοπόρους angels ομιλητές από όλο τον κόσμο. Το HeBAN παραμένει προσηλωμένο στους στόχους του και συνεχίζει να στηρίζει τόσο το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων όσο και εταιρείες, που χρειάζονται κεφάλαια για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και επιχειρηματικών ιδεών.

*φωτογραφεία αρχείου από το συνέδριο της ΕΒΑΝ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία