ΔΙΕΘΝΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

O αριθμός ευρωβουλευτών ανά κράτος

 22/09/2023 21:26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε κράτος μέλος που θα εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Η απόφαση ορίζει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 720 ενόψει των δημογραφικών αλλαγών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσθετες θέσεις έχουν κατανεμηθεί σε: Βέλγιο (+1), Δανία (+1), Ιρλανδία (+1), Ισπανία (+2), Γαλλία (+2), Λετονία (+1), Ολλανδία (+2), Αυστρία (+1), Πολωνία (+1), Σλοβενία (+1), Σλοβακία (+1), Φινλανδία (+1).

Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Αριθμός Μελών ανά κράτος μέλος 2024-2029

Βέλγιο 22

Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21

Δανία 15

Γερμανία 96

Εσθονία 7

Ιρλανδία 14

Ελλάδα 21

Ισπανία 61

Γαλλία 81

Κροατία 12

Ιταλία 76

Κύπρος 6

Λετονία 9

Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21

Μάλτα 6

Ολλανδία 31

Αυστρία 20

Πολωνία 53

Πορτογαλία 21

Ρουμανία 33

Σλοβενία 9

Σλοβακία 15

Φινλανδία 15

Σουηδία 21

ΣΥΝΟΛΟ 720

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε κράτος μέλος που θα εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Η απόφαση ορίζει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 720 ενόψει των δημογραφικών αλλαγών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσθετες θέσεις έχουν κατανεμηθεί σε: Βέλγιο (+1), Δανία (+1), Ιρλανδία (+1), Ισπανία (+2), Γαλλία (+2), Λετονία (+1), Ολλανδία (+2), Αυστρία (+1), Πολωνία (+1), Σλοβενία (+1), Σλοβακία (+1), Φινλανδία (+1).

Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Αριθμός Μελών ανά κράτος μέλος 2024-2029

Βέλγιο 22

Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21

Δανία 15

Γερμανία 96

Εσθονία 7

Ιρλανδία 14

Ελλάδα 21

Ισπανία 61

Γαλλία 81

Κροατία 12

Ιταλία 76

Κύπρος 6

Λετονία 9

Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21

Μάλτα 6

Ολλανδία 31

Αυστρία 20

Πολωνία 53

Πορτογαλία 21

Ρουμανία 33

Σλοβενία 9

Σλοβακία 15

Φινλανδία 15

Σουηδία 21

ΣΥΝΟΛΟ 720

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία