ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στην Επαγγελματική Κατάρτιση

Ένα από τα 19 Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας στην Κατάρτιση, στον Τουρισμό και την Αειφορία στην Φιλοξενία

 07/12/2023 10:17

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στην Επαγγελματική Κατάρτιση

Στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδίκευση την Αειφορία και τις Πράσινες Πολιτικές στον κλάδο της Φιλοξενίας θα συγκαταλέγεται από 1/01/2024 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. 

Σε πρόταση που κατατέθηκε από σχήμα 19 Ευρωπαίων Εταίρων, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας, το Επιμελητήριο της Τζιρόνα στην Ισπανία, το Πολυτεχνείο του Πόρτο στην Πορτογαλία, εγκρίθηκε η δημιουργία 19 Ευρωπαϊκών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Τουρισμό με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ συνολικά. Πλέον η τεχνογνωσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και η Στρατηγική του σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής το αναδεικνύουν σε σημαντικό πυλώνα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

"Σκοπός μας είναι να επενδύουμε σε μακροχρόνια προγράμματα στρατηγικής όπως είναι τα προγράμματα CoVE-Centers for Vocational Excellence, προκειμένου να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στον τόπο μας. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα της Χαλκιδικής μας", δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Κουφίδης Γιάννης.

"Με την ένταξη του Επιμελητηρίου στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας, πλέον το Επιμελητήριο και τα Μέλη του ανήκουν σε ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 200 Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας, όπου ανταλλάσσεται τεχνογνωσία σε διάφορα θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης", δήλωσε η Τεχνική Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κα Τσαλταμπάση Λίνα

Τα λοιπά Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος GreenHost θα είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης OECON Group.

*φωτογραφία αρχείου

Στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδίκευση την Αειφορία και τις Πράσινες Πολιτικές στον κλάδο της Φιλοξενίας θα συγκαταλέγεται από 1/01/2024 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. 

Σε πρόταση που κατατέθηκε από σχήμα 19 Ευρωπαίων Εταίρων, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας, το Επιμελητήριο της Τζιρόνα στην Ισπανία, το Πολυτεχνείο του Πόρτο στην Πορτογαλία, εγκρίθηκε η δημιουργία 19 Ευρωπαϊκών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Τουρισμό με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ συνολικά. Πλέον η τεχνογνωσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και η Στρατηγική του σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής το αναδεικνύουν σε σημαντικό πυλώνα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

"Σκοπός μας είναι να επενδύουμε σε μακροχρόνια προγράμματα στρατηγικής όπως είναι τα προγράμματα CoVE-Centers for Vocational Excellence, προκειμένου να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στον τόπο μας. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει το Επιχειρηματικό Οικοσύστημα της Χαλκιδικής μας", δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Κουφίδης Γιάννης.

"Με την ένταξη του Επιμελητηρίου στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας, πλέον το Επιμελητήριο και τα Μέλη του ανήκουν σε ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 200 Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας, όπου ανταλλάσσεται τεχνογνωσία σε διάφορα θέματα Επαγγελματικής Κατάρτισης", δήλωσε η Τεχνική Σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κα Τσαλταμπάση Λίνα

Τα λοιπά Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα μέσω του Προγράμματος GreenHost θα είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης OECON Group.

*φωτογραφία αρχείου

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία