ΠΑΙΔΕΙΑ

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεπερνά τους 100.000 αποφοίτους

Επιμόρφωση Προσαρμοσμένη στις Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας

 29/07/2021 10:00

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεπερνά τους 100.000 αποφοίτους

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 20ετή λειτουργία του, προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Tο E-Learning του ΕΚΠΑ, έχοντας καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη E-Learning κοινότητα στην Ελλάδα, διαθέτει πάνω από 400 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους και με περισσότερους από 100.000 απόφοιτους. Η υψηλή ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται τόσο από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας όσο και από την υιοθέτηση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, όπως: Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Marketing, Υγεία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικά, Real Estate, Ναυτιλιακά, Περιβάλλον, Πληροφορική, Web Development, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νομικά, Πολιτισμός, κ.ά.

Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προσφερόμενα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το E-Learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει διαρκώς νέα και καινοτόμα προγράμματα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής. Ενδεικτικά, την τρέχουσα περίοδο ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), τη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη μετά Covid εποχή αλλά και το “​Logistics 4.0” και την “έξυπνη” διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ενίσχυση του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, προγράμματα για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλά και μοριοδοτούμενα προγράμματα για εκπαιδευτικούς σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Εκτός από επαγγελματικής επιμόρφωσης προγράμματα, μπορεί κανείς να βρει και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως: δημιουργική γραφή, life coaching, αυτοβελτίωση, διαχείριση άγχους, ευ ζην, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 20ετή λειτουργία του, προσφέρει προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης που συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Tο E-Learning του ΕΚΠΑ, έχοντας καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη E-Learning κοινότητα στην Ελλάδα, διαθέτει πάνω από 400 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα, με περισσότερους από 150 Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους και με περισσότερους από 100.000 απόφοιτους. Η υψηλή ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται τόσο από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας όσο και από την υιοθέτηση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, όπως: Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Marketing, Υγεία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Τουριστικά, Real Estate, Ναυτιλιακά, Περιβάλλον, Πληροφορική, Web Development, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Νομικά, Πολιτισμός, κ.ά.

Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προσφερόμενα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το E-Learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει διαρκώς νέα και καινοτόμα προγράμματα που συνδέονται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής. Ενδεικτικά, την τρέχουσα περίοδο ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), τη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη μετά Covid εποχή αλλά και το “​Logistics 4.0” και την “έξυπνη” διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ενίσχυση του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, προγράμματα για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αλλά και μοριοδοτούμενα προγράμματα για εκπαιδευτικούς σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Εκτός από επαγγελματικής επιμόρφωσης προγράμματα, μπορεί κανείς να βρει και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως: δημιουργική γραφή, life coaching, αυτοβελτίωση, διαχείριση άγχους, ευ ζην, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία