ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το ΔΙΠΑΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη και οι ισχυροί δεσμοί με την περιοχή

Η περιοχή της Σίνδου και το πρώην Αλεξάνδρειο ΤΕΙ και νυν παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

 31/07/2022 21:00

 Το ΔΙΠΑΕ στη δυτική Θεσσαλονίκη και οι ισχυροί δεσμοί με την περιοχή

Έλενα Αποστολίδου

Η περιοχή της Σίνδου και το πρώην Αλεξάνδρειο ΤΕΙ και νυν παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις που ήθελαν τρία από τα τμήματα που στεγάζονται στην περιοχή να μετακινούνται στο πρώην ΤΕΙ των Σερρών. Το σενάριο για αποχώρηση 6 χιλιάδων φοιτητών από την περιοχή της Σίνδου δημιούργησε ένα ντόμινο αντιδράσεων για τη σημασία της λειτουργίας του παραρτήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη και τη σημαντικότητά του στην οικονομία και τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Ένα σημαντικό κομμάτι πληθυσμού της Σίνδου σχετίζεται άμεσα με το παράρτημα του ΔΙΠΑΕ καθώς δραστηριοποιείται με πολλούς τρόπους στην περιοχή.

Μία άλλη πτυχή που συνδέει το παράρτημα του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο με το ίδιο το πανεπιστήμιο αποτελούν οι συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των Τμημάτων και των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στην περιοχή. «Πολλά από τα τμήματά μας, όπως το τμήμα Μηχανικών και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ που αποτελείται από 2,5 χιλιάδες περίπου ενεργούς φοιτητές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη Βιομηχανική περιοχή, καθώς πάνω από χίλιες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους φοιτητές και τις δράσεις μας. Υπάρχει δηλαδή διασύνδεση της Σχολής με τη Βιομηχανία και την αγορά εργασίας», δηλώνει ο πρόεδρος του τμήματος Απόστολος Τσαγγάρης, στον αγώνα που έδινε μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα για την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Σίνδου.

Άρρηκτη σύνδεση

Για τη σημαντικότητα του παραρτήματος του ΔΙΠΑΕ στην ευρύτερη οικονομία και φυσιογνωμία της περιοχής μίλησε και ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης, επισημαίνοντας σχετικά με το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή ή πόλη, μέρος των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ της Σίνδου, ότι μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε «εγκατάλειψη και ερήμωση της περιοχής, όχι μόνο ως κοινωνικό και οικονομικό γεγονός, αλλά και ουσιαστικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό». Ο ίδιος μιλάει και για τις αντιδράσεις στον τοπικό πληθυσμό που ήταν και είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή με αρνητικό πρόσημο. «Η περιοχή της Σίνδου με τα πρώην ΤΕΙ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και τα τελευταία 40χρόνια από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε η ΒΙΠΕ είναι οργανικό στοιχείο της περιοχής και οι κάτοικοι και επαγγελματίες είναι συνδεδεμένοι με την περιοχή», σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Ιωαννίδη.

Η τοπική κοινωνία είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΔΙΠΑΕ σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος τονίζει ότι «η διοίκηση του Δήμου Δέλτα έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΔΙΠΑΕ και μέχρι σήμερα κατάφερε να συμβάλει στην σύνδεση των τμημάτων του ΔΙΠΑΕ Σίνδου με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινωνίας της Σίνδου».

*Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της "ΜτΚ" για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 03.07.2022

Η περιοχή της Σίνδου και το πρώην Αλεξάνδρειο ΤΕΙ και νυν παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις που ήθελαν τρία από τα τμήματα που στεγάζονται στην περιοχή να μετακινούνται στο πρώην ΤΕΙ των Σερρών. Το σενάριο για αποχώρηση 6 χιλιάδων φοιτητών από την περιοχή της Σίνδου δημιούργησε ένα ντόμινο αντιδράσεων για τη σημασία της λειτουργίας του παραρτήματος στη δυτική Θεσσαλονίκη και τη σημαντικότητά του στην οικονομία και τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Ένα σημαντικό κομμάτι πληθυσμού της Σίνδου σχετίζεται άμεσα με το παράρτημα του ΔΙΠΑΕ καθώς δραστηριοποιείται με πολλούς τρόπους στην περιοχή.

Μία άλλη πτυχή που συνδέει το παράρτημα του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο με το ίδιο το πανεπιστήμιο αποτελούν οι συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των Τμημάτων και των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες στην περιοχή. «Πολλά από τα τμήματά μας, όπως το τμήμα Μηχανικών και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ που αποτελείται από 2,5 χιλιάδες περίπου ενεργούς φοιτητές είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη Βιομηχανική περιοχή, καθώς πάνω από χίλιες επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους φοιτητές και τις δράσεις μας. Υπάρχει δηλαδή διασύνδεση της Σχολής με τη Βιομηχανία και την αγορά εργασίας», δηλώνει ο πρόεδρος του τμήματος Απόστολος Τσαγγάρης, στον αγώνα που έδινε μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα για την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Σίνδου.

Άρρηκτη σύνδεση

Για τη σημαντικότητα του παραρτήματος του ΔΙΠΑΕ στην ευρύτερη οικονομία και φυσιογνωμία της περιοχής μίλησε και ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης, επισημαίνοντας σχετικά με το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή ή πόλη, μέρος των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ της Σίνδου, ότι μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε «εγκατάλειψη και ερήμωση της περιοχής, όχι μόνο ως κοινωνικό και οικονομικό γεγονός, αλλά και ουσιαστικό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό». Ο ίδιος μιλάει και για τις αντιδράσεις στον τοπικό πληθυσμό που ήταν και είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή με αρνητικό πρόσημο. «Η περιοχή της Σίνδου με τα πρώην ΤΕΙ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και τα τελευταία 40χρόνια από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε η ΒΙΠΕ είναι οργανικό στοιχείο της περιοχής και οι κάτοικοι και επαγγελματίες είναι συνδεδεμένοι με την περιοχή», σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Ιωαννίδη.

Η τοπική κοινωνία είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΔΙΠΑΕ σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος τονίζει ότι «η διοίκηση του Δήμου Δέλτα έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΔΙΠΑΕ και μέχρι σήμερα κατάφερε να συμβάλει στην σύνδεση των τμημάτων του ΔΙΠΑΕ Σίνδου με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας σε συνεργασία με τους καθηγητές και τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινωνίας της Σίνδου».

*Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της "ΜτΚ" για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις 03.07.2022

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία