ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΘ: Κόντρες καθηγητών με την πρυτανεία για 8 ζητήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΔΕΠ οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν ότι η εκπόνηση του «Επιχειρησιακού» σχεδίου αστυνόμευσης ανατέθηκε σε ιδιωτική, μη ανακοινώσιμη όμως εταιρεία

 27/04/2022 21:52

ΑΠΘ: Κόντρες καθηγητών με την πρυτανεία για 8 ζητήματα
Φωτογραφία αρχείου
Την πρυτανεία του ΑΠΘ ψέγει για οκτώ ζητήματα ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, μετά τις συναντήσεις που είχε αντιπροσωπεία του με τις πρυτανικές αρχές και την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε στις 19 Απριλίου.
Όπως αναφέρει ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ σε σχετική ανακοίνωσή του, στις 5 Απριλίου τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ συναντήθηκαν, κατόπιν δικού του αιτήματος, με τον πρύτανη, Νίκο Παπαϊωάννου και με τους αντιπρυτάνεις, Δ. Κωβαίο, Ε. Στυλιανίδη και Χ. Φείδα, ώστε να τους ενημερώσουν για τα εξής «επείγοντα» θέματα

1) Λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας εντός του ΑΠΘ
2) Σχέδια ασφάλειας και εγκατάστασης των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ
3) Συγχωνεύσεις Τμημάτων του ΑΠΘ και ΕΒΕ
4) Προκήρυξη και κατανομή θέσεων ΔΕΠ (και ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδασκόντων ΠΔ 407, και ΕΔΜΒ)
5) Οργανισμός ΑΠΘ
6) Περιστατικά βίας, φύλαξη και πορεία εργασιών στη ΣΘΕ του ΑΠΘ

Ένα επιπλέον θέμα που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση ήταν:
7) Δημόσια καταγγελία για καθυστερήσεις στη διερεύνηση καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης και θεσμικά θέματα που αφορούν στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.).

Παρά τη συνάντηση, ο κ. Παπαϊωάννου και οι αντιπρυτάνεις
«1) Θεωρούν (κ. Φείδας) ότι η εξέλιξη της Πανδημίας δεν δικαιολογεί πρόσθετα μέτρα, ότι ακολουθείται η κυβερνητική πολιτική περί Πανδημίας, και ότι η μη ανανέωση της σύμβασης των ελεγκτών δεν θα έχει επικίνδυνες συνέπειες στην υγεία της κοινότητας. Διευκρίνισαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τα μέτρα προστασίας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους καλύφθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα το ΑΠΘ δαπάνησε συνολικά 560.000 ευρώ από τον Τ.Π. του ενώ η επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ ήταν μόλις 170.000 ευρώ, χωρίς να ζητηθεί πρόσθετη έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ.
2) Δεν γνωρίζουν πότε και αν θα εγκατασταθούν οι ΟΠΠΙ (κ. Παπαϊωάννου), και δεν διαφωνούν με την εγκατάστασή τους, η οποία θα γίνει στο Κτήριο Διοίκησης, όπως και η τοποθέτηση καμερών και «τουρνικέ». Δεν απαντήθηκε με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί η επιδότηση από το ΥΠΑΙΘ με πόσο 1.300.000 ευρώ, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν τα μέλη του ΔΣ ότι η εκπόνηση του «Επιχειρησιακού» σχεδίου αστυνόμευσης ανατέθηκε σε ιδιωτική, μη ανακοινώσιμη όμως εταιρεία, χωρίς περαιτέρω αναφορά στο κόστος της δαπάνης. Ομοίως, υποστήριξαν την ανάγκη ανωνυμίας, για λόγους ασφαλείας, των μελών της «επιτροπής ασφάλειας» που ορίστηκε από τις Πρυτανικές Αρχές. Σύμφωνα με τα λεγόμενα (κ. Φείδας) οι αποφάσεις για τη δράση και τις επεμβάσεις των ΟΠΠΙ θα λαμβάνονται σε συνεργασία με την «επιτροπή ασφάλειας».
3) Ο κ. Πρύτανης επέμεινε ότι το ΑΠΘ δήλωσε με έγγραφό του στο ΥΠΑΙΘ ότι δεν επιθυμεί μεταβολή και συγχωνεύσεις των τμημάτων του, ακόμα και για το τμήμα ΤΕΦΑΑ, για τα δύο επόμενα τουλάχιστον έτη. Σε σχετική υποερώτηση, δεν σχολιάσθηκε ο ρόλος της ΕΘΑΑΕ και των πιθανών συνεπειών των υπερεξουσιών της σε Τμήματα με βάση τον Ν.4653/2020.
Σχετικά με το πρόβλημα της εκπρόθεσμης υποβολής των αναθεωρημένων ΕΒΕ από το ΑΠΘ, ο κ. Κωβαίος ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση ορισμένων Τμημάτων να τις καταθέσουν εγκαίρως, και κατόπιν στην ολιγωρία του Υπουργείου να λάβει υπόψιν τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση θα μεριμνήσει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα.
4) Σχετικά με τις θέσεις ΔΕΠ, ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ο κ. Πρύτανης ενημέρωσε ότι δεν δόθηκε καμία θέση ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ σε κανένα Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο και ότι με καθυστέρηση 1-2 ετών εξακολουθεί να γίνεται η μερική επαναπροκήρυξη θέσεων ΔΕΠ των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων. Οι νέες θέσεις κατανέμονται στα Τμήματα με βάση τον αλγόριθμο της Συγκλήτου, ο οποίος ενημερώνεται με τα ποσοστά αποχώρησης των συναδέλφων. Επιπρόσθετα, ο κ. Κωβαίος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την επιτυχημένη προσπάθεια να παρακαμφθούν οι αστοχίες της προκήρυξης των εκτάκτων διδασκόντων ΕΔΜΒ καθώς και για την καλή έκβαση των αμοιβών τους. Για το πρόβλημα των 20-30 θέσεων που δίνονται ετησίως από το ΥΠΑΙΘ για διδάσκοντες με συμβάσεις ΠΔ/407, οι οποίες στη συνέχεια, στο ΑΠΘ, κατακερματίζονται σε 160-180 θέσεις από το Ίδρυμα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων αλλά και την εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή των συμβασιούχων, ο κ. Πρύτανης και ο κ. Κωβαίος αρκέστηκαν στην παραδοχή ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα του ΑΠΘ ειδικά, που οφείλεται αφενός μεν στην αργοπορία της πίστωσης των θέσεων από το ΥΠΑΙΘ και αφετέρου στις αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος για διδάσκοντες.
5) Ο κ. Πρύτανης πληροφόρησε ότι η πρόταση του Οργανισμού του ΑΠΘ, όπως αυτή είχε αποσταλεί από τον προηγούμενο Πρύτανη την άνοιξη του 2019, έχει επιστραφεί από το Υπουργείο και συντάσσεται εκ νέου, χωρίς να αναφερθεί σε πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης.
6) Ο κ. Φείδας ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις της ανάπλασης του ισογείου χώρου (Βιολογικό) της ΣΘΕ σταμάτησαν λόγω διοικητικών προβλημάτων και ότι θα συνεχισθούν σε χρόνο και με σχέδιο μη ανακοινώσιμα.
7) Για το θέμα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων, ο κ.Πρύτανης αναφέρθηκε μόνον σε παλαιές περιπτώσεις διερεύνησης και όχι σε αυτές που καταγγέλθηκαν πρόσφατα. Στην ερώτηση, γιατί δεν απάντησε το ίδρυμα στα τελευταία σχετικά δημοσιεύματα, απάντησε ότι αυτά προέρχονταν από την φοιτητική οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ., αναφέροντας ότι δεν γίνεται ως Πρύτανης να σχολιάζει όλες τις ανακοινώσεις και καταγγελίες, και δεν τοποθετήθηκε στη δημόσια κριτική που ασκήθηκε προς τη διοίκηση του ΑΠΘ από την εκπρόσωπο του θεσμικού οργάνου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων κ. Δ. Κογκίδου. Υποβάθμισε το ζήτημα ανοίγοντας συζήτηση επί του προσωπικού και κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να κατονομάσουν καταγγελθέντες συναδέλφους», επισημαίνει ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ στην ίδια ανακοίνωση.

Ακολούθησε νέα συνάντηση των δύο πλευρών στις 19 Απριλίου, όπως επίσης και παράσταση διαμαρτυρίας προς τις πρυτανικές αρχές την ίδια ημέρα, «με αφορμή την επέμβαση των ΜΑΤ κατά την επανέναρξη των εργασιών στο ισόγειο της ΣΘΕ στις 18 Απριλίου. Κατά τη συνάντηση, η οποία με ευθύνη των Πρυτανικών Αρχών εξελίχθηκε σε έντονο κλίμα, οι εκπρόσωποι του ΔΣ ΕΣΔΕΠ έθεσαν προς τις Πρυτανικές Αρχές τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν:

 • στην αιφνιδιαστική επανέναρξη των εργασιών την περίοδο των εορτών του Πάσχα,
 • στην εντολή να εισέλθει η αστυνομία και η ασφάλεια και να παρέμβουν τα ΜΑΤ, με πρόσχημα τα έργα στο ΑΠΘ, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν την αστυνομική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη.
 • στην πρόταση για εξεύρεση εναλλακτικού σχεδίου εκτόνωσης της έντασης με επανασχεδιασμό του έργου, κατόπιν συνεννόησης με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητικούς συλλόγους», αναφέρει ο σύλλογος.


Όπως υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους, «ο κ.. Πρύτανης και οι κκ. Αντιπρυτάνεις:

 • Δικαιολόγησαν την επανέναρξη των εργασιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για λόγους αποφυγής της ηχορύπανσης κατά την περίοδο των μαθημάτων.
 • Ο κ. Πρύτανης συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η αστυνομία δεν κλήθηκε εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, και ότι αγνοούσε λεπτομέρειες της αστυνομικής επιχείρησης, ενώ οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και τα χημικά εναντίον φοιτητών, μελών ΔΕΠ, εργαζομένων, και δημοσιογράφων οφείλονταν στους προπηλακισμούς και στις επικίνδυνες επιθέσεις των παρισταμένων εναντίον των εργατών που κλήθηκαν να απομακρύνουν μπάζα από το ερειπωμένο ισόγειο του Βιολογικού. Η Πρυτανική Αρχή επέμεινε κατηγορηματικά ότι δεν κάλεσε η ίδια τις πολυάριθμες διμοιρίες των ΜΑΤ, αλλά ο εργολάβος του έργου.
 • Τόνισαν (τόσο ο κ. Πρύτανης όσο και ο κ. Φείδας) ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά όπως έχει σχεδιασθεί, καθώς αποτελεί απόφαση της Συγκλήτου, και ότι δεν τίθεται ζήτημα επανασχεδιασμού του παρά τις τυχόν αντιδράσεις. Στο σημείο αυτό παρενέβη εντόνως ο κ. Γιαννακουδάκης, ο οποίος κατηγόρησε τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ για «υποκίνηση ταραχών», «κομματισμό και καθοδήγηση φοιτητών», «πολιτική εκμετάλλευση», και πρόθεση «πολιτικής καριέρας»».


Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, χαρακτηρίζει «απαράδεκτο τον εφησυχασμό των πρυτανικών αρχών στη διαχείριση της πανδημίας και μη υπεύθυνη τη στάση τους», ζητάει από διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τη μυστική «επιτροπή ασφάλειας», καλεί τις πρυτανικές αρχές «σε δημόσια δέσμευση για την μη εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ», απαιτεί διαύγεια «σε όλες τις σχετικές με τις συγχωνεύσεις εξελίξεις και συζητήσεις, καθώς και απόσυρση/ακύρωση της ΕΒΕ», ζητάει την «άμεση έναρξη διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού του ΑΠΘ», αξιώνει «άμεση διερεύνηση των καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ» και καταδικάζει «τη στοχοποίηση και συκοφάντηση της συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ από τις Πρυτανικές Αρχές».

Πιο αναλυτικά, ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ σημειώνει σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

 • Θεωρεί απαράδεκτο τον εφησυχασμό των Πρυτανικών Αρχών στη διαχείριση της Πανδημίας και μη υπεύθυνη τη στάση τους, ιδιαίτερα όταν αγνοούν την επίπτωση των κρουσμάτων μεταξύ των φοιτητών και τη διάδοση της νόσου στις ευπαθείς ομάδες του οικείου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Απαιτεί την εξεύρεση περισσότερων χώρων διδασκαλίας, τον συνεχή έλεγχο της Πανδημίας και τη διεκδίκηση έκτακτων σχετικών κονδυλίων.
 • Αξιώνει από τις Πρυτανικές Αρχές διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τη μυστική «επιτροπή ασφάλειας» και την πλήρη ενημέρωση της Συγκλήτου και του ΕΣΔΕΠ σχετικά.
 • Καλεί τις Πρυτανικές Αρχές σε δημόσια δέσμευση για την μη εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ.
 • Απαιτεί διαύγεια σε όλες τις σχετικές με τις συγχωνεύσεις εξελίξεις και συζητήσεις, καθώς και απόσυρση/ακύρωση της ΕΒΕ και, για όσο αυτή ισχύει, έγκαιρη περάτωση των σχετικών αιτημάτων των Τμημάτων.
 • Διεκδικεί την άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων των συνταξιοδοτηθέντων μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τον νόμο, και την προκήρυξη νέων θέσεων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Επιπρόσθετα ζητά την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων των διδασκόντων με ΠΔ/407 και την ουσιαστική αναγνώριση της διδακτικής προσφοράς τους και αποζημίωσης του πραγματικού χρόνου των δεδουλευμένων τους.
 • Ζητά την άμεση έναρξη διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού του ΑΠΘ.
 • Αξιώνει άμεση διερεύνηση των καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ σε συνεργασία με τις θεσμικές επιτροπές και τις φοιτητικές ενώσεις.
 • Καταδικάζει τη στοχοποίηση και συκοφάντηση της συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ από τις Πρυτανικές Αρχές.

Τέλος, ο ΕΣΔΕΠ «δεσμεύεται να συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων και επιφυλάσσεται να επανέλθει διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα του Δημοσίου Πανεπιστημίου και των μελών του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Την πρυτανεία του ΑΠΘ ψέγει για οκτώ ζητήματα ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ, μετά τις συναντήσεις που είχε αντιπροσωπεία του με τις πρυτανικές αρχές και την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε στις 19 Απριλίου.
Όπως αναφέρει ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ σε σχετική ανακοίνωσή του, στις 5 Απριλίου τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ συναντήθηκαν, κατόπιν δικού του αιτήματος, με τον πρύτανη, Νίκο Παπαϊωάννου και με τους αντιπρυτάνεις, Δ. Κωβαίο, Ε. Στυλιανίδη και Χ. Φείδα, ώστε να τους ενημερώσουν για τα εξής «επείγοντα» θέματα

1) Λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας εντός του ΑΠΘ
2) Σχέδια ασφάλειας και εγκατάστασης των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ
3) Συγχωνεύσεις Τμημάτων του ΑΠΘ και ΕΒΕ
4) Προκήρυξη και κατανομή θέσεων ΔΕΠ (και ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδασκόντων ΠΔ 407, και ΕΔΜΒ)
5) Οργανισμός ΑΠΘ
6) Περιστατικά βίας, φύλαξη και πορεία εργασιών στη ΣΘΕ του ΑΠΘ

Ένα επιπλέον θέμα που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση ήταν:
7) Δημόσια καταγγελία για καθυστερήσεις στη διερεύνηση καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης και θεσμικά θέματα που αφορούν στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.).

Παρά τη συνάντηση, ο κ. Παπαϊωάννου και οι αντιπρυτάνεις
«1) Θεωρούν (κ. Φείδας) ότι η εξέλιξη της Πανδημίας δεν δικαιολογεί πρόσθετα μέτρα, ότι ακολουθείται η κυβερνητική πολιτική περί Πανδημίας, και ότι η μη ανανέωση της σύμβασης των ελεγκτών δεν θα έχει επικίνδυνες συνέπειες στην υγεία της κοινότητας. Διευκρίνισαν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων για τα μέτρα προστασίας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους καλύφθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα το ΑΠΘ δαπάνησε συνολικά 560.000 ευρώ από τον Τ.Π. του ενώ η επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ ήταν μόλις 170.000 ευρώ, χωρίς να ζητηθεί πρόσθετη έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΑΙΘ.
2) Δεν γνωρίζουν πότε και αν θα εγκατασταθούν οι ΟΠΠΙ (κ. Παπαϊωάννου), και δεν διαφωνούν με την εγκατάστασή τους, η οποία θα γίνει στο Κτήριο Διοίκησης, όπως και η τοποθέτηση καμερών και «τουρνικέ». Δεν απαντήθηκε με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί η επιδότηση από το ΥΠΑΙΘ με πόσο 1.300.000 ευρώ, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν τα μέλη του ΔΣ ότι η εκπόνηση του «Επιχειρησιακού» σχεδίου αστυνόμευσης ανατέθηκε σε ιδιωτική, μη ανακοινώσιμη όμως εταιρεία, χωρίς περαιτέρω αναφορά στο κόστος της δαπάνης. Ομοίως, υποστήριξαν την ανάγκη ανωνυμίας, για λόγους ασφαλείας, των μελών της «επιτροπής ασφάλειας» που ορίστηκε από τις Πρυτανικές Αρχές. Σύμφωνα με τα λεγόμενα (κ. Φείδας) οι αποφάσεις για τη δράση και τις επεμβάσεις των ΟΠΠΙ θα λαμβάνονται σε συνεργασία με την «επιτροπή ασφάλειας».
3) Ο κ. Πρύτανης επέμεινε ότι το ΑΠΘ δήλωσε με έγγραφό του στο ΥΠΑΙΘ ότι δεν επιθυμεί μεταβολή και συγχωνεύσεις των τμημάτων του, ακόμα και για το τμήμα ΤΕΦΑΑ, για τα δύο επόμενα τουλάχιστον έτη. Σε σχετική υποερώτηση, δεν σχολιάσθηκε ο ρόλος της ΕΘΑΑΕ και των πιθανών συνεπειών των υπερεξουσιών της σε Τμήματα με βάση τον Ν.4653/2020.
Σχετικά με το πρόβλημα της εκπρόθεσμης υποβολής των αναθεωρημένων ΕΒΕ από το ΑΠΘ, ο κ. Κωβαίος ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση ορισμένων Τμημάτων να τις καταθέσουν εγκαίρως, και κατόπιν στην ολιγωρία του Υπουργείου να λάβει υπόψιν τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Δεσμεύτηκε ότι η Διοίκηση θα μεριμνήσει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα.
4) Σχετικά με τις θέσεις ΔΕΠ, ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ο κ. Πρύτανης ενημέρωσε ότι δεν δόθηκε καμία θέση ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ σε κανένα Πανεπιστήμιο από το Υπουργείο και ότι με καθυστέρηση 1-2 ετών εξακολουθεί να γίνεται η μερική επαναπροκήρυξη θέσεων ΔΕΠ των συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων. Οι νέες θέσεις κατανέμονται στα Τμήματα με βάση τον αλγόριθμο της Συγκλήτου, ο οποίος ενημερώνεται με τα ποσοστά αποχώρησης των συναδέλφων. Επιπρόσθετα, ο κ. Κωβαίος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την επιτυχημένη προσπάθεια να παρακαμφθούν οι αστοχίες της προκήρυξης των εκτάκτων διδασκόντων ΕΔΜΒ καθώς και για την καλή έκβαση των αμοιβών τους. Για το πρόβλημα των 20-30 θέσεων που δίνονται ετησίως από το ΥΠΑΙΘ για διδάσκοντες με συμβάσεις ΠΔ/407, οι οποίες στη συνέχεια, στο ΑΠΘ, κατακερματίζονται σε 160-180 θέσεις από το Ίδρυμα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων αλλά και την εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή των συμβασιούχων, ο κ. Πρύτανης και ο κ. Κωβαίος αρκέστηκαν στην παραδοχή ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα του ΑΠΘ ειδικά, που οφείλεται αφενός μεν στην αργοπορία της πίστωσης των θέσεων από το ΥΠΑΙΘ και αφετέρου στις αυξημένες ανάγκες του Ιδρύματος για διδάσκοντες.
5) Ο κ. Πρύτανης πληροφόρησε ότι η πρόταση του Οργανισμού του ΑΠΘ, όπως αυτή είχε αποσταλεί από τον προηγούμενο Πρύτανη την άνοιξη του 2019, έχει επιστραφεί από το Υπουργείο και συντάσσεται εκ νέου, χωρίς να αναφερθεί σε πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης.
6) Ο κ. Φείδας ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις της ανάπλασης του ισογείου χώρου (Βιολογικό) της ΣΘΕ σταμάτησαν λόγω διοικητικών προβλημάτων και ότι θα συνεχισθούν σε χρόνο και με σχέδιο μη ανακοινώσιμα.
7) Για το θέμα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων, ο κ.Πρύτανης αναφέρθηκε μόνον σε παλαιές περιπτώσεις διερεύνησης και όχι σε αυτές που καταγγέλθηκαν πρόσφατα. Στην ερώτηση, γιατί δεν απάντησε το ίδρυμα στα τελευταία σχετικά δημοσιεύματα, απάντησε ότι αυτά προέρχονταν από την φοιτητική οργάνωση ΦΥΛ.ΙΣ., αναφέροντας ότι δεν γίνεται ως Πρύτανης να σχολιάζει όλες τις ανακοινώσεις και καταγγελίες, και δεν τοποθετήθηκε στη δημόσια κριτική που ασκήθηκε προς τη διοίκηση του ΑΠΘ από την εκπρόσωπο του θεσμικού οργάνου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων κ. Δ. Κογκίδου. Υποβάθμισε το ζήτημα ανοίγοντας συζήτηση επί του προσωπικού και κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να κατονομάσουν καταγγελθέντες συναδέλφους», επισημαίνει ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ στην ίδια ανακοίνωση.

Ακολούθησε νέα συνάντηση των δύο πλευρών στις 19 Απριλίου, όπως επίσης και παράσταση διαμαρτυρίας προς τις πρυτανικές αρχές την ίδια ημέρα, «με αφορμή την επέμβαση των ΜΑΤ κατά την επανέναρξη των εργασιών στο ισόγειο της ΣΘΕ στις 18 Απριλίου. Κατά τη συνάντηση, η οποία με ευθύνη των Πρυτανικών Αρχών εξελίχθηκε σε έντονο κλίμα, οι εκπρόσωποι του ΔΣ ΕΣΔΕΠ έθεσαν προς τις Πρυτανικές Αρχές τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν:

 • στην αιφνιδιαστική επανέναρξη των εργασιών την περίοδο των εορτών του Πάσχα,
 • στην εντολή να εισέλθει η αστυνομία και η ασφάλεια και να παρέμβουν τα ΜΑΤ, με πρόσχημα τα έργα στο ΑΠΘ, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν την αστυνομική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη.
 • στην πρόταση για εξεύρεση εναλλακτικού σχεδίου εκτόνωσης της έντασης με επανασχεδιασμό του έργου, κατόπιν συνεννόησης με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητικούς συλλόγους», αναφέρει ο σύλλογος.


Όπως υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους, «ο κ.. Πρύτανης και οι κκ. Αντιπρυτάνεις:

 • Δικαιολόγησαν την επανέναρξη των εργασιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για λόγους αποφυγής της ηχορύπανσης κατά την περίοδο των μαθημάτων.
 • Ο κ. Πρύτανης συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η αστυνομία δεν κλήθηκε εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, και ότι αγνοούσε λεπτομέρειες της αστυνομικής επιχείρησης, ενώ οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και τα χημικά εναντίον φοιτητών, μελών ΔΕΠ, εργαζομένων, και δημοσιογράφων οφείλονταν στους προπηλακισμούς και στις επικίνδυνες επιθέσεις των παρισταμένων εναντίον των εργατών που κλήθηκαν να απομακρύνουν μπάζα από το ερειπωμένο ισόγειο του Βιολογικού. Η Πρυτανική Αρχή επέμεινε κατηγορηματικά ότι δεν κάλεσε η ίδια τις πολυάριθμες διμοιρίες των ΜΑΤ, αλλά ο εργολάβος του έργου.
 • Τόνισαν (τόσο ο κ. Πρύτανης όσο και ο κ. Φείδας) ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά όπως έχει σχεδιασθεί, καθώς αποτελεί απόφαση της Συγκλήτου, και ότι δεν τίθεται ζήτημα επανασχεδιασμού του παρά τις τυχόν αντιδράσεις. Στο σημείο αυτό παρενέβη εντόνως ο κ. Γιαννακουδάκης, ο οποίος κατηγόρησε τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ για «υποκίνηση ταραχών», «κομματισμό και καθοδήγηση φοιτητών», «πολιτική εκμετάλλευση», και πρόθεση «πολιτικής καριέρας»».


Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, χαρακτηρίζει «απαράδεκτο τον εφησυχασμό των πρυτανικών αρχών στη διαχείριση της πανδημίας και μη υπεύθυνη τη στάση τους», ζητάει από διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τη μυστική «επιτροπή ασφάλειας», καλεί τις πρυτανικές αρχές «σε δημόσια δέσμευση για την μη εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ», απαιτεί διαύγεια «σε όλες τις σχετικές με τις συγχωνεύσεις εξελίξεις και συζητήσεις, καθώς και απόσυρση/ακύρωση της ΕΒΕ», ζητάει την «άμεση έναρξη διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού του ΑΠΘ», αξιώνει «άμεση διερεύνηση των καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ» και καταδικάζει «τη στοχοποίηση και συκοφάντηση της συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ από τις Πρυτανικές Αρχές».

Πιο αναλυτικά, ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ σημειώνει σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

 • Θεωρεί απαράδεκτο τον εφησυχασμό των Πρυτανικών Αρχών στη διαχείριση της Πανδημίας και μη υπεύθυνη τη στάση τους, ιδιαίτερα όταν αγνοούν την επίπτωση των κρουσμάτων μεταξύ των φοιτητών και τη διάδοση της νόσου στις ευπαθείς ομάδες του οικείου και ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Απαιτεί την εξεύρεση περισσότερων χώρων διδασκαλίας, τον συνεχή έλεγχο της Πανδημίας και τη διεκδίκηση έκτακτων σχετικών κονδυλίων.
 • Αξιώνει από τις Πρυτανικές Αρχές διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τη μυστική «επιτροπή ασφάλειας» και την πλήρη ενημέρωση της Συγκλήτου και του ΕΣΔΕΠ σχετικά.
 • Καλεί τις Πρυτανικές Αρχές σε δημόσια δέσμευση για την μη εγκατάσταση των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ.
 • Απαιτεί διαύγεια σε όλες τις σχετικές με τις συγχωνεύσεις εξελίξεις και συζητήσεις, καθώς και απόσυρση/ακύρωση της ΕΒΕ και, για όσο αυτή ισχύει, έγκαιρη περάτωση των σχετικών αιτημάτων των Τμημάτων.
 • Διεκδικεί την άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων των συνταξιοδοτηθέντων μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τον νόμο, και την προκήρυξη νέων θέσεων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Επιπρόσθετα ζητά την έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων των διδασκόντων με ΠΔ/407 και την ουσιαστική αναγνώριση της διδακτικής προσφοράς τους και αποζημίωσης του πραγματικού χρόνου των δεδουλευμένων τους.
 • Ζητά την άμεση έναρξη διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού του ΑΠΘ.
 • Αξιώνει άμεση διερεύνηση των καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ σε συνεργασία με τις θεσμικές επιτροπές και τις φοιτητικές ενώσεις.
 • Καταδικάζει τη στοχοποίηση και συκοφάντηση της συνδικαλιστικής δράσης του συλλόγου του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ από τις Πρυτανικές Αρχές.

Τέλος, ο ΕΣΔΕΠ «δεσμεύεται να συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων και επιφυλάσσεται να επανέλθει διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα του Δημοσίου Πανεπιστημίου και των μελών του», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία