ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tι ανέφερε η απόρρητη έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την σύμβαση 717

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για να διαπιστωθούν οι λόγοι της καθυστέρησης

 11/03/2023 16:24

Tι ανέφερε η απόρρητη έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την σύμβαση 717
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Σοφία Χριστοφορίδου

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 που αφορούσε στην ανάταξη και λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης τον ελληνικό σιδηρόδρομο αποδείχθηκαν μοιραίες. Κι αυτό γιατί πλέον όλοι παραδέχονται ότι τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS θα αποτελούσαν δικλείδες ασφαλείας που θα απέτρεπαν το ανθρώπινο λάθος.

Η περίφημη σύμβαση 717 μπαίνει ξανά στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2019, όταν η Οικονομική Εισαγγελία δέχτηκε καταγγελίες για την σύμβαση 717 και διενήργησε έρευνα για το αν διαπράχθηκε το αδίκημα της απιστίας. Στο πλαίσιο της έρευνας η οικονομική εισαγγελία απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ για τον έλεγχο της δημόσιας σύμβασης «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» με αριθμό διακήρυξης ΑΔ : 717, έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και έχει αρμοδίως γνωστοποιηθεί από 30/09/2021 με εκτενές κείμενο 185 σελίδων στους αρμόδιους φορείς ελέγχου και επιλαμβανόμενες της υπόθεσης δικαστικές αρχές.

Ποιες ήταν οι βασικές αιτίες για την μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκ μέρους της κοινοπραξίας; Υπήρχαν λάθη και παραλείψεις απο την πλευρά του αναδόχου ή και της ΕΡΓΟΣΕ;

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΑΔ που περιήλθαν σε γνώση του makthes.gr ο έλεγχος διαπίστωνε ότι «η πρόοδος των εργασιών, ήταν χαμηλή και δυσανάλογη του συμβατικού χρόνου, λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου». Η έκθεση διαπίστωνε ασάφειες στα τεύχη δημοπράτησης δημοπράτησης.

Σ΄μφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΑΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρότεινε την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για συγκεκριμένα στελέχη της «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ» από τους αρμόδιους πειθαρχικούς της προϊσταμένους. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από πλευράς Οικονομικής Εισαγγελίας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις απιστίας προς το δημόσιο.

Όμως το έργο που έπρεπε να παραδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 δεν προχωρούσε. Προκειμένου να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα της κατασκευής και τη λειτουργικότητα του έργου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου, στις 19 Μαΐου 2021 γκρίθηκε η εκτέλεση Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ) η οποία είχε διάρκειας εκτέλεσης 14 μηνών, δηλαδή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Πηγές του makthes.gr εκτιμούν ότι το νωρίτερο που μπορεί να παραδοθεί το σύστημα φωτοσήμανσης είναι τον Σεπτέμβριο του 2023 και αυτό της τηλεδιοίκησης περί τα ΤΕΛη το έτους.

Τον Μάιο του 2022 όμως έγιναν νέες καταγγελίες, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 85% από κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές, για να πληροφορηθεί πέντε μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο. Μετά το ατύχημα στα Τέμπη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα που εξετάζει αποκλειστικά πιθανές ζημιές στα οικονομικά συμφέροντα στην ΕΕ.

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 που αφορούσε στην ανάταξη και λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης τον ελληνικό σιδηρόδρομο αποδείχθηκαν μοιραίες. Κι αυτό γιατί πλέον όλοι παραδέχονται ότι τα συστήματα αυτά, σε συνδυασμό με το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS θα αποτελούσαν δικλείδες ασφαλείας που θα απέτρεπαν το ανθρώπινο λάθος.

Η περίφημη σύμβαση 717 μπαίνει ξανά στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2019, όταν η Οικονομική Εισαγγελία δέχτηκε καταγγελίες για την σύμβαση 717 και διενήργησε έρευνα για το αν διαπράχθηκε το αδίκημα της απιστίας. Στο πλαίσιο της έρευνας η οικονομική εισαγγελία απευθύνθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ για τον έλεγχο της δημόσιας σύμβασης «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» με αριθμό διακήρυξης ΑΔ : 717, έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και έχει αρμοδίως γνωστοποιηθεί από 30/09/2021 με εκτενές κείμενο 185 σελίδων στους αρμόδιους φορείς ελέγχου και επιλαμβανόμενες της υπόθεσης δικαστικές αρχές.

Ποιες ήταν οι βασικές αιτίες για την μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκ μέρους της κοινοπραξίας; Υπήρχαν λάθη και παραλείψεις απο την πλευρά του αναδόχου ή και της ΕΡΓΟΣΕ;

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΑΔ που περιήλθαν σε γνώση του makthes.gr ο έλεγχος διαπίστωνε ότι «η πρόοδος των εργασιών, ήταν χαμηλή και δυσανάλογη του συμβατικού χρόνου, λόγω καθυστέρησης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και του Κυρίου του Έργου». Η έκθεση διαπίστωνε ασάφειες στα τεύχη δημοπράτησης δημοπράτησης.

Σ΄μφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΑΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρότεινε την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών για συγκεκριμένα στελέχη της «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ» από τους αρμόδιους πειθαρχικούς της προϊσταμένους. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από πλευράς Οικονομικής Εισαγγελίας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις απιστίας προς το δημόσιο.

Όμως το έργο που έπρεπε να παραδοθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 δεν προχωρούσε. Προκειμένου να συμπεριληφθούν συμπληρωματικές εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα της κατασκευής και τη λειτουργικότητα του έργου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου, στις 19 Μαΐου 2021 γκρίθηκε η εκτέλεση Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ) η οποία είχε διάρκειας εκτέλεσης 14 μηνών, δηλαδή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Πηγές του makthes.gr εκτιμούν ότι το νωρίτερο που μπορεί να παραδοθεί το σύστημα φωτοσήμανσης είναι τον Σεπτέμβριο του 2023 και αυτό της τηλεδιοίκησης περί τα ΤΕΛη το έτους.

Τον Μάιο του 2022 όμως έγιναν νέες καταγγελίες, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 85% από κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απευθύνθηκε στις ελληνικές αρχές, για να πληροφορηθεί πέντε μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο. Μετά το ατύχημα στα Τέμπη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα που εξετάζει αποκλειστικά πιθανές ζημιές στα οικονομικά συμφέροντα στην ΕΕ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία