ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αντιπλημμυρικά στο δήμο Παύλου Μελά - Στα σκαριά η αποκατάσταση του «φονικού» ρέματος Ξηροποτάμου

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικές έργα και παρεμβάσεις ύψους 5,6 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - Την προγραμματική σύμβαση ενέκρινε η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

 06/03/2023 11:55

Αντιπλημμυρικά στο δήμο Παύλου Μελά - Στα σκαριά η αποκατάσταση του «φονικού» ρέματος Ξηροποτάμου
Φωτ. αρχείου

Φανή Σοβιτσλή

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο «κόκκινο», καθώς μετά από μια δυνατή νεροποντή μετρούν σημαντικές απώλειες από τις καταστροφές σε δρόμους και δίκτυα, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτώντας έργα μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, που εγκρίθηκαν από την Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στη σημερινή συνεδρίασή της, θα γίνουν στο δήμο Παύλου Μελά και αφορούν στο δίκτυο ομβρίων της Νικόπολης, προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ και στο ρέμα Ευκαρπίας, όπου θα γίνουν έργα διευθέτησης του, προϋπολογισμού 1,6 εκατ, ευρώ.

Ανάλογες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα και στο ρέμα Ξηροποτάμου στην Πολίχνη, όπου το καλοκαίρι του 2021 έχασε τη ζωή του 26χρονος άνδρας, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Πρόκειται για εργασίες διευθέτησης του «φονικού» ρέματος, ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Η ίδια σύμβαση περιλαμβάνει ακόμη και «συμπληρωματικές μελέτες και επικαιροποιήσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα στο δήμο Παύλο Μελά του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» ύψους 292.000 ευρώ, κονδύλια που θα εκταμιευτούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ.

Ειδικότερα, η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε προγραμματική σύμβαση για τα παραπάνω αντιπλημμυρικά έργα, μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Παύλου Μελά και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ), που θα υλοποιήσει τα έργα, καθώς και τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Ποια έργα θα γίνουν στη Νικόπολη

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών της ΠΚΜ με το έργο στη Νικόπολη θα ολοκληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της περιοχής, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα πλημμυρών στην κατοικημένη περιοχή της και να επιτευχθεί ασφαλής οδική κυκλοφορία.

Επίσης, περιλαμβάνεται η αποχέτευση της ίδιας περιοχής, έκτασης περίπου 60 εκταρίων που οριοθετείται βόρεια από την οδό Αιγαίου, ανατολικά από την οδό Λαγκαδά, νότια από την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και δυτικά από τμήμα του ρέματος Ωραιοκάστρου και της εκτροπής του καθώς και τμήμα του χειμάρρου Ασημάκη.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται η κατασκευή δυο νέων κλάδων αγωγών και η συμπλήρωση δύο υφιστάμενων, ενώ προβλέπεται η αποσύνδεση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και η σύνδεση τους με το προτεινόμενο δίκτυο ομβρίων.

Η περιοχή περιλαμβάνει και τον κόμβο της συμβολής της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού με την οδό Λαγκαδά. Οι εργασίες στο ρέμα της Ευκαρπίας Με το δεύτερο αντιπλημμυρικό έργο, τη διευθέτηση του ρέματος Ευκαρπίας, θα απαλειφθούν επιχώσεις και καταλήψεις της κοίτης και των οχθών του κυρίου ρέματος που έγιναν με την πάροδο των χρόνων και θα αποτραπούν μελλοντικές.

Ακόμη, όπως επισημαίνουν οι υπηρεσίες της ΠΚΜ, προστατεύονται οι πράσινοι θύλακες που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ρέματος, βελτιώνονται οι συνθήκες ροής του ρέματος με την ανακατασκευή τριών τεχνικών και προστατεύεται καλύτερα η περιοχή από υπερχειλίσεις λόγω πλημμυρών.

Επίσης, όπως τονίζεται στην ίδια εισήγηση, προβλέπεται η διευθέτηση του ρέματος της Ευκαρπίας με εναλλαγή συρματοκιβωτίων χωμάτινης διατομής και μικρών τεχνικών στις διασταυρώσεις οδών.

Οι μελέτες

Οι συμπληρωματικές μελέτες και επικαιροποιήσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα στο δήμο Παύλο Μελά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, επειδή, όπως επισημαίνουν οι υπηρεσίες, εξασφαλίζεται η πληρότητα των μελετών και η ωριμότητα κατασκευής των παραπάνω δύο έργων.

Όσον αφορά στη σύσταση και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα αποτελείται από εκπρόσωπο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πρόεδρο τον εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, εκπρόσωπο του δήμου Παύλου Μελά και εκπρόσωπο της «ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ» που είναι φορέας εκτέλεσης των έργων.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

Στην αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στο «κόκκινο», καθώς μετά από μια δυνατή νεροποντή μετρούν σημαντικές απώλειες από τις καταστροφές σε δρόμους και δίκτυα, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτώντας έργα μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, που εγκρίθηκαν από την Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στη σημερινή συνεδρίασή της, θα γίνουν στο δήμο Παύλου Μελά και αφορούν στο δίκτυο ομβρίων της Νικόπολης, προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ και στο ρέμα Ευκαρπίας, όπου θα γίνουν έργα διευθέτησης του, προϋπολογισμού 1,6 εκατ, ευρώ.

Ανάλογες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα και στο ρέμα Ξηροποτάμου στην Πολίχνη, όπου το καλοκαίρι του 2021 έχασε τη ζωή του 26χρονος άνδρας, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Πρόκειται για εργασίες διευθέτησης του «φονικού» ρέματος, ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Η ίδια σύμβαση περιλαμβάνει ακόμη και «συμπληρωματικές μελέτες και επικαιροποιήσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα στο δήμο Παύλο Μελά του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» ύψους 292.000 ευρώ, κονδύλια που θα εκταμιευτούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών της ΠΚΜ.

Ειδικότερα, η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε προγραμματική σύμβαση για τα παραπάνω αντιπλημμυρικά έργα, μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Παύλου Μελά και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ), που θα υλοποιήσει τα έργα, καθώς και τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Ποια έργα θα γίνουν στη Νικόπολη

Σύμφωνα με την εισήγηση των υπηρεσιών της ΠΚΜ με το έργο στη Νικόπολη θα ολοκληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων της περιοχής, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα πλημμυρών στην κατοικημένη περιοχή της και να επιτευχθεί ασφαλής οδική κυκλοφορία.

Επίσης, περιλαμβάνεται η αποχέτευση της ίδιας περιοχής, έκτασης περίπου 60 εκταρίων που οριοθετείται βόρεια από την οδό Αιγαίου, ανατολικά από την οδό Λαγκαδά, νότια από την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και δυτικά από τμήμα του ρέματος Ωραιοκάστρου και της εκτροπής του καθώς και τμήμα του χειμάρρου Ασημάκη.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται η κατασκευή δυο νέων κλάδων αγωγών και η συμπλήρωση δύο υφιστάμενων, ενώ προβλέπεται η αποσύνδεση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων από το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και η σύνδεση τους με το προτεινόμενο δίκτυο ομβρίων.

Η περιοχή περιλαμβάνει και τον κόμβο της συμβολής της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού με την οδό Λαγκαδά. Οι εργασίες στο ρέμα της Ευκαρπίας Με το δεύτερο αντιπλημμυρικό έργο, τη διευθέτηση του ρέματος Ευκαρπίας, θα απαλειφθούν επιχώσεις και καταλήψεις της κοίτης και των οχθών του κυρίου ρέματος που έγιναν με την πάροδο των χρόνων και θα αποτραπούν μελλοντικές.

Ακόμη, όπως επισημαίνουν οι υπηρεσίες της ΠΚΜ, προστατεύονται οι πράσινοι θύλακες που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του ρέματος, βελτιώνονται οι συνθήκες ροής του ρέματος με την ανακατασκευή τριών τεχνικών και προστατεύεται καλύτερα η περιοχή από υπερχειλίσεις λόγω πλημμυρών.

Επίσης, όπως τονίζεται στην ίδια εισήγηση, προβλέπεται η διευθέτηση του ρέματος της Ευκαρπίας με εναλλαγή συρματοκιβωτίων χωμάτινης διατομής και μικρών τεχνικών στις διασταυρώσεις οδών.

Οι μελέτες

Οι συμπληρωματικές μελέτες και επικαιροποιήσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα στο δήμο Παύλο Μελά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, επειδή, όπως επισημαίνουν οι υπηρεσίες, εξασφαλίζεται η πληρότητα των μελετών και η ωριμότητα κατασκευής των παραπάνω δύο έργων.

Όσον αφορά στη σύσταση και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα αποτελείται από εκπρόσωπο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πρόεδρο τον εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, εκπρόσωπο του δήμου Παύλου Μελά και εκπρόσωπο της «ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ» που είναι φορέας εκτέλεσης των έργων.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία