ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Την επόμενη εβδομάδα κρίνεται η εκλογή πρύτανη στο ΑΠΘ

Άγονη και η δεύτερη απόπειρα εκλογής των πέντε εξωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης

 14/06/2023 12:35

Θεσσαλονίκη: Την επόμενη εβδομάδα κρίνεται η εκλογή πρύτανη στο ΑΠΘ

Νίκος Ηλιάδης

Άγονη υπήρξε και η σημερινή δεύτερη απόπειρα εκλογής των πέντε εξωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έξι εσωτερικά μέλη δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τη διαδικασία και το μόνο στο οποίο συμφώνησαν ήταν να ορίσουν τις επόμενες τρεις απόπειρες εκλογής εξωτερικών μελών. Εάν και αυτές αποδειχθούν άκαρπες τότε η διαδικασία θα κηρυχθεί άκυρη και θα γίνει επαναπροκήρυξη των εκλογών από την αρχή.

Τα έξι εσωτερικά μέλη (Στράτος Στυλιανίδης, Χαράλαμπος Φείδας, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κυριάκος Αναστασιάδης, Απόστολος Αποστολίδης και Γιώργος Ζωγραφίδης), συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν άλλες τρεις απόπειρες εκλογής εξωτερικών μελών την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 20, 21 και 22 του μήνα. Εάν η διαδικασία αποδειχθεί επιτυχής τότε θα ακολουθήσει η επόμενη φάση κατά την οποία το 11μελες πλέον Συμβούλιο Διοίκησης θα κληθεί να εκλέξει το νέο πρύτανη του ΑΠΘ. Διαφορετικά θα επαναπροκηρυχθούν οι εκλογές εκ του μηδενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο διάστημα που μεσολαβεί έως την επόμενη συνεδρίαση στις 20 του μήνα, θα υπάρξουν αρκετές άτυπες επαφές μεταξύ των έξι εσωτερικών μελών σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία. Στο μεταξύ ο αριθμός των υποψήφιων εξωτερικών μελών μειώθηκε από 53 σε 52 καθώς κάποιος εκ των υποψηφίων αποκλείστηκε επειδή είχε συνεργαστεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΑΠΘ.

Άγονη υπήρξε και η σημερινή δεύτερη απόπειρα εκλογής των πέντε εξωτερικών μελών για το Συμβούλιο Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα έξι εσωτερικά μέλη δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τη διαδικασία και το μόνο στο οποίο συμφώνησαν ήταν να ορίσουν τις επόμενες τρεις απόπειρες εκλογής εξωτερικών μελών. Εάν και αυτές αποδειχθούν άκαρπες τότε η διαδικασία θα κηρυχθεί άκυρη και θα γίνει επαναπροκήρυξη των εκλογών από την αρχή.

Τα έξι εσωτερικά μέλη (Στράτος Στυλιανίδης, Χαράλαμπος Φείδας, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κυριάκος Αναστασιάδης, Απόστολος Αποστολίδης και Γιώργος Ζωγραφίδης), συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν άλλες τρεις απόπειρες εκλογής εξωτερικών μελών την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 20, 21 και 22 του μήνα. Εάν η διαδικασία αποδειχθεί επιτυχής τότε θα ακολουθήσει η επόμενη φάση κατά την οποία το 11μελες πλέον Συμβούλιο Διοίκησης θα κληθεί να εκλέξει το νέο πρύτανη του ΑΠΘ. Διαφορετικά θα επαναπροκηρυχθούν οι εκλογές εκ του μηδενός.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο διάστημα που μεσολαβεί έως την επόμενη συνεδρίαση στις 20 του μήνα, θα υπάρξουν αρκετές άτυπες επαφές μεταξύ των έξι εσωτερικών μελών σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία. Στο μεταξύ ο αριθμός των υποψήφιων εξωτερικών μελών μειώθηκε από 53 σε 52 καθώς κάποιος εκ των υποψηφίων αποκλείστηκε επειδή είχε συνεργαστεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΑΠΘ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία