ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τα ξενοδοχεία τη βγάζουν ασπροπρόσωπη - Σε ποιες κατηγορίες διαπρέπουν

Πώς αξιολογούν οι επισκέπτες τα καταλύματα - Τι δείχνει η «ακτινογραφία» του ΙΝΣΕΤΕ

 01/11/2023 07:00

Θεσσαλονίκη: Τα ξενοδοχεία τη βγάζουν ασπροπρόσωπη - Σε ποιες κατηγορίες διαπρέπουν

Στέφανος Μαχτσίρας

Με διάθεση να επιστρέψουν σύντομα φεύγουν από τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης οι επισκέπτες της πόλης καθώς βάσει των αξιολογήσεων εκφράζεται τεράστια ικανοποίηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των καταλυμάτων, με την Θεσσαλονίκη να κοιτάζει στα μάτια τον ανταγωνισμό, αν και η απουσία μίας στοχευμένης και οροματικής στρατηγικής για την κατάλληλη προβολή της πόλης επισημαίνεται συνεχώς και σε όλους τους τόνους από τους ξενοδόχους.

Bάσει στοιχείων του INSETE Intelligence, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των ανταγωνιστικών πόλεων για τον Σεπτέμβριο του 2023. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη με 84% και στη δεύτερη θέση η Ρώμη, η Μπολόνια και η Κωνσταντινούπολη με 83% αντίστοιχα, στην τρίτη η Θεσσαλονίκη με 82%. Ακολουθούν η Αθήνα με 80% και η Σμύρνη με 79% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 77%.

Στην κατηγορία σχέσης ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κωνσταντινούπολη με 90% και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 89%, η Σμύρνη με 86%, η Ρώμη με 83% και η Μπολόνια με 82%. Έπονται η Αθήνα με 81% και η Βαρκελώνη με 79%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 76%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 91% και ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη με 89% αντίστοιχα. Έπονται η Αθήνα με 88% και η Μπολόνια και η Βαρκελώνη με 87% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Σμύρνη με 84% και η Μασσαλία με 77%.

Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 93%, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη με 92% και στην τρίτη θέση η Ρώμη με 88%. Ακολουθούν η Βαρκελώνη και η Σμύρνη με 87% αντίστοιχα. Έπονται η Μπολόνια και η Αθήνα με 86% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 80%.

Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ρώμη με 93% και στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη με 92%.

Ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα και η Μπολόνια με 91% αντίστοιχα. Έπονται η Σμύρνη και η Βαρκελώνη με 89% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 81%. Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 95% και ακολουθούν η Μασσαλία με 91% και η Βαρκελώνη και Αθήνα με 90% αντίστοιχα. Έπονται η Θεσσαλονίκη, η Μπολόνια με 89% αντίστοιχα και η Ρώμη με 88%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Σμύρνη με 85%.

Στην κατηγορία φαγητού ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 87%, στη δεύτερη θέση η Αθήνα με 84% και στην τρίτη θέση η Μπολόνια και η Σμύρνη με 83% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Βαρκελώνη με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ρώμη με 80%.

Με διάθεση να επιστρέψουν σύντομα φεύγουν από τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης οι επισκέπτες της πόλης καθώς βάσει των αξιολογήσεων εκφράζεται τεράστια ικανοποίηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των καταλυμάτων, με την Θεσσαλονίκη να κοιτάζει στα μάτια τον ανταγωνισμό, αν και η απουσία μίας στοχευμένης και οροματικής στρατηγικής για την κατάλληλη προβολή της πόλης επισημαίνεται συνεχώς και σε όλους τους τόνους από τους ξενοδόχους.

Bάσει στοιχείων του INSETE Intelligence, την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2023 καταγράφεται ο γενικός δείκτης ικανοποίησης της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των ανταγωνιστικών πόλεων για τον Σεπτέμβριο του 2023. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βαρκελώνη με 84% και στη δεύτερη θέση η Ρώμη, η Μπολόνια και η Κωνσταντινούπολη με 83% αντίστοιχα, στην τρίτη η Θεσσαλονίκη με 82%. Ακολουθούν η Αθήνα με 80% και η Σμύρνη με 79% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 77%.

Στην κατηγορία σχέσης ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κωνσταντινούπολη με 90% και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 89%, η Σμύρνη με 86%, η Ρώμη με 83% και η Μπολόνια με 82%. Έπονται η Αθήνα με 81% και η Βαρκελώνη με 79%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 76%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με 91% και ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη με 89% αντίστοιχα. Έπονται η Αθήνα με 88% και η Μπολόνια και η Βαρκελώνη με 87% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Σμύρνη με 84% και η Μασσαλία με 77%.

Στην κατηγορία της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 93%, στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη με 92% και στην τρίτη θέση η Ρώμη με 88%. Ακολουθούν η Βαρκελώνη και η Σμύρνη με 87% αντίστοιχα. Έπονται η Μπολόνια και η Αθήνα με 86% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 80%.

Στην κατηγορία της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ρώμη με 93% και στη δεύτερη θέση η Θεσσαλονίκη με 92%.

Ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα και η Μπολόνια με 91% αντίστοιχα. Έπονται η Σμύρνη και η Βαρκελώνη με 89% αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Μασσαλία με 81%. Στην κατηγορία της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 95% και ακολουθούν η Μασσαλία με 91% και η Βαρκελώνη και Αθήνα με 90% αντίστοιχα. Έπονται η Θεσσαλονίκη, η Μπολόνια με 89% αντίστοιχα και η Ρώμη με 88%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Σμύρνη με 85%.

Στην κατηγορία φαγητού ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη με 87%, στη δεύτερη θέση η Αθήνα με 84% και στην τρίτη θέση η Μπολόνια και η Σμύρνη με 83% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Βαρκελώνη με 81%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ρώμη με 80%.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία