ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Στον Θερμαϊκό ο πρώτος θαλάσσιος φωτοβολταϊκός σταθμός - Πού χωροθετείται

Ο σταθμός χωροθετείται σε έκταση εμβαδού 16.800 τ.μ. σε περιοχή με βάθος 1μ. έως 4μ., στην θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του δήμου Θερμαϊκού

 08/02/2024 06:48

Νίκος Ηλιάδης

Στον Θερμαϊκό κόλπο θα γίνει ο πρώτος στην Ελλάδα «Πιλοτικός Θαλάσσιος Πλωτός Φωτοβολταϊκός Σταθμός» (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW. Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο project υλοποιείται από την εταιρεία «FARIA Renewables AE». Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία γνωμοδότησης «περί του επιτρεπτού της χωροθέτησης» από τους αρμόδιους φορείς. Μεταξύ αυτών είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι οικείοι δήμοι.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο ο Π.Θ.Π.Φ.Σ. χωροθετείται σε έκταση εμβαδού 16.800 τ.μ. σε περιοχή με βάθος 1μ. έως 4μ., στην θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του δήμου Θερμαϊκού. 

Συγκεκριμένα, το σημείο εντοπίζεται 536μ νότια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» και 410μ. νότια των αθλητικών-πολιτιστικών εγκαταστάσεων «Κάππα» Περαίας. Είναι δε πάρα πολύ κοντά στο υπό κατασκευή Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας THESS INTEC. 

Ο κοντινότερος οικισμός είναι αυτός της Περαίας σε απόσταση 500μ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ο χώρος στον οποίο προορίζεται να κατασκευαστεί το Π.Θ.Π.Φ.Σ. βρίσκεται εκτός περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας NATURA. 

Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι το «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» σε απόσταση 8,9 χλμ.

Το θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί απαλλάσσονται από: α) Την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4951/2022 «Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση τού κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του Π.Θ.Π.Φ.Σ., του άρθρου 90, για την εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., για χρονικό διάστημα 22 ετών».

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την επένδυση το σύστημα είναι αγκυροβολημένο στον βυθό και συνδέεται µε την ξηρά µε υποβρύχιο καλώδιο. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πλωτή πλατφόρμα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση σε θαλάσσια περιβάλλοντα και ακολουθούν τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα. 

Ο Π.Θ.Π.Φ.Σ. περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις. Στις θαλάσσιες περιλαμβάνονται 35 πλωτές διατάξεις διαστάσεων 12μ επὶ 12μ, 2100 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 475Wp έκαστο, σύστημα αγκυρώσεων για την πρόσδεση των πλωτών διατάξεων στον πυθμένα (σύστημα κάβων πρόσδεσης στον πυθμένα, ομάδες αγκυρἰων από άοπλο σκυρόδεμα, αλυσίδες πρόσδεσης), υποβρύχιο καλώδιο µήκους 126,60μ συνεχούς ρεύματος και τσιµεντόλιθοι αγκύρωσής του στον πυθμένα.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οικίσκο εμβαδού 30 τ.μ. ο οποίος θα περιέχει τον µετοτροπέα (inverter), τον μετασχηματιστή, καθώς και τα συστήματα ελέγχου του σταθμού. Περιλαμβάνουν επίσης υπόγειο καλώδιο συνεχούς ρεύματος µήκους 20,92μ από την ακτή ως τον οικίσκο ελέγχου και 529,90μ υπόγειου καλωδίου από τον οικίσκο ελέγχου έως τον υφιστάμενο πυλώνα διασύνδεσης του Π.Θ.Π.Φ.Σ. µε το εναέριο δίκτυο του Διαχειριστή.

ploto-fotovoltaiko.jpg


Η πλωτή υποδομή

Το σύστημα πλωτής υποδομής προσφέρει χαμηλή επιφάνεια επαφής κυμάτων/ανέμου και παραμένει πολύ σταθερό στα κύματα.

Χρησιμοποιούνται µόνο αντιδιαβρωτικά υλικά για την εξασφάλιση μακροζωίας τουλάχιστον 30 ετὼν. Η πλωτή πλατφόρμα δημιουργεί μια υπερυψωμένη επιφάνεια μεγαλύτερη του 1,5μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για τα ηλιακά πάνελ, για την εξάλειψη των κινδύνων βιολογικής ρύπανσης και ζημιών από κρούση κυμάτων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα µε τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, ώστε να αντέχει σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Διασύνδεση με το δίκτυο

Η διασύνδεση του σταθμού με το δίκτυο θα γίνει σύμφωνα µε τις υποδείξεις του αρμόδιου διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). Προβλέπεται όδευση υποβρύχιου καλωδίου μεταφοράς χαμηλής τάσης μήκους 126,60μ, υπόγειου καλωδίου μεταφοράς χαμηλής τάσης μήκους 20,92μ. μέχρι τον οικίσκο ελέγχου, υπογείου καλωδίου μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 529,90μ. από τον οικίσκο

ελέγχου μέχρι το σημείο σύνδεσης µε την υφιστάμενη εναέρια γραμμή του διαχειριστή. Το υποβρύχιο καλώδιο θα είναι θωρακισμένο µε την τοποθέτησή του εντός σωλήνων PVC. Επιπλέον, θα αγκυρωθεὶ στον πυθμένα µε τσιμεντόλιθους.

Απόβλητα

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν προβλέπεται ότι θα προκύπτουν απόβλητα. Η μόνη πηγή αποβλήτων μπορεί να θεωρηθεί η παραγωγή απορριμμάτων αστικού τύπου από το έκτακτο προσωπικό και τους έχοντες εργασία στο έργο, αλλά και πιθανά ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν από την επισκευή και συντήρηση της μονάδας για την άρτια λειτουργία της. 

Σχετικά µε τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου - πέραν των 30 ετών, θα παραδοθούν σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες και θα ακολουθήσουν τους κανόνες της εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα πλεονεκτήματα

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση τα πλεονεκτήματα των πλωτών φωτοβολταϊκὼν έναντι των χερσαίων συστημάτων είναι πολλαπλά και μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν: μη δέσμευση γης κατάλληλης για άλλες χρήσεις (π.χ. γεωργική γη), χρήση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση εγκατάστασης σε ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών έργων, βελτιωμένη απόδοση ενέργειας χάρη στην ψυκτική δράση του νερού, καλύτερη λειτουργία και βελτιωμένη απόδοση λόγω της μειωμένης παρουσίας σκόνης, μείωση ἡ εξάλειψη της σκίασης των πάνελ από τον περιβάλλοντα χώρο, εξάλειψη της ανάγκης για σημαντική προετοιμασία του χώρου, όπως η ισοπέδωση ἡ η τοποθέτηση θεμελίων η οποία πρέπει να γίνει για χερσαίες εγκαταστάσεις κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το υπό μελέτη πιλοτικό έργο θα τροφοδοτήσει το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης µε καθαρή ενέργεια, αλλά και µε εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή εναλλακτικών πράσινων καυσίμων όπως το υδρογόνο.

Η διεθνής εμπειρία

Ο πρώτος πλωτός φωτοβολταϊκός σταθμός κατασκευάστηκε το 2007 στην Ιαπωνία, ενώ η πρώτη εμπορική εγκατάσταση έγινε το 2008 στην Καλιφόρνια. Στα χρόνια που ακολούθησαν έχουν υλοποιηθεί μεγάλα projects σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, το 2017 ο κινεζικός όμιλος Three Gorges New Energy ολοκλήρωσε πλωτό φωτοβολταϊκό ισχύος 150 MW στην περιοχή της Huainan, ενώ το 2022 η επίσης κινεζική Huaneng Power International ολοκλήρωσε στην Dezhou Dingzhuang, πλωτό φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 320 MW. Τα πλωτά φωτοβολταϊκά εγκαθίστανται στην επιφάνεια κυρίως τεχνητών λιμνών, λιμνών λατομείων και καναλιών άρδευσης.

Στον Θερμαϊκό κόλπο θα γίνει ο πρώτος στην Ελλάδα «Πιλοτικός Θαλάσσιος Πλωτός Φωτοβολταϊκός Σταθμός» (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) εγκατεστημένης ισχύος 1,0 MW. Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο project υλοποιείται από την εταιρεία «FARIA Renewables AE». Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία γνωμοδότησης «περί του επιτρεπτού της χωροθέτησης» από τους αρμόδιους φορείς. Μεταξύ αυτών είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι οικείοι δήμοι.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο έργο ο Π.Θ.Π.Φ.Σ. χωροθετείται σε έκταση εμβαδού 16.800 τ.μ. σε περιοχή με βάθος 1μ. έως 4μ., στην θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του δήμου Θερμαϊκού. 

Συγκεκριμένα, το σημείο εντοπίζεται 536μ νότια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου «Μακεδονία» και 410μ. νότια των αθλητικών-πολιτιστικών εγκαταστάσεων «Κάππα» Περαίας. Είναι δε πάρα πολύ κοντά στο υπό κατασκευή Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας THESS INTEC. 

Ο κοντινότερος οικισμός είναι αυτός της Περαίας σε απόσταση 500μ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ο χώρος στον οποίο προορίζεται να κατασκευαστεί το Π.Θ.Π.Φ.Σ. βρίσκεται εκτός περιοχών περιβαλλοντικής προστασίας NATURA. 

Η πλησιέστερη περιοχή του δικτύου Natura 2000 είναι το «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» σε απόσταση 8,9 χλμ.

Το θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία «οι Πιλοτικοί Θαλάσσιοι Πλωτοί Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί απαλλάσσονται από: α) Την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, β) περιβαλλοντική αδειοδότηση και λήψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και γ) την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4951/2022 «Το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση τού κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του Π.Θ.Π.Φ.Σ., του άρθρου 90, για την εγκατάσταση και λειτουργία Π.Θ.Π.Φ.Σ., για χρονικό διάστημα 22 ετών».

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την επένδυση το σύστημα είναι αγκυροβολημένο στον βυθό και συνδέεται µε την ξηρά µε υποβρύχιο καλώδιο. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πλωτή πλατφόρμα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση σε θαλάσσια περιβάλλοντα και ακολουθούν τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα. 

Ο Π.Θ.Π.Φ.Σ. περιλαμβάνει θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις. Στις θαλάσσιες περιλαμβάνονται 35 πλωτές διατάξεις διαστάσεων 12μ επὶ 12μ, 2100 φωτοβολταϊκά πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 475Wp έκαστο, σύστημα αγκυρώσεων για την πρόσδεση των πλωτών διατάξεων στον πυθμένα (σύστημα κάβων πρόσδεσης στον πυθμένα, ομάδες αγκυρἰων από άοπλο σκυρόδεμα, αλυσίδες πρόσδεσης), υποβρύχιο καλώδιο µήκους 126,60μ συνεχούς ρεύματος και τσιµεντόλιθοι αγκύρωσής του στον πυθμένα.

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν οικίσκο εμβαδού 30 τ.μ. ο οποίος θα περιέχει τον µετοτροπέα (inverter), τον μετασχηματιστή, καθώς και τα συστήματα ελέγχου του σταθμού. Περιλαμβάνουν επίσης υπόγειο καλώδιο συνεχούς ρεύματος µήκους 20,92μ από την ακτή ως τον οικίσκο ελέγχου και 529,90μ υπόγειου καλωδίου από τον οικίσκο ελέγχου έως τον υφιστάμενο πυλώνα διασύνδεσης του Π.Θ.Π.Φ.Σ. µε το εναέριο δίκτυο του Διαχειριστή.

ploto-fotovoltaiko.jpg


Η πλωτή υποδομή

Το σύστημα πλωτής υποδομής προσφέρει χαμηλή επιφάνεια επαφής κυμάτων/ανέμου και παραμένει πολύ σταθερό στα κύματα.

Χρησιμοποιούνται µόνο αντιδιαβρωτικά υλικά για την εξασφάλιση μακροζωίας τουλάχιστον 30 ετὼν. Η πλωτή πλατφόρμα δημιουργεί μια υπερυψωμένη επιφάνεια μεγαλύτερη του 1,5μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας για τα ηλιακά πάνελ, για την εξάλειψη των κινδύνων βιολογικής ρύπανσης και ζημιών από κρούση κυμάτων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα µε τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα, ώστε να αντέχει σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Διασύνδεση με το δίκτυο

Η διασύνδεση του σταθμού με το δίκτυο θα γίνει σύμφωνα µε τις υποδείξεις του αρμόδιου διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). Προβλέπεται όδευση υποβρύχιου καλωδίου μεταφοράς χαμηλής τάσης μήκους 126,60μ, υπόγειου καλωδίου μεταφοράς χαμηλής τάσης μήκους 20,92μ. μέχρι τον οικίσκο ελέγχου, υπογείου καλωδίου μεταφοράς μέσης τάσης μήκους 529,90μ. από τον οικίσκο

ελέγχου μέχρι το σημείο σύνδεσης µε την υφιστάμενη εναέρια γραμμή του διαχειριστή. Το υποβρύχιο καλώδιο θα είναι θωρακισμένο µε την τοποθέτησή του εντός σωλήνων PVC. Επιπλέον, θα αγκυρωθεὶ στον πυθμένα µε τσιμεντόλιθους.

Απόβλητα

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν προβλέπεται ότι θα προκύπτουν απόβλητα. Η μόνη πηγή αποβλήτων μπορεί να θεωρηθεί η παραγωγή απορριμμάτων αστικού τύπου από το έκτακτο προσωπικό και τους έχοντες εργασία στο έργο, αλλά και πιθανά ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν από την επισκευή και συντήρηση της μονάδας για την άρτια λειτουργία της. 

Σχετικά µε τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου - πέραν των 30 ετών, θα παραδοθούν σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες και θα ακολουθήσουν τους κανόνες της εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα πλεονεκτήματα

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση τα πλεονεκτήματα των πλωτών φωτοβολταϊκὼν έναντι των χερσαίων συστημάτων είναι πολλαπλά και μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν: μη δέσμευση γης κατάλληλης για άλλες χρήσεις (π.χ. γεωργική γη), χρήση των υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση εγκατάστασης σε ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών έργων, βελτιωμένη απόδοση ενέργειας χάρη στην ψυκτική δράση του νερού, καλύτερη λειτουργία και βελτιωμένη απόδοση λόγω της μειωμένης παρουσίας σκόνης, μείωση ἡ εξάλειψη της σκίασης των πάνελ από τον περιβάλλοντα χώρο, εξάλειψη της ανάγκης για σημαντική προετοιμασία του χώρου, όπως η ισοπέδωση ἡ η τοποθέτηση θεμελίων η οποία πρέπει να γίνει για χερσαίες εγκαταστάσεις κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το υπό μελέτη πιλοτικό έργο θα τροφοδοτήσει το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης µε καθαρή ενέργεια, αλλά και µε εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή εναλλακτικών πράσινων καυσίμων όπως το υδρογόνο.

Η διεθνής εμπειρία

Ο πρώτος πλωτός φωτοβολταϊκός σταθμός κατασκευάστηκε το 2007 στην Ιαπωνία, ενώ η πρώτη εμπορική εγκατάσταση έγινε το 2008 στην Καλιφόρνια. Στα χρόνια που ακολούθησαν έχουν υλοποιηθεί μεγάλα projects σε όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά, το 2017 ο κινεζικός όμιλος Three Gorges New Energy ολοκλήρωσε πλωτό φωτοβολταϊκό ισχύος 150 MW στην περιοχή της Huainan, ενώ το 2022 η επίσης κινεζική Huaneng Power International ολοκλήρωσε στην Dezhou Dingzhuang, πλωτό φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 320 MW. Τα πλωτά φωτοβολταϊκά εγκαθίστανται στην επιφάνεια κυρίως τεχνητών λιμνών, λιμνών λατομείων και καναλιών άρδευσης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία