ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για τις περιαστικές συγκοινωνίες - Τι προβλέπει, ποιες γραμμές αφορά

Αναρτήθηκε από χθες το προσχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση 43 λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες

 18/04/2024 07:00

Θεσσαλονίκη: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για τις περιαστικές συγκοινωνίες - Τι προβλέπει, ποιες γραμμές αφορά

Νίκος Ηλιάδης

Στην ηλεκτρονική πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) βρίσκεται αναρτημένο από χθες το προσχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση 43 λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. Πρόκειται για τις περιαστικές γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια στα ΚΤΕΛ. Αναθέτων είναι ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και το προσχέδιο της διακήρυξης θα παραμείνει στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση για ένα εικοσαήμερο.

Στη συνέχεια, και εφόσον προηγηθεί η αξιολόγηση των σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που θα υποβληθούν κατά το στάδιο της διαβούλευσης και αφού ενσωματωθούν κάποιες απ' αυτές, το τελικό κείμενο της διακήρυξης πρόκειται να βγει στον αέρα περί τις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του ΟΣΕΘ είναι ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο και ο ανάδοχος να ανακηρυχθεί ως το τέλος Οκτωβρίου, λίγο πριν δηλαδή από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του μετρό. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιώτης πάροχος θα αναλάβει έργο τους πρώτους μήνες του 2025.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα έχει διάρκεια 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών με δυνατότητα χρονικής επέκτασης έως πέντε επιπλέον χρόνια εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα καθορίσει ο ΟΣΕΘ στη Β’ φάση του διαγωνισμού. Η χρονική επέκταση της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΣΕΘ ο οποίος πρέπει να το ενεργοποιήσει το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της σύμβασης θα ανέλθει σε 646 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου

Σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 250 λεωφορεία συν περίπου 35 με 40 εφεδρικά. Σε αυτή τη φάση δεν προσδιορίζεται η ηλικία των οχημάτων, εάν δηλαδή θα είναι καινούργια, όρος που υπήρχε στον αντίστοιχο διαγωνισμό της Αθήνας ή θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, έως πενταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα αποσαφηνισθεί στη Β' φάση του διαγωνισμού όπως επίσης και το μέγεθος και η χωρητικότητα των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Το ελάχιστο έργο που θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ο ανάδοχος είναι 22.500.000 οχηματοχιλιόμετρα ανά έτος. Σήμερα, το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 41,2 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα εκ των οποίων 22 εκατ. πραγματοποιεί ο ΟΑΣΘ και 19,2 εκατ. τα ΚΤΕΛ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται “ο ρόλος του ΟΑΣΘ στην παροχή των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών στην περιοχή Θεσσαλονίκης βαίνει μειούμενος, με αποτέλεσμα τα τελευταία τρία έτη να ανατίθεται από τον ΟΣΕΘ, με έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, μέρος του έργου του στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - με σύμπραξη τριών ακόμη ΚΤΕΛ. Ο ΟΑΣΘ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε οχήματα προέβη σε μίσθωση λεωφορείων από την ελεύθερη αγορά, ενώ χρησιμοποιεί και περί τα 25 οχήματα από σύνολο 49 μεταχειρισμένων οχημάτων που τελικώς του διέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω χρησιδανείου. Παρά ταύτα, ο ΟΑΣΘ δεν δύναται να δρομολογήσει πέραν των 250-270 οχημάτων ημερησίως έναντι των περίπου 370 (που θα έπρεπε), βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού. Τα ΚΤΕΛ δρομολογούν περί τα 170-180 οχήματα ημερησίως ενώ το τελευταίο τρίμηνο δρομολογούνται επιπλέον 20-25 λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες 4 νέων γραμμών και να πυκνώσουν ορισμένες από τις υπάρχουσες”.

Επίσης προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ο ΟΣΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς και με τους ίδιους όρους το συγκοινωνιακό έργο έως του ποσοστού 20% (κατ’ ανώτατο). Παράλληλα, μετά το πρώτο έτος των υπηρεσιών ο ΟΣΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελεί υπηρεσίες «ευέλικτων μεταφορών» (flexible transport services) μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αντιτίμου των τακτικών επιβατικών υπηρεσιών του αντίστοιχου έτους, όπως υπολογίζεται για το έργο των 22.500.000 οχηματοχιλιομέτρων.

Ο όρος αυτός τίθεται προκειμένου να μπορούν να γίνουν προσαρμογές των δρομολογίων, αναλόγως της ζήτησης, αλλά και αναλόγως των αλλαγών που αναμένεται να γίνουν σε λεωφορειακές γραμμές μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της διακήρυξης, λόγω της ένταξης του μετρό στο σύστημα Δημοσίων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αναμένεται να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό ορισμένες από τις γραμμές που θα αναλάβει ο ανάδοχος και κατ΄ επέκταση να διαφοροποιηθούν και τα σχετικά μεγέθη.

“Πάντως οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από ±10%”. Σημειώνεται, παράλληλα, ότι “ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές στα δρομολόγια και στα προγράμματα των γραμμών καθώς και στις ίδιες τις γραμμές, με το πέρας του 1ου έτους της παροχής υπηρεσιών, οπότε αναμένεται ότι θα έχει υπάρξει εξισορρόπηση στις μετακινήσεις των επιβατών λόγω της ένταξης του μετρό (βασική γραμμή και επέκταση) και της πρώτης αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών”.

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου και Τηλεματική

Στο σχέδιο της διακήρυξης γίνεται αναφορά και στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) το οποίο υλοποιείται αυτήν την περίοδο από την Κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL - AMCO, με κύριο του έργου τον ΟΣΕΘ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης και εγκατάσταση συστήματος Τηλεματικής για την παρακολούθηση όλων των στόλων οχημάτων μαζικής μεταφοράς και την Πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.

Όπως σημειώνεται “η ανάδοχος Κοινοπραξία του ΑΣΣΚ και του συστήματος Τηλεματικής θα εγκαταστήσει όλους του εξοπλισμούς στα οχήματα όλων των παρόχων καθώς και στο πεδίο (έξυπνες στάσεις) και σε άλλα σημεία του δικτύου όπως τερματικοί σταθμοί κ.λπ. Πιθανή απόσπαση των εξοπλισμών από οχήματα και μετεγκατάστασή τους σε άλλα οχήματα θα επιβαρύνει τον κύριο των οχημάτων ή τους φορείς εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου σε περίπτωση που τα οχήματα είναι μισθωμένα ή έχουν παραχωρηθεί στον ανάδοχο”. Διευκρινίζεται επίσης ότι “οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση όλων των σχετικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τον παρόντα διαγωνισμό θα κοινοποιηθούν στους προεπιλεγέντες κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού”.

Οι προς παραχώρηση γραμμές

Τέλος, σε δύο πίνακες που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ περιγράφονται αναλυτικά τα δρομολόγια των προς παραχώρηση λεωφορειακών γραμμών (χειμερινό και θερινό πρόγραμμα), όπως υλοποιούνται σήμερα από τα ΚΤΕΛ.

ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-1.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-2.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-3-2WfyY.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-4.png
therines-ghrammes-1-1.png
therines-ghrammes-1-2.png
therines-ghrammes-1-3-zfuKX.png
therines-ghrammes-1-4.pngΣτην ηλεκτρονική πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) βρίσκεται αναρτημένο από χθες το προσχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση 43 λεωφορειακών γραμμών αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες. Πρόκειται για τις περιαστικές γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια στα ΚΤΕΛ. Αναθέτων είναι ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και το προσχέδιο της διακήρυξης θα παραμείνει στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση για ένα εικοσαήμερο.

Στη συνέχεια, και εφόσον προηγηθεί η αξιολόγηση των σχολίων, παρατηρήσεων και προτάσεων που θα υποβληθούν κατά το στάδιο της διαβούλευσης και αφού ενσωματωθούν κάποιες απ' αυτές, το τελικό κείμενο της διακήρυξης πρόκειται να βγει στον αέρα περί τις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του ΟΣΕΘ είναι ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο και ο ανάδοχος να ανακηρυχθεί ως το τέλος Οκτωβρίου, λίγο πριν δηλαδή από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του μετρό. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιώτης πάροχος θα αναλάβει έργο τους πρώτους μήνες του 2025.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο ΕΣΗΔΗΣ η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα έχει διάρκεια 10 ετών από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών με δυνατότητα χρονικής επέκτασης έως πέντε επιπλέον χρόνια εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα καθορίσει ο ΟΣΕΘ στη Β’ φάση του διαγωνισμού. Η χρονική επέκταση της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΣΕΘ ο οποίος πρέπει να το ενεργοποιήσει το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της σύμβασης θα ανέλθει σε 646 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου

Σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 250 λεωφορεία συν περίπου 35 με 40 εφεδρικά. Σε αυτή τη φάση δεν προσδιορίζεται η ηλικία των οχημάτων, εάν δηλαδή θα είναι καινούργια, όρος που υπήρχε στον αντίστοιχο διαγωνισμό της Αθήνας ή θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, έως πενταετία. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα αποσαφηνισθεί στη Β' φάση του διαγωνισμού όπως επίσης και το μέγεθος και η χωρητικότητα των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Το ελάχιστο έργο που θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ο ανάδοχος είναι 22.500.000 οχηματοχιλιόμετρα ανά έτος. Σήμερα, το σύνολο του συγκοινωνιακού έργου στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 41,2 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα εκ των οποίων 22 εκατ. πραγματοποιεί ο ΟΑΣΘ και 19,2 εκατ. τα ΚΤΕΛ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται “ο ρόλος του ΟΑΣΘ στην παροχή των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών στην περιοχή Θεσσαλονίκης βαίνει μειούμενος, με αποτέλεσμα τα τελευταία τρία έτη να ανατίθεται από τον ΟΣΕΘ, με έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, μέρος του έργου του στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - με σύμπραξη τριών ακόμη ΚΤΕΛ. Ο ΟΑΣΘ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε οχήματα προέβη σε μίσθωση λεωφορείων από την ελεύθερη αγορά, ενώ χρησιμοποιεί και περί τα 25 οχήματα από σύνολο 49 μεταχειρισμένων οχημάτων που τελικώς του διέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω χρησιδανείου. Παρά ταύτα, ο ΟΑΣΘ δεν δύναται να δρομολογήσει πέραν των 250-270 οχημάτων ημερησίως έναντι των περίπου 370 (που θα έπρεπε), βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού. Τα ΚΤΕΛ δρομολογούν περί τα 170-180 οχήματα ημερησίως ενώ το τελευταίο τρίμηνο δρομολογούνται επιπλέον 20-25 λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες 4 νέων γραμμών και να πυκνώσουν ορισμένες από τις υπάρχουσες”.

Επίσης προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, ο ΟΣΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς και με τους ίδιους όρους το συγκοινωνιακό έργο έως του ποσοστού 20% (κατ’ ανώτατο). Παράλληλα, μετά το πρώτο έτος των υπηρεσιών ο ΟΣΕΘ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να εκτελεί υπηρεσίες «ευέλικτων μεταφορών» (flexible transport services) μέχρι ποσού που δεν θα υπερβαίνει το 10% του αντιτίμου των τακτικών επιβατικών υπηρεσιών του αντίστοιχου έτους, όπως υπολογίζεται για το έργο των 22.500.000 οχηματοχιλιομέτρων.

Ο όρος αυτός τίθεται προκειμένου να μπορούν να γίνουν προσαρμογές των δρομολογίων, αναλόγως της ζήτησης, αλλά και αναλόγως των αλλαγών που αναμένεται να γίνουν σε λεωφορειακές γραμμές μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο της διακήρυξης, λόγω της ένταξης του μετρό στο σύστημα Δημοσίων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης αναμένεται να αλλάξουν σε κάποιο βαθμό ορισμένες από τις γραμμές που θα αναλάβει ο ανάδοχος και κατ΄ επέκταση να διαφοροποιηθούν και τα σχετικά μεγέθη.

“Πάντως οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από ±10%”. Σημειώνεται, παράλληλα, ότι “ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές στα δρομολόγια και στα προγράμματα των γραμμών καθώς και στις ίδιες τις γραμμές, με το πέρας του 1ου έτους της παροχής υπηρεσιών, οπότε αναμένεται ότι θα έχει υπάρξει εξισορρόπηση στις μετακινήσεις των επιβατών λόγω της ένταξης του μετρό (βασική γραμμή και επέκταση) και της πρώτης αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών”.

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου και Τηλεματική

Στο σχέδιο της διακήρυξης γίνεται αναφορά και στο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) το οποίο υλοποιείται αυτήν την περίοδο από την Κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL - AMCO, με κύριο του έργου τον ΟΣΕΘ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης και εγκατάσταση συστήματος Τηλεματικής για την παρακολούθηση όλων των στόλων οχημάτων μαζικής μεταφοράς και την Πληροφόρηση του επιβατικού κοινού.

Όπως σημειώνεται “η ανάδοχος Κοινοπραξία του ΑΣΣΚ και του συστήματος Τηλεματικής θα εγκαταστήσει όλους του εξοπλισμούς στα οχήματα όλων των παρόχων καθώς και στο πεδίο (έξυπνες στάσεις) και σε άλλα σημεία του δικτύου όπως τερματικοί σταθμοί κ.λπ. Πιθανή απόσπαση των εξοπλισμών από οχήματα και μετεγκατάστασή τους σε άλλα οχήματα θα επιβαρύνει τον κύριο των οχημάτων ή τους φορείς εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου σε περίπτωση που τα οχήματα είναι μισθωμένα ή έχουν παραχωρηθεί στον ανάδοχο”. Διευκρινίζεται επίσης ότι “οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση όλων των σχετικών εξοπλισμών που σχετίζονται με τον παρόντα διαγωνισμό θα κοινοποιηθούν στους προεπιλεγέντες κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού”.

Οι προς παραχώρηση γραμμές

Τέλος, σε δύο πίνακες που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ περιγράφονται αναλυτικά τα δρομολόγια των προς παραχώρηση λεωφορειακών γραμμών (χειμερινό και θερινό πρόγραμμα), όπως υλοποιούνται σήμερα από τα ΚΤΕΛ.

ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-1.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-2.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-3-2WfyY.png
ghrammes-cheimerinis-periodoy-1-4.png
therines-ghrammes-1-1.png
therines-ghrammes-1-2.png
therines-ghrammes-1-3-zfuKX.png
therines-ghrammes-1-4.pngΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία