ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Πρόσκληση του δήμου για συμμετοχή ιδιοκτητών διαμερισμάτων στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Το σχέδιο δράσης με τίτλο «Κοινή δράση για τη Στέγαση και Εργασία των αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης» θα έχει διάρκεια 24 μηνών

 23/12/2022 16:26

Θεσσαλονίκη: Πρόσκληση του δήμου για συμμετοχή ιδιοκτητών διαμερισμάτων στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»

Πρόσκληση στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να συμμετάσχουν έμπρακτα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμος Θεσσαλονίκης.

 Το πρόγραμμα, υλοποιείται από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και την PRAKSIS- Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας και το εγκεκριμένο σχέδιο θα υποστηρίξει 40 νοικοκυριά, ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα άτομα, όσο και σε οικογένειες.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής. Γενικός σκοπός του προγράμματος, είναι η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης, ενώ οι ειδικοί στόχοι του είναι οι εξής: άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης και περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Στους ειδικούς στόχους του προγράμματος για το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων του, ικανών για εργασία, συγκαταλέγεται η ένταξη ποσοστού 20% σε επιδοτούμενη εργασία και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Το σχέδιο δράσης με τίτλο «Κοινή δράση για τη Στέγαση και Εργασία των αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης» θα έχει διάρκεια 24 μηνών, οι οποίοι θα υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιδοτούνται ως προς το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ για τον τρίτο χρόνο της μίσθωσης με το 75% του συμφωνηθέντος μισθώματος και για τον τέταρτο χρόνο με το ισχύον ύψος επιδότησης ενοικίου, χωρίς την ισχύ εισοδηματικών– περιουσιακών κριτηρίων.

«Τη δεδομένη χρονική περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, ήτοι στην αναζήτηση κατοικιών προς μίσθωση. Κρίνουμε ως πολύ σημαντική την συνεργασία των ιδιοκτητών διαμερισμάτων κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την στέγαση των εγκεκριμένων νοικοκυριών. Αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευαισθησία και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ιδιωτική πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην άμβλυνση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 556145, 2310 550223.

Πρόσκληση στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να συμμετάσχουν έμπρακτα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», το οποίο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απευθύνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμος Θεσσαλονίκης.

 Το πρόγραμμα, υλοποιείται από τον δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και την PRAKSIS- Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας και το εγκεκριμένο σχέδιο θα υποστηρίξει 40 νοικοκυριά, ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένα άτομα, όσο και σε οικογένειες.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής. Γενικός σκοπός του προγράμματος, είναι η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου της έλλειψης στέγης, ενώ οι ειδικοί στόχοι του είναι οι εξής: άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης και περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Στους ειδικούς στόχους του προγράμματος για το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων του, ικανών για εργασία, συγκαταλέγεται η ένταξη ποσοστού 20% σε επιδοτούμενη εργασία και 10% σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Το σχέδιο δράσης με τίτλο «Κοινή δράση για τη Στέγαση και Εργασία των αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης» θα έχει διάρκεια 24 μηνών, οι οποίοι θα υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιδοτούνται ως προς το επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ για τον τρίτο χρόνο της μίσθωσης με το 75% του συμφωνηθέντος μισθώματος και για τον τέταρτο χρόνο με το ισχύον ύψος επιδότησης ενοικίου, χωρίς την ισχύ εισοδηματικών– περιουσιακών κριτηρίων.

«Τη δεδομένη χρονική περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, ήτοι στην αναζήτηση κατοικιών προς μίσθωση. Κρίνουμε ως πολύ σημαντική την συνεργασία των ιδιοκτητών διαμερισμάτων κατοικίας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν την στέγαση των εγκεκριμένων νοικοκυριών. Αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευαισθησία και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ιδιωτική πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην άμβλυνση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 556145, 2310 550223.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία