ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - Philoxenia: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του τουρισμού

Το πολύτιμο εργαλείο GTAD «διαβάζει» πίσω από τους αριθμούς προβλέποντας τις μελλοντικές τάσεις στο τουριστικό πεδίο

 11/11/2023 13:12

Θεσσαλονίκη - Philoxenia: Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του τουρισμού

Στέφανος Μαχτσίρας

Την δημιουργία ενός τουριστικού Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD) για την ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης, συστηματικής πρόγνωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προωθεί το ΙΝΣΕΤΕ. Πρόκειται για ένα αποθετήριο δεδομένων, που εδώ και μία εβδομάδα αναπτύσσεται σε πιλοτικό στάδιο και προσφέρει πολλαπλές χρήσεις.

Το προσεχές διάστημα το πολύτιμο αυτό εργαλείο για την «ακτινογραφία» των τάσεων στο τουριστικό πεδίο θα τεθεί σε κανονική λειτουργία. Συνεπώς οι επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και οι απλοί πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν έσοδα, αφίξεις με εστίαση στην περιοχή που θέλει ο κάθε χρήστης, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές γραμμές, στοιχεία ζήτησηςενώ το GTAD, μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορεί να «απαντάει» στις ερωτήσεις των χρηστών

Το GTAD προσφέρει τυποποιημένους μηχανισμούς και εργαλεία συλλογής δεδομένων, λογική ροή, ορατότητα και ασφάλεια των δεδομένων από την αρχή έως το τέλος.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός πιλοτικού μηχανισμού, πλήρως λειτουργικού, συμβουλευτικού και επιχειρησιακού, για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (υφιστάμενων, ή υπό ίδρυση), την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων του τουριστικού τομέα, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ θα διευκολύνει την δικτύωση (networking) των επιχειρήσεων, τις συμπράξεις με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και τη διάχυση (dissemination) της πληροφόρησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και φορέων (κλαδικών, δημοσίων, ιδιωτικών κλπ.) του τουρισμού.

«Έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για την εθνική στρατηγική στον τουρισμό που θα μας οδηγήσει στο 2030», επεσήμανε ο Αλέξανδρος Θάνος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ.

Την δημιουργία ενός τουριστικού Greek Tourism Analytics Dashboard (GTAD) για την ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης, συστηματικής πρόγνωσης και παρακολούθησης των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προωθεί το ΙΝΣΕΤΕ. Πρόκειται για ένα αποθετήριο δεδομένων, που εδώ και μία εβδομάδα αναπτύσσεται σε πιλοτικό στάδιο και προσφέρει πολλαπλές χρήσεις.

Το προσεχές διάστημα το πολύτιμο αυτό εργαλείο για την «ακτινογραφία» των τάσεων στο τουριστικό πεδίο θα τεθεί σε κανονική λειτουργία. Συνεπώς οι επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και οι απλοί πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν έσοδα, αφίξεις με εστίαση στην περιοχή που θέλει ο κάθε χρήστης, ακτοπλοϊκές και αεροπορικές γραμμές, στοιχεία ζήτησηςενώ το GTAD, μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορεί να «απαντάει» στις ερωτήσεις των χρηστών

Το GTAD προσφέρει τυποποιημένους μηχανισμούς και εργαλεία συλλογής δεδομένων, λογική ροή, ορατότητα και ασφάλεια των δεδομένων από την αρχή έως το τέλος.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός πιλοτικού μηχανισμού, πλήρως λειτουργικού, συμβουλευτικού και επιχειρησιακού, για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων (υφιστάμενων, ή υπό ίδρυση), την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων του τουριστικού τομέα, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ θα διευκολύνει την δικτύωση (networking) των επιχειρήσεων, τις συμπράξεις με στόχο την ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και τη διάχυση (dissemination) της πληροφόρησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και φορέων (κλαδικών, δημοσίων, ιδιωτικών κλπ.) του τουρισμού.

«Έχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις για την εθνική στρατηγική στον τουρισμό που θα μας οδηγήσει στο 2030», επεσήμανε ο Αλέξανδρος Θάνος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία